25.09.2023, meniny má
25. februára 2023

Pozrite si prehľad komisií Mestského zastupiteľstva v Seredi. Na ktorých členov členov sa môžete obrátiť?

Pozrite si prehľad komisií Mestského zastupiteľstva v Seredi. Na ktorých členov členov sa môžete obrátiť?
Zdroj: seredsity.sk
reklama

V októbri 2022 mali občania možnosť zvoliť si primátora mesta a mestských poslancov v komunálnych voľbách, ktoré boli spojené s voľbami do vyšších územných celkov.

Následne prišlo na rad vytvorenie komisií ako poradných orgánov Mestského zastupiteľstva v Seredi. Tentokrát vám prinášame prehľad ich oblastí a novozvolených členov.

Mesto vyzvalo v novembri predchádzajúceho roku občanov so skúsenosťami v oblastiach legislatívy, ekonomiky, ochrany a tvorby životného prostredia a výstavby, sociálnych vecí a kultúry, ako aj školstva, bytovej politiky a športu.

Zloženie prislúchajúcich komisií vo volebnom období 2022 – 2026 je nasledovné:

reklama

Legislatívno-právna komisia

 • Predseda: JUDr. Miloš Klenovič
 • Členovia:
  JUDr. Edita Červeňová
  JUDr. PhDr. Marek Tóth
  JUDr. Michal Irsák
  JUDr. Martin Takáč
  JUDr. Martin Hudák PhD.
  Mgr. Peter Janda
 • Tajomníčka: Martina Hilková

Komisia finančná a majetková

 • Predseda: Mgr. Tomáš  Karmažín
 • Členovia: 
  Ing.  Martina Hilkovičová
  Mgr. Matej Godáň
  Ing. Bystrík Horváth
  Ing. Denisa Gajdová  PhD.
  Ing. Bohdan Terneny
  Ing. Norbert Kalinai
  Ing. Tibor Krajčovič
  JUDr. Pavlína Hurtová
 • Tajomníčka: Martina Klinková

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie

 • Predseda: Ing. Ján Himpán
 • Členovia: 
  Ing. Rastislav Jurina PhD.
  Ing. Jozef Sečen
  Mgr. Matej Godáň
  Oľga Buchová
  Erik Štefanek
  Ing. arch. Róbert Kráľ
  Bc. Adrián  Ševeček, MPA
  Ing. Lukáš  Nešťák
 • Tajomníčka: Ing. Marianna Grillová

Komisia sociálna a kultúrna

 • Predseda: Mgr. Ján Jankulár
 • Členovia: 
  Bc. Anton Dúbravec
  Bc. Miroslava Sabová Dudášová
  Patrik Eckert
  Vlasta Gašparíková
  Bc. Regina Kružlíková
  Jozef Valábek
  DiS. art. Dagmar Šajbidorová
  Mgr. Lucia  Vargová Droppová
 • Tajomníčka: Ing. Mária Mrnková

Komisia školská, športová a bytová

 • Predseda: PaedDr. Slávka Kramárová
 • Členovia: 
  Bc. Anton Dúbravec
  prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc.
  Erik Štefanek
  Jozef Blaho
  Mgr. Martin Lámala
  Božena Vydarená
  Ing. Tibor Krajčovič
  Ing. Stanislav Horváth
 • Tajomníčka: Mgr. Jana Vadovičová

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 • Predseda: JUDr. PhDr. Marek Tóth
 • Členovia: 
  JUDr. Edita Červeňová
  Mgr. Tomáš Karmažín
  PaedDr. Slávka Kramárová
  JUDr. Michal Irsák
 • Tajomníčka: Jarmila Kolláriková

Zdroj: seredsity.sk

Zdroje: sered.sk
Zdieľať na Facebooku