24.01.2022, meniny má
29. októbra 2021

Pri príležitosti odhalenia sochy Legionára je v múzeu sprístupnená výstava z histórie legionárov v Seredi i v našom okolí

Pri príležitosti odhalenia sochy Legionára je v múzeu sprístupnená výstava z histórie legionárov v Seredi i v našom okolí
Zdroj: seredsity.sk
reklama

V galérii Mestského múzea v Seredi je od 26. októbra 2021 otvorená výstava z histórie legionárov v Seredi i v regióne s názvom Legionár – návrat pomníka legionárov. Výstava vznikla pri príležitosti slávnosti odhalenia Pamätníka legionárov v meste Sereď. O odhalení sochy si môžete prečítať v našom článku, kde nájdete aj video zo slávnostného dňa.

Čo vás čaká na výstave?

V prvej časti výstavy sú vystavené fotografie z dokumentácie prác reštaurátora Františka Šmigrovského na tvorbe nového pamätníka legionárov v Seredi. Fotografie zobrazujú počiatočné práce reštaurátora, ako štúdium fotografií pomníka legionárov z roku 1929 – sochy legionára, vyhotovenie jej kópie, pohľady do ateliéru, formovanie sochy a modelovanie z 800 kg hliny v skutočnej veľkosti. V závere v tejto časti sú prezentované práce na inštalácii a osadení pamätníka na Námestí republiky pred MsÚ.

V tejto časti výstavy je aj príspevok Ondreja Urbana, predsedu Zväzu vojakov – Klubu v Seredi pod názvom Pamätník legionárov s krátkymi životopismi mien legionárov vyrytých na podstavci pamätníka pod sochou.

V druhej časti výstavy je prezentovaná fotodokumentácia slávnosti odhalenia pomníka legionárov v Seredi 30. júna 1929 z albumu fotografií Jána Fischera, učiteľa, dirigenta a zakladateľa zboru Zvon v Seredi. Fotografický archív zo slávnosti múzeu poskytlo Občianske združenie Vodný Hrad v Seredi. Fotografie podávajú pohľad na zhromaždených ľudí, československých vojakov, legionárov, vojenskú hudbu a slávenie svätej omše na námestí, ako i pohľad na rečníkov zhromaždenia.

reklama

zdroj: Mestské múzeum – Fándlyho fara

Legionár Jozef Beno zo Serede

Tretia časť výstavy obsahuje exponáty o československom legionárovi Jozefovi Benovi zo Serede, ktorý slúžil v ruskej légii ako strelec v rýchlopalnom oddiele jazdeckého pluku Jána Jiskru z Brandýsa. Vystavené sú jeho pamätné listy a obrazy, vojenské fotografie, vyznamenania, medaily, predmety, rodinné fotografie a dokumenty, ktoré boli pri likvidácii bytu darované pánom Dušanom Irsákom do zbierky múzea.

Táto časť výstavy je doplnená textom s archívnymi zábermi dokumentov legionára z archívov na Slovensku a v Čechách z výskumnej štúdie Márie Dikovej s názvom „Československý legionár Jozef Beno zo Serede“.

O zásluhách legionára Viliama Paštiku svedčí vystavený pamätný list za obranu československého národa, udelený 30. 11. 1920 T. G. Masarykom in memoriam. Legionár Viliam Paštika zomrel v bojoch na Sibíri 13. 4. 1919 a slúžil ako strelec v 1. záložnom pluku.

Túto časť výstavy dopĺňa aj príspevok Ondreja Urbana pod názvom Príbehy československých legionárov, ktorý opisuje historické udalosti prvej svetovej vojny, mobilizáciu vojakov a vznik légií. Príbehy seredských legionárov zostavil pán Urban z digitálnych zdrojov.

Databáza všetkých legionárov

V štvrtej časti sa nachádza databáza legionárov zo Serede, okresu Galanta a okolia z obcí Šintava, Dolná Streda a Šúrovce, zostavená mestským múzeom podľa informácií z digitálneho archívu Vojenského historického archívu v Prahe. Do tejto časti bol priradený poster s historickými faktami o bojoch vojakov a legionárov o Trnavu a Sereď s mapkami miest udalostí bojov legionárov v blízkej lokalite aj so zoznamom legionárov pochádzajúcich z okresu Galanta.

Uvedenú dokumentáciu zostavili Ferdinand Vrábel a Pavel Šesták z Nadácie Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a poskytli ju na výstavu. V poslednej piatej časti je fotodokumentácia z hľadania zakopanej sochy legionára v Seredi aktivistami z OZ Vodný Hrad, mestského múzea i ďalšími nadšencami a očitými svedkami pamätajúcimi si udalosti zakopania v roku 1969 z radov obyvateľov.

Historická výstava je sprístupnená v Mestskom múzeu v Seredi od 26. októbra 2021 a potrvá do 27. novembra 2021.

zdroj: seredsity.sk

zdroj: seredsity.sk

zdroj: seredsity.sk

Podporte udalosť zdieľaním.

Zdroje: Mária Diková, Mestské múzeum - Fándlyho fara
Zdieľať na Facebooku