19.02.2020, meniny má
8. októbra 2019

Seredčanom sa najviac páči zeleň v zámockom parku a najhoršie nesú rozpadajúci sa kaštieľ. Čo ešte prezradila Pocitová mapa Serede z Vata festu?

Seredčanom sa najviac páči zeleň v zámockom parku a najhoršie nesú rozpadajúci sa kaštieľ. Čo ešte prezradila Pocitová mapa Serede z Vata festu?
Zdroj: FB PRIESTOR
reklama

Súčasťou Vata festu a druhého sídliskového pikniku, ktorý sa konal 3. augusta 2019, bolo aj vytvorenie Pocitovej mapy Serede.  Seredskí dobrovoľníci tak vytvorili pre mesto nástroj, ktorý môže byť nápomocný aj v budúcnosti pri plánovaní rozvoja verejného priestoru. V mape a na jej legende je zaznamenaných spolu 110 podnetov.

Ako vznikala Pocitová mapa?

Zadanie pre účastníkov prieskumu bolo jednoduché: umiestnite do mapy červené (negatívne), zelené (pozitívne) a biele (neutrálne) nálepky a do legendy popíšte, čo pre vás tento bod na mape Serede symbolizuje

„Nemusí byť všetko iba racionálne. Nie je žiadna hanba mať pocit, pozitívny alebo negatívny, a som rád, že Seredčania našli odvahu nám svoje pocity zo Serede odovzdať,“ povedal architekt Róbert Kráľ, ktorý je zároveň mestským poslancom, predsedom komisie pre rozvoj mesta a životné prostredie, a spolupracoval na tvorbe mapy.

Takto vznikla „onálepkovaná“ farebná mapa mesta a podľa intenzity sfarbenia sa dá jednoducho vydedukovať, ktoré miesta v našom meste sú zdrojom pozitívnych pocitov a ktoré skôr negatívnych. Mohla by sa od toho odvíjať aj stratégia rozvoja mesta: stavať na tom a podporovať to, čo sa ľuďom páči a naopak, potláčať a riešiť to, čo ľudia vnímajú ako problém.

Zdroj: Zuzana Slahučková

Podnety od občanov dostalo aj mesto

Všetky podnety občanov boli zaslané vedeniu mesta, aby ich mohli využiť v ďalšom rozvoji mesta. Zároveň je dôležité pochopiť, že veľa vecí dokážu ovplyvniť aj samotní obyvatelia, aj keď nie sú poslancami, nemajú žiaden mandát ani funkciu. Stačí sa o veci viac zaujímať, zisťovať si a hľadať cestičky, ako veci pozitívne ovplyvniť.

Pocitovú mapu vytvorilo KC PRIESTOR v spolupráci s dobrovoľníkmi z komisie pre rozvoj mesta a životné prostredie pôsobiacej pri mestskom zastupiteľstve. Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie Orange a vďaka podpore Trnavského samosprávneho kraja v rámci projektu participatívneho rozpočtu.

Zdroj: FB PRIESTOR

A čo nám Pocitová mapa Serede prezradila?

Nižšie nájdete výsledky Pocitovej mapy Serede, a tiež krátky prieskum, ktorý sa uskutočnil počas letných sídliskových piknikov organizovaných komunitným centrom PRIESTOR. Výsledky sú zoradené podľa počtu podnetov na danú tému a zahŕňajú vyjadrenia zúčastnených obyvateľov.

Negatíva

Obnova kaštieľa (15x) – obnova chodníkov v celom parku a vytvorenie malého chodníčka v jeho zadnej časti – malý les; smutná realita a evidentný nezáujem vedenia; hanba; neľudskosť; mesto bez histórie nie je mesto; už je čas venovať sa kultúre a nielen športu

Doprava (11x) – zlý stav chodníkov a ciest okolo polikliniky, Čepeň, Svätoplukova ulica, ulica A. Hlinku; chýbajúce cyklochodníky; zlý výhľad na cestu pri križovatke Meander (zavadzajú tam kríky ibišteka), zlý výhľad na výjazde z autobusovej stanice; stĺp v strede chodníka na Železničnej ulici; chýba parkovanie v centre mesta.

Bezpečnosť (10x) – drogy a prostitúcia pri Váhu, za týtešom, na Fándlyho ulici; rýchle autá okolo pošty aj pri logistickom parku; bezdomovectvo a obťažujúci jednotlivci; hotel Hutník – ohrozenie, hluk, neporiadok, neúhľadnosť.

Estetika mesta (8x) – hotel Hutník – škaredosť na križovatke; pomník na D. Štúra; pografitovaná stanica ŽSR; chýba hotel, ubytovanie pre rodinu; Meander – neúhľadné, neudržiavané; kopy lúženca NHS; špaky v parku; zápach z odkaliska cukrovaru; Milex – treba nájsť nové využitie.

Nekoncepčnosť v rozvoji (5x) – predaný hotel Hutník a hanba v centre mesta; asfalt na chodníku pod hokejkou – stúpla nám teplota v bytoch; Amazon – zabral najúrodnejšie pôdy a mesto z toho nemá nič (ľudia z toho nevidia úžitok); ihrisko v malom parku na Námestí slobody – nebezpečne blízko cesty; zahustená výstavba – plánovaná budova na ulici Čepenská; zo strany mesta nezáujem v prístupe k reálnym problémom

Detské ihriská a školstvo (3x) – špinavé pieskovisko na Jesenského; Žihadielko – chýba tieň; zanedbaný areál športoviska na ZŠ Fándlyho.

Ako ďalšie negatíva boli na mape bez sprievodného textu vyznačené: lúženec NHS, stred sídliska Mlynárska (pri drakovi), parkovisko oproti gymnáziu, okolie kaštieľa a kaštieľ, bývalý Milex.

Neutrálne

FM Logistic – dáva prácu mnohým ľuďom, ale zabralo veľa poľnohospodárskej pôdy.

Rekonštrukcia štadiónu – aby sme mohli doma chodiť na futbal.

Zjednotiť vzhľad budov (označená časť ulice od Malého parku po Kúpeľné námestie) prijatím regulatív v ÚP – má mesto svojho architekta?

Urobiť pešiu pasáž (označené centrum – centrálna zóna za mestským úradom, lemovaná ulicami M. R. Štefánika, Námestím slobody, Kúpeľným námestím a Pekárskou ulicou)

Zdroj: FB PRIESTOR

Pozitíva

Zelené plochy a šport (12x) – záhradkárska oblasť; nové stromy na Jesenského ulici; cintorín; areál ZŠ Komenského; workoutové ihrisko; parčík pri Cirkevnej ZŠ; zelený priestor pri pizzerii AB; venčovisko; detské ihrisko pri Meandri.

Zámocký park (8x) – oddych, zeleň, príroda, chládok, bezpečie; príjemný čas, cvičenie; udržiavaný

Podniky a produkty mesta (7x) – AB reštaurácia; Da Vinci; Sedita Sereď; festival Vatafest – oceňujem energiu mladých, ich nadšenie a vieru; káva v Lavaze; babkine koláče na Mlynárskej ulici.

Amfík (4x) – koncerty; úspešná rekonštrukcia; super akcie, filmy.

Kemping (3x) – upravené plochy a ohniská.

Ako ďalšie pozitíva boli na mape bez sprievodného textu vyznačené: cyklotrasa, Mládežnícka ulica, tenisové kurty pri štadióne, cestička na behanie v Poronde pri záhradkárskej oblasti.

Zdroj: FB PRIESTOR

Zdroj: Zuzana Slahučková

Prieskum počas sídliskových piknikov (Čo by ste privítali na svojom sídlisku?)

Ďalšie zaujímavé želania obyvateľov mesta boli prednesené počas troch sídliskových piknikov, ktoré sa cez leto konali na rôznych lokalitách v meste. Ak neviete, o čom je reč, môžete si o nich prečítať na týchto odkazoch: prvý piknik, druhý piknik, tretí piknik.

A tu sú ďalšie návrhy na zlepšenie života v Seredi: vysadiť stromy, ktoré nevykopú; obnoviť studne (boli minimálne tri – na Fándlyho sídlisku); viac kvetov; lúčne plochy; dobre vyzerajúce chodníky; detské ihriská; viac kultúry a umenia; komunitné kompostovanie; viac lavičiek, stromov, nepíliť staré stromy, viac tieňa, čistejšie ihriská, viac kvetov, viac odpadkových košov, posedenie; fontána.

Vata fest 2019 nebol len o umení a kultúre, ale aj o Seredi. Vďaka projektu Sereď 2.0 ste mohli vyjadriť svoje pocity k rôznym častiam mesta. Vaše názory poputovali ďalej na mesto. Jedným z prianí bolo oživiť park a priniesť do neho viac kultúry, o čo sa KC PRIESTOR bude ďalej snažiť.

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: Zuzana Slahučková, FB PRIESTOR
Zdieľať na Facebooku