04.03.2024, meniny má
9. februára 2024

Seredskí poslanci rozhodli o pridelení finančných dotácií z rozpočtu mesta. Celkovo poskytli združeniam v meste takmer 257 000 eur

Seredskí poslanci rozhodli o pridelení finančných dotácií z rozpočtu mesta. Celkovo poskytli združeniam v meste takmer 257 000 eur
Zdroje: seredsity.sk/idoklad.sk
reklama

Na štvrtkovom zasadnutí (8. februára 2024) Mestského zastupiteľstva v Seredi sa ako vždy prerokovávalo množstvo dôležitých vecí.

Okrem nového trhového poriadku, určenia nových školských obvodov či podmienok príspevku na sociálny taxík rozhodovali aj o pridelení finančných dotácií z rozpočtu mesta Sereď pre občianske združenia v meste. Informácie pre Seredské novinky priniesla Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď.

Rozvoj práce s mládežou

V tejto oblasti boli podporené nasledovné združenia:

 • Camp s.r.o. – 1 114 eur (žiadaná suma bola 1 800 eur),
 • eRko – 2 600 eur (4 500),
 • KC PRIESTOR – 5 436 eur (9 850),
 • Komunita Eden oz – 5 271 eur (14 200),
 • Life is perfect oz – 4 029 eur (22 740),
 • Sereďská Interliga oz – 593 eur (1 005),
 • Slovenský skauting 82. Zbor Polaris Sereď – 9 514 eur (18 000),
 • Združenie rodičov pri OA oz – 614 eur (800),
 • Zväz chovateľov zvierat – 829 eur (1 300).

Z celkovo požadovaných 74 195 eur mohlo byť z rozpočtu mesta Sereď schváleného na rok 2024 prerozdelených 30-tisíc eur.

reklama

Zdroj: FB Life is Perfect

Rozvoj telovýchovy a športu

 • Športový klub futbalu OZ – 61 961 eur (žiadaná suma bola 198 000 eur),
 • AŠK Lokomotíva Sereď – 45 628 eur (110 000),
 • HK Slávia Sereď – 26 188 eur (67 000),
 • ŠK Ice Players – 14 563 eur (30 000),
 • Taekwondo ITF Hong Ryong Sereď – 8 163 eur (18 015),
 • Šikovné sovičky – 2 038 eur (10 000),
 • Tenisový klub Sereď – 7 431 eur (16 000),
 • Cyklistický klub AB Sereď – 3 675 eur (7 000),
 • ŠK Cyklo-tour – 4 238 eur (9 250),
 • OZ Darts Club – 1 281 eur (4 000),
 • TJ Rozkvet – 1 038 eur (3 860),
 • AFK Vodra – 533 eur (700),
 • AFK Puma – 500 eur (800),
 • STK Mladosť – 963 eur (2 130),
 • ORF Cosmos Camping – 1 088 eur (3 000),
 • Zväz chovateľov poštových holubov – 478 eur (1 800),
 • OZ Pomocníček – 234 eur (1 000).

Z celkovo požadovaných 497 555 eur mohlo byť z rozpočtu mesta Sereď schváleného na rok 2024 prerozdelených 180-tisíc eur.

Zdroj: FB Taekwon-Do Hong-Ryong Sereď

Oblasť kultúry

 • OZ Vodný hrad – 2 160 eur (2 400),
 • Seredskí Zettepáci – 1 200 eur (1 500),
 • Seredský spolok včelárov – 560 eur (600),
 • Spevácky zbor Gaudete – 880 eur (1 100),
 • Seredan – 1 440 eur (2 400),
 • Cirkevný zbor ECAV – 900 eur (1 500),
 • Združenie rodičov ZUŠ – 1 200 eur (2 000),
 • Oldtimer múzeum – 1 200 eur (4 000),
 • Občan rozhodni – 460 eur (2 300).

Z celkovo požadovaných 17 800 eur mohlo byť z rozpočtu mesta Sereď schváleného na rok 2024 prerozdelených 10-tisíc eur.

Zdroj: FB Občianske združenie Vodný Hrad

Oblasť charity, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, zdravotníctva a zdravotne postihnutých

 • OZ Klub zdravotne postihnutých – 4 000 eur (8 000),
 • Teen Challenge Slovakia n.o. Resocializačné stredisko pre mužov Sereď – 1 500 eur (2 100),
 • Slovenský zväz zdravotne postihnutých detí a mládeže v Seredi – 2 500 eur (5 000),
 • Nezábudka Pata, n.o. – 800 eur (1 000),
 • Združenie STORM – 2 000 eur (20 000),
 • Trnavská arcidiecézna charita – 4 200 eur (6 000),
 • ADOS – 3 500 eur (3 500),
 • OZ Nikolka – 3 000 eur (4 900),
 • OZ pri Detskom domove v Seredi – 3 500 eur (5 000).

Z celkovo požadovaných 64 800 eur mohlo byť z rozpočtu mesta Sereď schváleného na rok 2024 prerozdelených 25-tisíc eur.

Zdroj: FB Trnavská arcidiecézna charita

Rozvoj mesta a životného prostredia

 • Mám rád cyklistiku – 2 500 eur (2 500 eur),
 • OZ Kaštieľ Sereď – 4 000 eur (4 000),
 • Prúdy Sereď – 5 000 eur (5 000).

Pre túto oblasť bolo v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2024 vyčlenených 15-tisíc eur. Žiadosti boli podporené v žiadaných sumách v celkovej výške 11 500 eur.

Nevyčerpaných 3 500 eur bude na podnet Komisie rozvoja mesta a životného prostredia zapracovaných do rozpočtu Oddelenia životného prostredia a údržby mesta a budú využité na výsadbu zelene v meste.

Žiadosti nad 5 000 eur (vrátane tejto sumy) boli v zmysle VZN mesta Sereď č.10/2023 schvaľované v mestskom zastupiteľstve. Všetky žiadosti prešli rokovaním v odborných komisiách pri MsZ.

Žiadatelia mohli žiadať o získanie finančnej dotácie z rozpočtu mesta už iba v rámci jednej výzvy mesta. Podporené združenia budú v najbližšom čase kontaktované príslušnými oddeleniami mestského úradu a budú požiadané o podpísanie zmluvy o dotáciu.

Zdroje: seredskenovinky.sk, sered.sk
Zdieľať na Facebooku