28.01.2023, meniny má
2. decembra 2022

Socha sv. Jána Nepomuckého si vyžaduje rekonštrukciu. Prispieť do verejnej zbierky môžete aj vy

Socha sv. Jána Nepomuckého si vyžaduje rekonštrukciu. Prispieť do verejnej zbierky môžete aj vy
Zdroj: Michal Dinga
reklama

Podľa ľudových predstáv je sv. Ján Nepomucký uctievaný ako mučeník spovedného tajomstva, ochranca pravdy, kňazov a spovedníkov. Je orodovníkom za požehnanie dobrej úrody a rastu hospodárstva.

Ako patrón vôd ovplyvňuje dážď, chráni pred utopením, povodňami, je patrónom rybárov, pltníkov, mlynárov, námorníkov – je teda odvekým ochrancom a patrónom nás všetkých. Na Slovensku sú sochy tohto mučeníka početne zastúpené v katolíckych obciach takmer po celom Slovensku. Umiestňovali sa hlavne pri riekach, potokoch a mostoch.

Sereď nie je výnimkou a jedna zo sôch, spomínaná už v 18. storočí, stojí posledných 100 rokov na vyvýšenine – na rampe bývalého oblúkového oceľového mosta, v blízkosti brány záhradnej reštaurácie, vpravo od cesty do Campingu.

reklama

Znovuzrodenie sochy

Písal sa rok 1923, keď Jozef Godály spoločne s manželkou Máriou prišli s ideou presťahovať barokovú sochu sv. Jána Nepomuckého z opustenej lokality starého dreveného mosta spájajúceho do roku 1912 Sereď a Šintavu na nové dôstojnejšie miesto k rampe nového oblúkoveho oceľového mosta, aby znovu plnila svoje poslanie a chránila obyvateľov mesta pred povodňami a orodovala za pltníkov, rybárov či mlynárov využívajúcich našu rieku.

„Budúci rok uplynie presne 100 rokov od osadenia tejto historickej sochy našimi predkami na miesto, kde stojí dodnes,“ spomínajú potomkovia rodiny Godály.

Tak, ako zmizli z Váhu pltníci i vodné mlyny a konské povozy nahradili autá využívajúce poniže stojaci betónový most, sochy svätcov postupne začali chátrať a pod vplyvom novej ideológie ustupovať do úzadia.

Zub času sa tak podpísal aj na tejto historickej pamiatke. Pridali sa k tomu aj neodborné zásahy ľudí, čo sochu značne poškodilo. Jediným riešením, ako ju zachrániť pred úplným zničením, je zabezpečiť jej odbornú rekonštrukciu. To však nie je najlacnejšia záležitosť.

„Napriek tomu, že nie sme majiteľmi sochy, ale zhodou okolností sa pred sto rokmi na nej objavilo naše meno, nie je nám ľahostajný  súčasný stav tejto pamiatky a rozhodli sme sa iniciovať v rámci rodiny finančnú zbierku na obnovu sochy. Jej cieľom je prinavrátiť tejto soche i okoliu pôvodnú podobu práve pri 100. výročí jej umiestnenia na súčasné miesto. Zaviazali sme sa prebrať nad jej rekonštrukciou patronát,“ vysvetľuje Bohuslav Godály.

Poučme sa z minulosti. Zabráňme spoločným úsilím tomu, aby aj táto socha, ktorá je úzko spätá so Sereďou a Váhom, nenávratne zmizla z miesta, kam nepochybne patrí.

Inštalácia sochy pri drevenom moste. Zdroj: seredcity@azet.sk

Inštalácia sochy pri oceľovom moste. Zdroj: Dušan Irsák

Viac o rodine Godály

Rodina Godály je minimálne od začiatku 19. storočia spojená so Sereďou a už osem generácií Godályovcov v meste Sereď zapustilo svoje korene – poľnohospodári, gazdovia, majstri remesiel, učitelia, hudobníci, ekonómovia či vrcholoví športovci úspešne reprezentovali rodinu a mesto Sereď.

V modernej dobe internetu najmladšia generácia potomkov Jozefa a Márie pri hľadaní svojich koreňov zistila, že meno Godály sa za posledných 100 rokov rozšírilo len zo Serede takmer do celého sveta – do USA, Švédska, Austrálie.

Navzdory veľkej diaľke a pretrhaným kontaktom nadviazali spojenie so svojimi príbuznými v rôznych častiach sveta a hľadali cesty k sebe. Len na Slovensku žije asi 150 potomkov zo 4., 5. a 6. pokolenia a veľmi veľká komunita Godályovcov sa nachádza aj v Argentíne.

„Myslíme, že ako priami potomkovia Jozefa a Márie a ich deviatich detí máme povinnosť postarať sa o obnovu sochy, a preto sme sa rozhodli po oficiálnom schválení rekonštrukcie mestom osloviť reštaurátorov s dopytom na obnovu samotnej sochy, jej podstavca a kamenného oplotenia. 

Vybraný reštaurátor Kazimír Cséfalvay má s renováciou podobných sôch bohaté skúsenosti. Vzhľadom na blížiacu sa zimu už prebehla demontáž sochy a následné reštaurátorské práce budú prebiehať v jeho ateliéri. Koncom zimy by mala pokračovať obnova podstavca, oplotenia i celého okolia, aby sa mohla vynovená socha slávnostne odhaliť v prvej polovici roka 2023,“ priblížil nám príslušník rodiny Godály.

Zdroj: Alex Godályová

Zbierka na rekonštrukciu

Rodina Godályovcov vyzýva verejnosť aj prostredníctvom nášho média k podpore ich finančnej zbierky:

„Milí Seredčania, Šintavčania, Čepeňania i Dolnostredčania – pripojte sa s nami i Vy k našej iniciatíve a prispejte peňažným darom na záchranu a zachovanie tejto historickej pamiatky postavenej našimi predkami, ktorá len od premiestnenia v roku 1923 sprevádzala životom minimálne šesť generácií Seredčanov. Na obnovu tejto pamiatky netreba desaťtisíce, doterajšia výška rodinnej zbierky rozbehnutej pred mesiacom už teraz pokrýva asi tretinu požadovaných nákladov na rekonštrukciu a my veríme že v 16-tisícovej Seredi sa nájde dostatok lokálpatriotov a nadšencov, z ktorých príspevkom sa nám podarí našu myšlienku dotiahnuť do úspešného konca.“

Celková suma na rekonštrukciu sochy a jej okolia nie je ešte stanovená, ale pozostávala by z nasledovných položiek:

  • rekonštrukcia sochy a podstavca (v sume cca 3 700 eur),
  • obnova kovového držiaka a svietnika umeleckým kováčom,
  • obnova oplotenia,
  • úprava okolia a vstupu.

Na finančnú zbierku, určenú na uvedené práce, bol vytvorený transparentný bankový účet IBAN:

SK07 0200 0000 0046 6374 5853.

Sem môže finančne prispieť každý, kto má záujem pomôcť s rekonštrukciou tejto vyše 100-ročnej sochy. Do správy pre príjemcu, prosím, zadajte vaše meno, priezvisko a rok narodenia.

Pripojme sa spoločne k iniciatíve rodiny Godály na záchranu vyše 100-ročnej sochy sv. Jána Nepomuckého v Seredi. Prispejte peňažným darom na zachovanie tejto historickej pamiatky.

Umelecké fotografie sochy sv. Jána Nepomuckého od seredského fotografa Michala Dingu ukazujú jej krásu a detailné prepracovanie. Uvedomme si, o aký historický artefakt môžeme v prípade našej nečinnosti prísť.

Fotografie podobných sôch – pred rekonštrukciou a po nej, sú z archívu reštaurátora Kazimíra Cséfalvaya

Na ostatných fotografiách od Alex Godályovej, vyhotovených pri demontáži sochy, vidieť reálny, nelichotivý stav pomaly sa rozpadajúcej sochy. 

Ak sa do tejto akcie zapojí väčšina, čo i len malým príspevkom, spolu dokážeme zachrániť malú časť histórie Serede.

Zdroj: Michal Dinga

Zdroj: Michal Dinga

Zdroj: Michal Dinga

Zdroj: Michal Dinga

Zdroj: Michal Dinga

Zdroj: Michal Dinga

Zdroj: Michal Dinga

Zdroj: Michal Dinga

Zdroj: Michal Dinga

Zdroj: Michal Dinga

Zdroj: Čelfay Reštaurátor

Zdroj: Čelfay Reštaurátor

Zdroj: Čelfay Reštaurator

Zdroj: Čelfay Reštaurátor

Zdroj: Čelfay Reštaurátor

Zdroj: Alex Godályová

Zdroj: Alex Godályová

Zdroj: Alex Godályová

Zdroj: Alex Godályová

Zdroj: Alex Godályová

Zdroj: Alex Godályová

Zdroj: Alex Godályová

Zdroj: Alex Godályová

Zdroj: Alex Godályová

Zdroj: Alex Godályová

Zdroje: svatyjannepomucky.blogspot.com, potomkovia rodiny Godály
Zdieľať na Facebooku