12.04.2021, meniny má
4. decembra 2020

Spevokol Zvon oslavuje tento rok 95 rokov. Výstava „Z histórie spevokolu“ je prístupná v Mestskom múzeu v Seredi

Spevokol Zvon oslavuje tento rok 95 rokov. Výstava „Z histórie spevokolu“ je prístupná v Mestskom múzeu v Seredi
Zdroj: Archív Viliama Karmažina
reklama

Dom kultúry – Mestské múzeum v Seredi pripravilo výstavu pod názvom Z histórie spevokolu Zvon v Seredi pri príležitosti 95. výročia trvania spevokolu Zvon v Seredi. Výstavné exponáty sú zo zbierky múzea z dvoch fondov – Spevokol ZvonViliam Karmažin a zo súkromných zbierok. Hlavným cieľom výstavy je priblížiť bohatú históriu spevokolu Zvon z hľadiska umeleckého pôsobenia v spoločnosti a vyzdvihnúť jeho podiel prínosu do kultúrneho dedičstva mesta, regiónu a Slovenska.

Ako to celé začalo?

Myšlienka založiť spevácky zbor sa vynorila v roku 1924 príchodom učiteľa organistu Jána Fischera z Terchovej do Serede. Ten vzbudil v Seredčanoch nadšenie pre hudbu a spev a inicioval založenie speváckeho zboru Zvon. Ján Fischer sa tak stal zakladateľom a dirigentom mužského spevokolu a spolu s ďalšími nadšencami kultúrneho života v Seredi ho založili v roku 1925.

Prvým predsedom spevokolu bol Viliam Kratochvíľa a prvým podpredsedom František Hojer. Kroniku spevokolu viedol od roku 1932 Imrich Dula. Od roku 1932 sa mení mužský zbor na zmiešaný. Ján Fischer viedol spevokol v rokoch 1925 – 1941 a usilovnou prácou ho priviedol v roku 1937 k získaniu 2. miesta na Obvodných závodoch v Trnave. Ján Fischer pôsobil v Seredi ako učiteľ a viedol aj kroniku mesta.

V roku 1941 odišiel do Bratislavy a pôsobil ako referent hudobného oddelenia Ministerstva školstva a národnej osvety (1941 – 1950) a profesor hudobnej teórie na konzervatóriu v Bratislave (1950 – 1960). V tom istom roku nastúpil na miesto organistu v zbore učiteľ Jozef Bittner. V čase jeho pôsobenia mu pomáhla študent trnavského gymnázia Viliam Karmažin, ktorý po absolvovaní dirigentského kurzu v Trenčianskych Tepliciach získal diplom zbormajstra.

Zožali mnohé úspechy

Pod jeho umeleckým vedením zbor získal mnohé úspechy na speváckych pretekoch a speváckych súťažiach, ako napr. 1. miesto v Celoslovenských speváckych pretekoch v Košiciach v roku  1948 a v roku 1949 2. miesto na VI. Celoslovenskej súťaži speváckych zborov v Komárne. Od roku 1952 začal pôsobiť zbor pod názvom Okresný učiteľský spevokol Zvon, od roku 1990 ako Mestský spevácky zbor Zvon, od roku 2007 ako Občianske združenie Spevácky zbor Zvon.

Viliam Karmažin dirigoval zbor Zvon v rokoch 1942 – 2012 a ako jediný slovenský dirigent je zapísaný aj v Guinessovej knihe rekordov ako najdlhšie slúžiaci dirigent (1936 – 2012). Od roku  1982 sprevádzala členov zboru na klavíri a organe Andrea Kubovičová (Ruczová). Podporu mala aj u dirigenta Viliama Karmažina.

Neskôr už ako poslucháčka vysokej školy pomáhala s korepetítorskými prácami v zbore, popri pánovi Karmažinovi začala aj ona dirigovať a v roku 2003 začala v Seredi dirigovať chrámový zbor Gaudete. V ďalšom období už spevácky zbor Zvon sprevádzala na klavíri Mgr. Beáta Tomčányiová.

Kto diriguje zbor teraz?

Od februára 2013 prevzal dirigovanie speváckeho zboru Zvon doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc., ktorý  je absolventom Štátneho hudobného konzervatória v Kaluge v Rusku a Hudobnej fakulty v Moskve. Na Slovensku pôsobí od roku 1974 ako dirigent, zbormajster a pedagóg hudby. V rokoch 1985 – 1992 dirigoval mužský spevácky zbor Bradlan v Trnave. Od roku 1990 pôsobí na Katedre hudobnej výchovy PdF UK v Bratislave a vedie zbory ComeniusOzvena v Bratislave. Zbor Zvon vedie aj v súčasnosti.

Najvýznamnejšie ocenenie

Medzi najvýznamnejšie ocenenia, ktoré získal spevácky zbor Zvon a dirigent Viliam Karmažin pri príležitosti 40. ročného jubilea trvania, patrí vyznamenanie udelené od prezidenta Československej socialistickej republiky Antonína Novotného – „Vyznamenanie za vynikajúcu prácu“. Zbor okrem Česka a Slovenska spieval aj v zahraničí – v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Taliansku a Rakúsku. Členmi spevokolu boli významní umelci – spisovateľ Vojtech Mihálik či bývalý riaditeľ opery SND Juraj Hrubant.

Čo všetko uvidíte na výstave?

Na výstave Z histórie spevokolu Zvon v Seredi sú vystavené zaujímavé a cenné dokumenty z prvých rokov založenia spevokolu, ako napr. listiny z valného zhromaždenia zboru z rokov 1926, 1930, 1931, 1938 a prihlášky členov z roku 1928 s menným zoznamom členov (schôdze a kultúrne podujatie sa realizovali v hostinci u Alexandra Scherhaufera v Seredi).

Ďalej tu nájdete fotografie tabla z roku 1930 a 1948, fotografie a plagáty z vystúpení, kroniky a albumy, vyznamenania a poháre, nechýbajú výstrižky z dobovej tlače. Múzeum si pripravilo pre návštevníkov videoprezentáciu celej činnosti zboru Zvon z rokov 1925 – 2020.

Ak by ste mali o prezentáciu záujem, je to možné v múzeu v malých skupinkách s bezpečným odstupom túto i budúcu sobotu o 14.00 hod. (5. 12. 2020 a 12. 12. 2020).

Zdroj: Mária Diková

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: Mária Diková pre Seredské novinky
Zdieľať na Facebooku