03.06.2020, meniny má
13. mája 2020

V Seredi by mohla vzniknúť nová cyklotrasa. Cenové ponuky sa predkladajú len do piatku

V Seredi by mohla vzniknúť nová cyklotrasa. Cenové ponuky sa predkladajú len do piatku
Ilustračný obrázok. Zdroj: trnava.dnes24.sk
reklama

V marci sme vás informovali o dvoch verejných súťažiach, ktoré vyhlásilo mesto Sereď. Išlo o prenájom športovej haly Relax a nájom nehnuteľného majetku – kaštieľa. Momentálne mesto rieši ďalšie verejné obstarávanie.

Nová cyklotrasa v Seredi?

Mesto Sereď vyhlásilo výzvu na predkladanie cenových ponúk na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu novej cyklistickej komunikácie v meste Sereď. Nová cyklotrasa by mala byť spolufinancovaná z dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Za účelom vybudovania novej cyklistickej komunikácie má byť preto vypracovaná projektová dokumentácia. Trasa plánovanej cyklotrasy v centre mesta Sereď vedie od mostu cez rieku Váh v smere od obce Šintava cez Námestie slobody po ulicu Dionýza Štúra, resp. po most nad železničnou traťou. Celý úsek má byť vedený pozdĺž cesty I/62.

Zdroj: sered.sk

Požiadavky na projektovú dokumentáciu

Trasa plánovanej cyklistickej komunikácie vedená v súbehu s cestou I/62 musí byť projekčne plánovaná mimo cestné teleso v odhadovanej dĺžke cca 1,4 km a minimálne 0,6 m od cestného obrubníka.

Naprojektovanie cyklistickej komunikácie musí byť v súlade s Technickou normou TP 085 – Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry.  Predpokladaná hodnota zákazky je 35 000 eur bez DPH. Všetky ďalšie požiadavky sú dostupné na tomto odkaze.

Predkladanie cenových ponúk

Lehota na predkladanie ponúk je do 15. mája 2020, do 12.00 hod., t. j. do tohto piatka. Ponuku je možné zaslať aj elektronicky na mailovú adresu: projman@sered.sk.

V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď. Po uplynutí lehoty už nie je možné predložené ponuky odvolať.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR. Obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania „Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu novej cyklistickej komunikácie v meste Sereď“, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.

Podporte článok zdieľaním.

Zdroje: sered.sk
Zdieľať na Facebooku