20.06.2024, meniny má
13. februára 2023

Za služby spojené s poslednou rozlúčkou s našimi milovanými si od marca priplatíme. Môžu za to zvýšené náklady na prevádzku cintorínov

Za služby spojené s poslednou rozlúčkou s našimi milovanými si od marca priplatíme. Môžu za to zvýšené náklady na prevádzku cintorínov
Zdroje: seredsity.sk/freepik.com
reklama

Tak ako zrejme všetky odvetvia na Slovensku, aj činnosť pohrebísk vyjde ich prevádzkovateľov o niečo drahšie. Tieto vyššie náklady sa premietnu aj do cien za poskytované služby.

Od 9. marca 2023 vstúpi do platnosti nové všeobecno-záväzné nariadenie, ktorým mesto upravuje Prevádzkový poriadok pohrebísk. Zmena sa tiež týka prevádzkových hodín pohrebísk v správe mesta Sereď.

Upravený prevádzkový čas

Od marca budú cintoríny na Kasárenskej a Hornočepenskej ulici prístupné verejnosti v novom upravenom čase:
 • v období od 01. 01. do 31. 05. v čase od 08.00 do 20.00 hod.,
 • v období od 01. 06. do 14. 10. v čase od 07.00 do 20.00 hod.,
 • v období od 15. 10 do 15. 11. v čase od 08.00 do 22.00 hod.,
 • v období od 16. 11. do 31. 12. v čase od 08.00 do 20.00 hod.
služby

Zdroj: seredskenovinky.sk

Za služby si priplatíme

Kvôli zvýšeniu nákladov potrebných na prevádzku pohrebísk príde od marca aj k zvýšeniu cien za poskytované služby. Za niektoré z nich si po novom pozostalí priplatia aj viac ako 20 eur. Cenník služieb platný od marca:
 • výkop + zasypanie hrobu: 100 eur,
 • výkop hrobu v období od 1. 11. do 31. 3.: 110 eur,
 • výkop hrobu pre dvojhrob nad seba: 135 eur,
 • výkop dvojhrobu v období od 1. 11. do 31. 3.: 145 eur,
 • výkop detského hrobu + zasypanie hrobu: 60 eur,
 • výkop detského hrobu v období od 1. 11. do 31. 3.: 70 eur,
 • vykopanie jamy pre uloženie urny: 50 eur,
 • vykopanie jamy pre urnu v období od 1. 11. do 31. 3.: 55 eur,
 • vykonanie kompletnej exhumácie do 10 rokov: 400 eur,
 • úprava hrobu po pochovaní: 20 eur,
 • vystavenie a odstránenie kvetinových darov: 10 eur,
 • upratanie a dezinfekcia obradnej miestnosti pred a po pohrebe: 20 eur,
 • celodenný komerčný vjazd/odstavenie motor. vozidla vrátane príves. vozíka: 15 eur,
 • odpis dokladov, nájomnej zmluvy, faktúry, objednávky a pod.: 5 eur,
 • cena za elektrické pripojenie – Nový cintorín: 15 eur,
 • poskytnutie obradnej miestnosti v dome smútku (jeden smútočný obrad): 75 eur,
 • poskytnutie chladiarenského zariadenia (každých začatých 24 hodín): 15 eur,
 • poskytnutie zvukového zariadenia pre reprodukovanú hudbu v obradnej miestnosti: 15 eur,
 • poskytnutie már: 10 eur.
služby

Zdroj: pohrebnasluzbasered.sk

reklama

Výška nájomného za hrobové miesta sa nemení

Nové hrobové miesta sa zakladajú v súlade s plánom hrobových miest. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.

Na základe toho sa nájomné za prenájom hrobového miesta určuje na obdobie 10 rokov nasledovne:

 • jednohrob: 20 eur,
 • dvojhrob: 40 eur,
 • trojhrob: 60 eur,
 • štvorhrob: 80 eur,
 • detský hrob: 10 eur,
 • urnové miesto vybudované do zeme: 20 eur,
 • kolumbárium: 30 eur.

Zdroje: seredskenovinky.sk, sered.sk
Zdieľať na Facebooku