16.04.2024, meniny má
26. februára 2024

Základná škola v Šintave oslávila krásne 65. výročie. Osláv sa zúčastnili aj trnavský župan Jozef Viskupič a primátor Serede Ondrej Kurbel

Základná škola v Šintave oslávila krásne 65. výročie. Osláv sa zúčastnili aj trnavský župan Jozef Viskupič a primátor Serede Ondrej Kurbel
Zdroje: Zdroj: zssintava.edupage.org – Fotograf Robert Horáček/FB ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
reklama

Vo štvrtok 22. februára 2024 sa v telocvični ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave konali oslavy krásneho 65. výročia školy, resp. začiatku vzdelávania detí v novej budove školy. Vyučovať sa v nej začalo 4. januára 1959.

Ako si nižšie prečítate, oslavy tohto úžasného jubilea šintavskej vzdelávacej inštitúcie boli naozaj veľkolepé s bohatým a zaujímavým programom.

Poctivé prípravy na oslavu

Ako na svojej webovej stránke uvádza ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave, prípravy na oslavu úžasného 65. výročia prebiehali naozaj poctivo. Pani riaditeľka Zuzana Endelová spolu so svojimi zástupkyňami Silviou Kriváčkovou a Petrou Suchoňovou zapožičali pri tejto príležitosti aj školské kroniky zo Štátneho archívu Bratislava, pobočka Šaľa.

Tieto budú k nahliadnutiu aj pre verejnosť od 26. do 28. februára 2024 v priestoroch školy v čase od 8.00 do 15.00 hod. Na prehliadku školy a školských kroník je však potrebné sa vopred objednať na telefónnych číslach 031 789 24 34, 0951 215 233 alebo 0951 624 345.

reklama

Zdroj: FB ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

V rámci príprav bola realizovaná aj výroba darčekových predmetov – Rada rodičov darovala deťom z MŠ a žiakom školy boxy na desiatu s logom školy. Ďalej prebiehala tvorba časopisu, ktorý vytvárali najstarší žiaci, rozhovory s bývalými absolventmi školy, tvorba a distribúcia pozvánok, výber hostí, výzdoba školy

Taktiež príprava a výzdoba telocvične, ozvučenie a v neposlednom rade príprava samotnej slávnosti  nácvik žiakov, oslovenie žiakov školského parlamentu, oslovenie obecného úradu a mnoho ďalších vecí….

Zdroj: FB ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

Veľkolepá oslava 65. výročia

Ako sme vyššie spomínali, samotná oslava 65. výročia sa konala 22. februára 2024 v školskej telocvični. Medzi pozvanými hosťami nechýbal predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, starostka obce Stanislava Režnáková či primátor mesta Sereď Ondrej Kurbel. Ďalej tiež poslanci obecného zastupiteľstva, členovia Rady školy aj Rady rodičov, ako aj bývalí zamestnanci.

Hosťami a zároveň účinkujúcimi boli tiež šintavská rodáčka, speváčka Marcella Molnárová a úspešný tanečník a zároveň bývalý absolvent Miroslav „Bruise“ Žilka. Tanečník, známy zo zoskupenia Old School Brothers, predviedol svoje vystúpenie žiakom ešte v doobedňajších hodinách.

Zdroj: FB ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava – Fotograf Robert Horáček

Ako povedala pani riaditeľka Zuzana Endelová: „S našou školou je spojených množstvo ľudských životov, svoj dlhý profesionálny život tu prežili viacerí učitelia a ja som veľmi rada, že sú dnes medzi nami aj pani učiteľky, moje pani učiteľky, ktoré ma učili, keď som do tejto školy chodila ako žiačka. Žiaľ, už nie všetci mohli medzi nás prísť, my však na nich s úctou a láskou spomíname.“

O pestrosť programu sa pod vedením pani učiteľky Lucie Račkovičovej postarali deti z materskej školy so svojím folklórnym pásmom, žiaci základnej školy zaspievali hymnu školy a jedinečné vystúpenie predviedli tanečníčky z Life is Perfect.

Hrou na klavíri a na sopránovej zobcovej flaute program obohatili žiaci Ondrej Javor i Lukáš Šona z piatej triedy aj bývalí žiaci – Lucia Tóthová a Karolína Drábiková pod vedením svojich pedagógov zo ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa v Seredi.

Báseň Našej škole predniesli Hanka Dzurová a Martin Herceg a úchvatným prevedením piesne Slovensko moje prispel aj nádejný muzikálový spevák z muzikálu Oliver! Irfan Varlík. Na záver sa speváčka Marcella Molnárová podelila s prítomnými o vrúcne spomienky na Šintavu aj šintavskú školu a program ukončila svojimi piesňami.

Zdroj: zssintava.edupage.org – Fotograf Robert Horáček

Poďakovanie patrí nielen účinkujúcim, ale aj nasledujúcim spolupracovníkom. Ozvučenie celého programu zabezpečila firma Profisound Marcel Dáni a nádherné fotografie pán Róbert Horáček. O kvetinovú výzdobu sa postarala pani Michaela Kubištová, o balónovú výzdobu pani Zuzana Javorová-Parkányiová a výzdobu celej školy a fotokútik zabezpečili pani asistentky.

Catering a občerstvenie na slávnosť zabezpečila pani Eva Tvarožková (Lodenica Šintava) a za výbornú tortu ďakujú pani Kataríne Kušnírovej-Mizeríkovej a firme KG Veľká Mača s. r.o. Prehliadku školy a školských kroník mohli prítomní hostia absolvovať v sprievode žiakov M. Matyáša, V. Bukovskej, Ch. Hajdákovej, E. Markuskovej a Z. Šárikovej zo Školského parlamentu pod vedením pani učiteľky Mariany Kalinaiovej.

Pri príležitosti tohto nádherného jubilea sa aj my pripájame k dlhému zástupu gratulantov a chceme ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave zaželať ešte veľa úspešných projektov, o ktorých vždy s radosťou informujeme, mnoho spokojných žiakov aj rodičov a skvelých učiteľov, bez ktorých by nebola takou úspešnou.

Zdroj: zssintava.edupage.org – Fotograf Robert Horáček

Zdroj: zssintava.edupage.org

Zdroj: zssintava.edupage.org – Fotograf Robert Horáček

Zdroj: zssintava.edupage.org – Fotograf Robert Horáček

Zdroj: zssintava.edupage.org – Fotograf Robert Horáček

Zdroj: zssintava.edupage.org – Fotograf Robert Horáček

Zdroj: zssintava.edupage.org – Fotograf Robert Horáček

Zdroj: zssintava.edupage.org – Fotograf Robert Horáček

Zdroj: zssintava.edupage.org – Fotograf Robert Horáček

Zdroj: zssintava.edupage.org – Fotograf Robert Horáček

Zdroj: zssintava.edupage.org – Fotograf Robert Horáček

Zdroj: zssintava.edupage.org – Fotograf Robert Horáček

Zdroj: zssintava.edupage.org – Fotograf Robert Horáček

Zdroje: zssintava.edupage.org - Mgr. Silvia Kriváčková, FB ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
Zdieľať na Facebooku