21.03.2023, meniny má
22. novembra 2022

Zo škôlky do lavíc. Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi ponúka projekty zamerané na zlepšenie pripravenosti detí na nástup do školy

Zo škôlky do lavíc. Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi ponúka projekty zamerané na zlepšenie pripravenosti detí na nástup do školy
Zdroje: seredsity.sk/freepik.com
reklama

Je prirodzené, že už odmalička deti sprevádza zvedavosť. Skúšajú niečo nové, nepoznané a chcú vedieť, ako svet okolo nás funguje. S tým je spojené aj postupné vzdelávanie detí od domáceho prostredia cez škôlku až po nástup do školy a následne získavanie nových vedomostí.

Práve nástup do školy je v živote každého dieťaťa mimoriadne veľkou udalosťou. Predstavuje míľnik v jeho doterajšom vývine, pričom je to zároveň začiatok novej životnej etapy. Nie každé dieťa však dokáže zmeny prijímať ľahko.

Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v Seredi preto v rámci svojich aktivít venuje priestor a čas príprave škôlkarov na takúto zmenu. Materským školám v meste ponúkajú svoju pomocnú ruku pre lepšie zvládnutie plynulého prechodu detí zo sveta škôlkarov na vstup do sveta školákov.

Zaujímavé projekty pre škôlkarov

CZŠ sv. Cyrila a Metoda je priateľská ku všetkým deťom. Stalo sa už tradíciou, že na sviatok sv. Mikuláša zavítajú do škôlok spolu so sv. Mikulášom, ktorí deti obdaruje nielen sladkou maškrtou, ale ich spoločne so svojimi anjelmi poteší aj hudobným predstavením.

reklama

Veľmi obľúbeným a dlhoročným projektom, ktorý CZŠ sv. Cyrila a Metoda ponúka škôlkarom vo veku 4 – 6 rokov, sú bezplatné hodiny anglického jazyka v priestoroch školy. Deti sa tak hravou formou oboznamujú s prvými anglickými slovami.

Pani učiteľky prostredníctvom piesní a tanca pomáhajú deťom prekonávať obavy z nového a neznámeho a pritom sa ľahko naučiť základy nového jazyka.

Tento rok ponúkla deťom i rodičom nový projekt, tzv. Sobotné workshopy. V mesiaci október školu navštívili rozprávkoví maskoti, o ktorých sme v našom médiu taktiež písali.

V novembri ste sa spolu so spoločnosťou George Science mohli presunúť do sveta pokusov a z detí sa stali malí bádatelia, ktorí si overili zákonitosti chémie. To však nie je všetko. V nasledujúcich mesiacoch chce škola ponúknuť ešte nejednu zaujímavú sobotu.

Zdroj: Seredsity.sk

Adaptácia detí do školy

Osobnosť dieťaťa zrelého na nástup do školy je ťažké presne posúdiť, pretože každé dieťa je iné. Po príchode do školy sú však na dieťa často kladené vysoké nároky, či už po emocionálnej, alebo po sociálnej stránke.

Od dieťaťa sa očakáva určitá miera emocionálnej vyrovnanosti, veku primerané zvládanie emócií a sebaovládanie. Preto je veľmi dôležité, aby bolo dieťa na školu aj psychicky pripravené.

Obavy z nepoznaného pomáhajú na CZŠ deťom odbúravať prostredníctvom pravidelných metodických dopoludní. Deti tak môžu postupne s pani učiteľkami interaktívnou formou nakuknúť do sveta písmen a čísiel, rozvíjať svoje pohybové i hudobné zručnosti a nahliadnuť do sveta kúzelnej vedy.

„Na našej škole sa snažíme vytvárať prostredie, kde sú všetky deti vítané, prostredie priateľské, bezpečné a dôverné. Z každodenných skúseností vieme, že nie všetky deti si dostatočne dôverujú, ak prichádzajú do nového prostredia. Preto je pre ne nesmierne dôležitá psychická príprava a podpora.

Na našej škole pracuje aj takýto skvelý tím zamestnancov, ktorí sú deťom v tomto oporou – podporný tím zložený zo školského psychológa, školského špeciálneho pedagóga a ako jediná škola v meste sa môžeme pochváliť aj školským logopédom s dlhoročnou praxou,“ vysvetlila Ing. Monika Kroláková, riaditeľka školy.

V materských školách bude CZŠ rodičom ponúkať prostredníctvom odborných besied podporného tímu skúsenosti, rady, usmernenia a odpovede na otázky, ako čo najľahšie zvládnuť adaptáciu detí. Po dvojročnej covidovej prestávke tak môže opäť pokračovať ich spolupráca s MŠ.

„Teší ma, že našimi víziami, aktivitami a projektami sa stávame inšpiráciou aj pre ostatné základné školy. Je to pre nás spätná väzba, že veci robíme výborne. Milí rodičia, deti a p. učiteľky v MŠ ďakujeme Vám za Vaše názory, dôveru, pochvaly i kritiku. Všetko sú pre nás cenné informácie, ktoré nás posúvajú vpred a pomáhajú nám zdokonaľovať sa ,“ uzavrela pani riaditeľka.

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroje: eduworld.sk, CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď
Zdieľať na Facebooku