19.04.2024, meniny má
16. februára 2023

ZŠ Koperníkova v Hlohovci testuje mesiac bez domácich úloh. Nechala sa inšpirovať fínskym modelom vzdelávania

ZŠ Koperníkova v Hlohovci testuje mesiac bez domácich úloh. Nechala sa inšpirovať fínskym modelom vzdelávania
Zdroje: ZŠ Koperníkova/kvidovehry.sk
reklama

Domáce úlohy predstavujú pre žiakov základných škôl neprimeranú a zbytočnú záťaž. Základná škola Koperníkova v Hlohovci sa nechala inšpirovať fínskym modelom vzdelávania. V niektorých severských krajinách je totiž zvykom, že deti nepíšu domáce úlohy.

Celkovo je tamojší systém v mnohom odlišný od toho slovenského. Faktom ostáva, že severské školy sa radia medzi tie najprogresívnejšie s kvalitnými študijnými výsledkami u žiakov. Informácie prinieslo Trnavské rádio.

Ak sa systém osvedčí, z pilotného mesiaca sa stane bežná prax

Február je v Hlohovci pilotným mesiacom, v ktorom testujú školy bez domácich úloh. „Hlohovská škola na Koperníkovej ulici tak chce kráčať v súlade s modernizáciou vyučovacieho procesu, názormi psychológov a v záujme odstraňovania stresov žiakov z domácej prípravy. Domáce úlohy sú v rovine dobrovoľného precvičovania a upevňovania učiva,“ uviedlo mesto.

Počas tohto mesiaca tak domáce úlohy nie sú vôbec uvádzané v elektronickom systéme EduPage. Vyučujúci domáce úlohy nekontrolujú, sú však oprávnení žiakov z nich preskúšať. Plnenie úloh sa zároveň pre vyučujúceho môže stať za vopred určených pravidiel jedným z kritérií hodnotenia žiakov. Najväčším testom prechádza v tomto prípade zodpovednosť detí. Zároveň však pre ne vzniká väčší priestor pre voľnočasové aktivity.

reklama

„Ak sa škole osvedčí, že žiaci budú i bez domácich úloh  pripravení na vyučovací proces, plánuje v modele bez domácej prípravy pokračovať,“ uzavrelo mesto Hlohovec.

Je to nutné zlo alebo zbytočné zlo?

Milióny rodín po celom svete sa večer unavené trápia nad domácimi úlohami, neraz aj s plačom a možno úplne zbytočne. Mali by sme sa zamyslieť, či strata času na hranie nezhoršuje problémy malých detí v školách a ich častú nervozitu a plač.

Štúdia pod názvom „Kedy je domáca úloha hodná toho času?“ sa venovala skúmaniu toho, či má naozaj práca študentov doma pozitívny dopad na ich akademické výsledky.

Skúmali výsledky 180 000 detí v 10. ročníku základnej školy v USA. Štúdia po analýze času venovanému domácim úlohám a finálnych známok zistila, že neexistoval žiadny významný rozdiel medzi známkami študentov, ktorí si robili domáce úlohy a tými, ktorí si ich nerobili.

„Pochopili sme, že možno sa domáce úlohy nevyužívajú tak dobre, ako by sa mali, tvrdí Adam Maltese, asistent vedúceho výskumu. Domáca úloha by mala byť zmysluplná. V opačnom prípade viac úloh jednoducho nemá význam.

Analýza však zistila aj pozitívnu spojitosť medzi výsledkami študentov v štandardizovaných testoch a časom, ktorý deti strávili nad domácimi úlohami. Išlo však o takmer zanedbateľné 2 – 3 bodové rozdiely v štandardizovaných testoch. Tieto pozitívne výsledky po 10 rokoch vedec Timothy Keith vyvrátil, keď sa opäť vrátil k skúmaniu tejto témy a potvrdil, že domáce úlohy naozaj nemajú žiadny vplyv na zlepšovanie finálnych výsledkov žiakov.

Zdroj: ZŠ Koperníkova

Zdroje: Trnavské rádio, eduworld.sk
Zdieľať na Facebooku