05.12.2021, meniny má
23. novembra 2021

Ako požiadať mesto Sereď o dotácie na rok 2022? Prinášame všetky potrebné informácie pre občianske združenia a kluby

Ako požiadať mesto Sereď o dotácie na rok 2022? Prinášame všetky potrebné informácie pre občianske združenia a kluby
Zdroj: Michal Dinga/pixabay.com
reklama

Občianske združenia v Seredi robia život v meste pestrejším, snažia sa ho neustále zveľaďovať a niektoré z nich majú aj charitatívny rozmer. Ako na konci každého roka, aj tentokrát mesto plánuje v pripravovanom rozpočte na rok 2022 vyčleniť finančné prostriedky na podporu občianskych združení a klubov poskytnutím dotácií.

Ide o jedinečnú príležitosť, ako získať ďalšie finančné zdroje pre činnosť OZ a klubov, s ktorými následne môžu rátať pri plánovaní rozpočtu na nasledujúci rok.

Mesto podporí tieto oblasti

Novinkou je poskytovanie dotácií na projekty z oblasti rozvoja mesta a životného prostredia. Celkovo budú dotácie poskytnuté v piatich oblastiach:

  • kultúra, záujmovo-umelecká činnosť a kultúrna aktivita,
  • charita, sociálna pomoc, humanitárna starostlivosť, zdravotníctvo a zdravotne postihnutí,
  • rozvoj telovýchovy a športu,
  • mládež,
  • rozvoj mesta a životného prostredia.

Zdroj: unsplash.com

Čo potrebujete na podanie žiadosti?

Žiadosti o dotáciu môžete podávať do pondelka 17. januára 2022. Celé znenie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 nájdete na úradnej tabuli na tomto odkaze.

Po rozkliknutí jednotlivých výziev sa dostanete na stránku mesta, kde nájdete potrebné dokumenty na nahliadnutie:

V jednotlivých dokumentoch nájdete všetky potrebné informácie, kritériá a pokyny na vypracovanie konkrétnych žiadostí. Okrem základných informácií je potrebné poskytnúť aj vypracovanie projektu, nastavenie rozpočtu a popis aktivity, ktorú budete za poskytnutú dotáciu vykonávať.

Nezabudnite aj na tieto kópie

Oprávnenými žiadateľmi o dotáciu sú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Sereď alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta Sereď alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Sereď.

Ak ste v minulosti neboli príjemcom dotácie mesta, k žiadosti je potrebné dodať aj dokumenty, ako kópia Zmluvy o účte žiadateľa v banke, kópia o ustanovení voľbe štatutárneho zástupcu a pri združeniach aj kópiu stanov.

Podporte článok zdieľaním.

Zdroje: sered.sk
Zdieľať na Facebooku