24.06.2024, meniny má
10. mája 2023

Centrum pre deti a rodiny v Seredi hľadá nových kolegov. Staňte sa súčasťou fungujúcej štátnej inštitúcie a vytvárajte skutočné hodnoty

Centrum pre deti a rodiny v Seredi hľadá nových kolegov. Staňte sa súčasťou fungujúcej štátnej inštitúcie a vytvárajte skutočné hodnoty
Zdroj: Seredsity.sk

Centrum pre deti a rodiny v Seredi pomáha svojou činnosťou deťom už od 60. rokov. Centrum poskytuje svoje služby klientom predovšetkým z Trnavského, Nitrianskeho a Bratislavského kraja, no jeho pôsobnosť je celoslovenská.

Cieľovou skupinou zariadenia sú deti, o umiestnení ktorých rozhodol súd, rodiny v ohrození, ale aj mladí dospelí, ktorí vyrástli v CDR.

V súčasnosti poskytuje detský domov starostlivosť 70 deťom prostredníctvom svojich 64 zamestnancov. Ak by ste sa chceli stať súčasťou ich pracovného tímu a v rôznych oblastiach pomáhať tu umiestneným deťom, práve teraz je ten najlepší čas.

Centrum má aktuálne otvorených viacero voľných pracovných pozícií, na ktoré sa môžete prihlásiť. V našom článku si prečítate, o aké pozície ide, akú kvalifikáciu potrebujete aj čo daná pozícia so sebou obnáša.

reklama

Požadované doklady zasielajte emailom na: tomovicova.pam@gmail.com. Informovať sa môžete aj na telefónnom čísle +421 31 243 30 22.

Kompletné informácie o jednotlivých pracovných pozíciach nájdete na odkazoch nižšie v článku. Prečítate si tu aj o ponúkaných pracovných benefitoch či o požadovaných schopnostiach uchádzačov.

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Pracujte v špičkovej štátnej inštitúcii, ktorá poskytuje viaceré benefity

Centrum pre deti a rodiny v Seredi predstavuje prácu v stabilnej štátnej inštitúcii, ktorá vie pre vás zabezpečiť rôzne pracovné benefity. V dnešnej dobe je azda pre každého veľmi dôležitá stabilná práca, ktorá vám vytvorí možnosť realizovať sa v odbore, ktorý ste študovali, respektíve, v ktorom aktívne pracujete.

Vďaka seredskému centru pre deti a rodiny môžete pracovať vo veľmi príjemnom pracovnom prostredí. Za posledné roky prešlo toto centrum niekoľkými rekonštrukciami a pripravený je pre vás pekne zrekonštruovaný interiér či exteriér plný zelene. V ňom môžete načerpať silu počas pracovnej prestávky.

Okrem výhod, ako je napríklad flexibilná pracovná doba, príplatok po skúšobnej dobe, 45 dní dovolenky, kariérny rast, stravovacia karta či vzdelávanie sa v odbore vám ponúkajú aj veľmi zaujímavý benefit, ktorým je doplnkové dôchodcovské sporenie v III. pilieri, s čím sa nestretnete pri iných pracovných ponukách.

Na začiatku vášho nástupu do práce sa môžete spoľahnúť na skvelý, povedali by sme, že až rodinný pracovný tím, ktorý vám pomôže so všetkým, čo vás bude čakať. Všetky pracovné pozície sa vyznačujú aj tým, že práca je pestrá a každý týždeň vás bude čakať nová výzva, takže sa nudiť určite nebudete.

Dobre fungujúci kolektív je vytvorený aj vďaka rôznym firemným podujatiam či teambuildingom, ktoré sa konajú niekoľkokrát do roka.

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Aké sú očakávané predpoklady záujemcov o prácu?

Samozrejme, tak ako vy očakávate od zamestnávateľa pracovné benefity, vyhovujúce platové ohodnotenie, dovolenku či flexibilný pracovný čas, tak aj od vás sa budú vyžadovať rôzne znalosti, skúsenosti či osobné predpoklady.

Cudzími by vám nemali byť vlastnosti ako empatia, spoľahlivosť, trpezlivosť, analytické myslenie, komunikátívnosť či ochota pomáhať, respektíve zmysel pre spolupatričnosť, ktorá je v tejto sfére veľmi dôležitá.

Taktiež by ste mali disponovať kultivovaných slovným aj písomným prejavom a schopnosťou vyjadrovať sa. Nakoľko všetci zamestnanci sú si skoro ako rodina, od uchádzača sa vyžaduje zmysel pre tímovú prácu a schopnosť pracovať v kolektíve.

Veľmi vítanými vlastnosťami sú kreatívnosť a tvorivosť. Predsa len budete stále pracovať s deťmi, s ktorými si budete musieť vytvoriť vzťah a pri tom tieto schopnosti veľmi pomáhajú tieto.

Pracovné pozície v Centre pre deti a rodiny v Seredi sú vhodné pre absolventa strednej či vysokej školy, ale aj pre človeka z dlhoročnou praxou.

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Na výber máte tri zaujímavé pracovné pozície

Vyberať si môžete z troch rozličných pracovných pozícií – špecialný pedagóg, psychológ a profesionálny náhradný rodič. Všetky tri sú veľmi zaujímavé a ak sa orientujete v sociálnej oblasti a hľadáte si novú prácu, tak ste určite na správnom mieste.

Kompletné znenie a informácie k jednotlivým pracovných pozíciam nájdete na odkaze pod každou pracovnou pozíciou. Požadované doklady zasielajte emailom na: tomovicova.pam@gmail.com. Ohľadom pracovných pozícií sa môžete informovať aj na telefónnom čísle +421 31 243 30 22.

Špeciálny pedagóg

Významnou časťou odbornej práce s dieťaťom je aj práca špeciálneho pedagóga, ktorý je súčasťou odborného tímu CDR.

Špeciálny pedagóg v CDR vykonáva individuálnu špeciálno-pedagogickú diagnostiku detí a poskytuje individuálnu špeciálno-pedagogickú starostlivosť. Okrem toho vykonáva individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia zamerané na zmiernenie negatívnych vývinových porúch učenia na rozvoj dieťaťa vo výchovno-vzdelávacom procese.

Uskutočňuje špeciálno-pedagogické vyšetrenie detí s poruchami učenia a správania, spolupracuje podľa potreby so školou, ktorú dieťa navštevuje, s poradenskými inštitúciami – predovšetkým s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a Detským integračným centrom.

Kompletnú pracovnú ponuku nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Zdroj: Seredsity.sk

Psychológ

Ďalšou dôležitou súčasťou odbornej práce s dieťaťom je aj práca psychológa, ktorá v centre zahŕňa psychologickú intervenciu zameranú na stabilizáciu psychického a emocionálneho stavu novoprijatých detí, psychologickú diagnostiku, individuálne sedenia, skupinové sedenia ako sociálno-psychologický výcvik či prevenčné programy.

V skupinových sedeniach pracujú psychológovia s väčším počtom detí súčasne. Je to jedinečný zážitok, kde sa deti učia navzájom rôznym zručnostiam: komunikácii, asertivite, spolupráci, rozvíjajú sebaúctu, sebareflexiu, nadobúdajú vzájomný rešpekt.

Psychológ v centre pre deti a rodiny úzko spolupracuje so sociálnymi pracovníkmi, vychovávateľmi či profesionálnymi náhradnými rodičmi

Zaujímavým benefitom pri tejto pracovnej pozícii je podpora v ďalšom vzdelávaní, k čomu patrí aj päť dní dovolenky na vzdelávanie navyše. Špecializovaných skupín pre deti s duševnými poruchami je na celom Slovensku osem a jednu z nich máme aj v Seredi. Z hľadiska získaných skúseností je táto príležitosť veľmi hodnotná.

Kompletnú pracovnú ponuku nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Zdroj: Seredsity.sk

Profesionálny náhradný rodič

Táto pracovná pozícia zahŕňa komplexnú starostlivosť spravidla o dve maloleté deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, neodkladným opatrením alebo výchovným opatrením, ktorá sa vykonáva v domácom prostredí profesionálneho náhradného rodiča. Profesionálny rodič je zamestnancom centra pre deti a rodiny.

Téma profirodičovstva sa po roku 2022 stala opäť zaujímavou pre osoby, ktoré nad takýmto druhom zamestnania premýšľali. Áno, „zamestnania“, nakoľko ide o pracovný pomer medzi centrom pre deti a rodiny a profesionálnym rodičom ako zamestnancom.

Táto pracovná pozícia prináša pre vyše 5 000 detí v centrách pre deti a rodiny možnosť vyrastať vo funkčnom rodinnom prostredí, no profesionálnych rodičov je na Slovensku len 750.

Ilustračný obrázok. Zdroj: Freepik.com

Ide o zodpovednú, avšak veľmi zaujímavú prácu, ktorá spočíva najmä v starostlivosti o dieťa do 6 rokov veku, ktoré má špecifické potreby vzhľadom na to, že nemôže vyrastať vo svojej vlastnej biologickej rodine. Hlavným poslaním profesionálneho rodiča je naplniť jednu zo základných potrieb dieťaťa, a to potrebu blízkej osoby, s ktorou si dieťa vytvorí vzťah.

Tento vzťah má byť vzájomný, nie jednostranný. Vzájomné puto, ktoré priaznivo ovplyvní fyzický a psychický vývin dieťaťa, sa stane kľúčovým pre utváranie citových väzieb a sociálnych vzťahov v jeho ďalšom živote.

Dôležité je vedieť prijať dieťa do rodiny s vedomím, že starostlivosť o dieťa v profesionálnej rodine je pre dieťa dočasným riešením a cieľom je dieťa čo najskôr vrátiť do pôvodnej rodiny.

Pre vykonávanie  profesionálneho rodičovstva je potrebné spĺňať kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania a absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti. Prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti môže záujemca absolvovať v centre pre deti a rodiny, ktoré túto prípravu poskytuje.

Kompletnú pracovnú ponuku nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroje: sluzbyzamestnanosti.gov.sk, Centrum pre deti a rodiny v Seredi
Zdieľať na Facebooku