24.02.2024, meniny má
17. februára 2023

Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi je podľa neziskovej organizácie INEKO 17. naj školou v Trnavskom kraji

Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi je podľa neziskovej organizácie INEKO 17. naj školou v Trnavskom kraji
Zdroj: seredsity.sk
reklama

INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.

Okrem iného na základe zbieraných dát každoročne zostavuje rebríček základných a stredných škôl na Slovensku. Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi sa umiestnila v tomto rebríčku na 17. mieste.

Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda na 17. mieste v rebríčku

Po odmlke kvôli pandémii sa opäť realizovali celoplošné merania Testovanie 5 a 9, ako aj písomné maturity. Po zhrnutí aj týchto údajov boli na portáli INEKO 19. januára 2023 uvedené aktuálne rebríčky škôl Slovenska.

Máme obrovskú radosť, že tento rok sa v rámci Trnavského kraja podarilo spomedzi takmer 230 základných škôl získať perfektné 17. miesto jednej zo seredských škôl.

reklama

Cirkevná ZŠ v Seredi sa tak na základe vyššie uvedených merateľných ukazovateľov stala najlepšie hodnotenou školou v meste Sereď i v okrese Galanta. Toto je úžasný výsledok celého kolektívu tejto školy. Výsledok systematickej, jasnej a zrozumiteľnej spolupráce pedagógov, žiakov a rodičov.

Aké dáta INEKO zbiera?

Súčasná aktualizácia portálu základných a stredných škôl prináša najnovšie údaje a výsledky žiakov. V kategórii základných škôl ide o výsledky z Testovania 5 a Testovania 9, z predmetov slovenský jazyk a matematika.

Ďalej sa zbierajú údaje o počtoch učiteľov a žiakov vrátane informácií o počte žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Taktiež sa berú do úvahy informácie o tom, do akej miery využívajú učitelia vo vyučovacom procese digitálne technológie, ako aj údaje o finančných zdrojoch škôl v prepočte na jedného žiaka.

Zdroj: seredsity.sk

Školský podporný tím

Tak ako sme uvádzali aj v našich predchádzajúcich článkoch, Cirkevná ZŠ v Seredi je školou otvorenou pre každého. Ich školský vzdelávací systém umožňuje každému žiakovi zažiť úspech, byť nápomocný tým, ktorí to potrebujú, no tiež prijímať pomoc od druhých a spoločne sa tešiť z úspechu iných.

Pre rôznorodosť žiackeho kolektívu a optimálne rozvíjanie svojho potenciálu ponúka škola inkluzívne prostredie. Prostredie, v ktorom je každý vítaný a prijímaný so svojou jedinečnosťou.

Koordináciu nad týmto všetkým zabezpečuje školský podporný tím (ŠPT) v zložení školská špeciálna pedagogička, školská psychologička, školská logopedička a pedagogickí asistenti učiteľa.

V úzkej spolupráci s pedagógmi a rodičmi sa snažia dosiahnuť pocit istoty pre všetky deti, toleranciu voči sebe a iným, vzájomnú pomoc medzi žiakmi, zlepšenie sociálnej klímy, vzťahov, akceptovanie inakosti každého z nás. Toto všetko a pôsobenie ŠPT prispieva k rozvíjaniu a podpore talentov detí a ich úspechov.

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroje: Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi
Zdieľať na Facebooku