19.05.2024, meniny má
2. januára 2024

Do platnosti vstúpil zákaz držania psov na reťazi. Aké sú výnimky a pokuty za porušenie zákona?

Do platnosti vstúpil zákaz držania psov na reťazi. Aké sú výnimky a pokuty za porušenie zákona?
Zdroje: Sloboda zvierat/canva.com/freepik.com
reklama

„Reťaz je väzenie. Nemožno z nej uniknúť pred hladom, smädom, páľavou či mrazom, ohrozením, bolesťou a osamelosťou. Tisíce psov na Slovensku strávia celý svoj život na reťazi. Aby sme im dokázali pomôcť, je potrebná zmena myslenia aj zákona,“ opísala Sloboda zvierat v jednom zo svojich vyjadrení.

Presne to čo aj oni žiadali práve v poslednej vete sa od 1. januára 2024 stalo skutočnosťou. Práve od tohto dátumu je vďaka novele zákona zakázané držať psy priviazané na reťazi alebo inom kuse rôznych provizórnych uväzovadiel.

Zákaz pritom platí od 1. januára 2022 pre psy narodené po tomto dátume a od 1. januára 2024 pre všetky skôr narodené psy. Prechodné obdobie dvoch rokov slúžilo na to, aby sa všetci držitelia zvierat stihli tejto zmene prispôsobiť, napr. postaviť plot.

Za porušenie zákona mastná pokuta

Držanie psov na reťazi nielen obmedzuje ich prirodzenú potrebu pohybu. Ide tiež o napĺňanie základných fyzických a fyziologických potrieb (prístup k hygiene, potrave a vode). Psy sú taktiež obmedzené uniknúť pred možným ohrozením, negatívne to ovplyvňuje aj ich celkové zdravie a pohodu a môže to taktiež spôsobiť vážne alebo trvalé poškodenie zdravia (svalová atrofia, poškodenie kĺbov, degeneratívne ochorenia, zranenia a vrastanie reťaze do krku).

reklama

V neposlednom rade sú potláčané etologické a sociálne potreby spoločenského zvieraťa. V dôsledku izolácie a nedostatku podnetov môžu nastať poruchy správania, sebapoškodzovanie (hryzenie si častí tela) alebo aj agresívne správanie čím vzniká riziko pre zdravie a bezpečnosť obyvateľstva.

Zdroj: slobodazvierat.sk

Jedinými výnimkami, ktoré uvádza zákon sú:

  • krátkodobé uviazanie psa pod dohľadom počas čistenia chovného priestoru, kŕmenia a ošetrovania,
  • chov/držba nebezpečného psa (pes, ktorý v minulosti napadol alebo pohrýzol človeka podľa zákona 282/2002), nie však gravidnej či dojčiacej suky, chorého psa a šteňaťa do šesť mesiacov,
  • uviazanie služobného psa (v službách polície, vojakov, colníkov, justičnej stráže) a psa na osobitný účel (záchranársky, pastiersky, poľovný, v horskej službe a SBS) počas stráženia či pracovnej činnosti, na ktorú je pes určený, a počas výcviku.

V prípade porušenia zákona môže orgán veterinárnej správy uložiť fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu vo výške od 400 eur do 3500 eur.

Zdroj: slobodazvierat.sk

Prečo je držanie psov na reťazi škodlivé?

Aj túto otázku zodpovedala Sloboda zvierat veľmi jasne a zrozumiteľne:

„Psy sú od prírody sociálne tvory, prirodzený je pre ne život v svorke. Ak nie sú v kruhu svojich psích druhov, hlavné miesto v ich živote zaujme človek.

Život psa na reťazi predstavuje niekoľko metrov. Reťaz limituje jeho prístup k potrave, vode či prístrešku, chýbajú mentálne a fyzické podnety a sociálny kontakt. Pes na reťazi trpí nudou, strachom, osamelosťou a i psa s mierumilovnou povahou môže reťaz zmeniť na agresívne zviera, nebezpečné pre svoje okolie alebo naopak, na ustráchaného jedinca so sebadeštrukčným správaním (ohrýzanie si chvosta či labiek).

Okrem psychickej pohody prichádzajú psy na reťazi aj o zdravie a fyzickú kondíciu – biedna výživa, zlá hygiena, reťaz vrastená bolestivo do krku, neliečené zranenia a choroby.“

psov

Zdroj: slobodazvierat.sk

Zdroje: Sloboda zvierat, slov-lex.sk
Zdieľať na Facebooku