08.12.2023, meniny má
16. novembra 2023

Fantastické školské krúžky si žiaci zamilovali. Cirkevná základná škola v Seredi zabodovala a splnila všetko, čo pred školským rokom sľúbila

Fantastické školské krúžky si žiaci zamilovali. Cirkevná základná škola v Seredi zabodovala a splnila všetko, čo pred školským rokom sľúbila
Zdroj: Seredsity.sk

Nový školský rok za nezadržateľné blíži do svojej polovice, a aj preto je vhodný čas sa pozrieť na to, ako Cirkevná základna škola sv. Cyrila a Metoda v Seredi napreduje a čo všetko priniesla svojim žiakom v tomto školskom roku.

„Cirkevná“, ako ju zvykneme v krátkosti volať, prešla počas dlhých rokov obrovskou premenou, ktorú sme vám odprezentovali aj prostredníctvom našich článkov. Okrem toho je táto škola výnimočná aj vďaka moderným výučbovým programom, ktorými sa výrazne odlišuje od iných škôl.

Nielen žiakov, ale aj rodičov veľmi potešilo bilingválny program, ktoré v deťoch už od skorého veku buduje znalosť cudzích jazykov, čo je v dnešnom svete veľmi podstatná vec. Tu to však nekončí a pre svojich žiakov neustále inovujú či modernizujú nielen priestory školy, ale aj perfektné školské krúžky, ktoré sa tešia obrovskému záujmu.

A keďže sme sa spolu s vami chceli podeliť o to, čo žiaci CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi na svojich školských krúžkoch môžu zažiť a naučiť sa, rozhodli sme sa vám tieto aktivity priblížiť.

reklama

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

O základnej škole pre vaše dieťa premýšľajte už teraz

Ak aj vy sa nachádzate v období, kedy máte doma malého predškoláka a premýšlate nad výberom základnej školy, tak určite čítajte ďalej. Okrem toho na našom webe nájdete množstvo článkov o tejto základnej škole, ktoré nájdete na tomto odkaze.

Vďaka článkom sa tak môžete dozvedieť všetky dôležité informácie o tejto škole a učiteľskom zbore, ale aj to, že sa Cirkevná základná škola sa vďaka dôvere rodičov dostala na prvé miesto v počte prihlásených prváčikov spomedzi všetkých škôl Trnavskej arcidiecézy, ktorá zahŕňa približne 8 okresov na západnom Slovensku. V každom z týchto okresov sa nachádza aj cirkevná základná škola.

Seredská škola dokázala svoje kvality a prvenstvo aj v konkurencii škôl, ktoré sa nachádzajú  v mestáchoveľa vyšším počtom obyvateľov ako je Sereď. A my sa tomuto krásnemu úspechu absolútne nečudujeme.

Moderná robotika a informatika hrou

V novom záujmovom útvare Robotika a informatika hrou je hlavnou postavou robotická hračka, programovateľná lienka Ema, ktorá ponúka deťom možnosti na objavovanie a tvorivosť. Cieľom krúžku je rozvíjať u žiakov 1.- 3. ročníka analytické a logické myslenie, riešenie problémov, tímovú spoluprácu či komunikáciu. 

Školská  robotika má bohatý potenciál na vzdelávanie. V záujmovom útvare ju realizujú ako riadenie robotickej hračky na zemi alebo na špeciálnych štvorčekových podložkách, ale taktiež ako riešenie zaujímavých problémov z pohľadu rôznych vyučovacích hodín – celkom určite matematiky, ale najviac zo všetkého informatiky.

Presne to je cieľom – podporiť systematický rozvoj informatického myslenia a poznania. Zároveň však chcú prispieť k celostnému rozvoju žiakov, pripraviť pre nich hmatateľné zážitky v skupine svojich spolužiakov a kamarátov. V prípade robotiky je hmatateľnosť doslova namieste.

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Jedinečný Zlomjazýček pomáha deťom zábavnou formou

Zlomjazýček je logopedický krúžok pre mladších žiakov Cirkevnej školy, ktorý prebieha pod vedením skúsenej školskej logopedičky už druhý školský rok. Musíme uznať, že bolo krásne vidieť usmiate deti, ktoré síce majú niektorú rečovú chybu, no absolútne ju nevnímajú ako nedostatok a to hlavne kvôli perfektnému a hravému prístupu.

Cieľom stretnutí je hravou formou podporiť rozvoj reči a jazykových schopností u detí mladšieho školského veku, stimulácia porozumenia a všetkých jazykových rovín. Krúžok je vhodný pre deti vo veku cca 6-9 rokov, teda pre ročníky 1-3. 

Zdroj: Seredsity.sk

Pri aktivitách s deťmi používajú špeciálne pomôcky, pracovné listy, obrázky, knihy, učebnice, spoločenské a logopedické hry a iné. Bublifuky, skákalky, píšťalky, kaleidoskopy či ďalšie pomôcky vtiahnu deti do hier, počas ktorých si posilňujú svaly jazyka, pier a líc.

Ponúkajú deťom rôzne cvičenia rečových orgánov, tzv. oromotorické cvičenia, dychové cvičenia, nácvik prehĺtania, satia, pohyblivosť  jazyka a pier.

Aktivity sú zamerané na rozvoj: oromotorických schopností, správnej výslovnosti, fonematického uvedomovania, tvorba viet a súvetí, morfológie, syntaxe, sémantických schopností, slovnej zásoby a porozumenia.

Zdroj: Seredsity.sk

Krúžok Švihaj pomája s kondičným a pohybovým rozvojom

Krúžok Švihaj.czš je jedným z nových záujmových útvarov na škole. Patrí medzi voľnočasové aktivity a je určený žiakom 1. – 5. ročníka. Je zameraný na rozvoj pohybových schopností (kondičných, koordinačných) prostredníctvom rôznorodých pohybových aktivít. Ponúka komplexnú pohybovú prípravu, posilňovanie s vlastnou váhou, strečing, cvičenia na zlepšenie kondície, SM systém. 

K hlavným pohybovým aktivitám na krúžku patrí tradičné i netradičné skákanie cez švihadlo, ktoré umožňuje žiakom rozvíjať ich silové, vytrvalostné, rýchlostné a najmä koordinačné pohyby.

Ďalšou pohybovou aktivitou je SM systém, ktorý zahŕňa rehabilitačné a regeneračné cvičenia s kondičným tréningom. Tieto cvičenia stabilizujú telo (chrbticu) a vytvárajú pohyb – mobilitu. K obľúbeným pohybovým aktivitám patrí posilňovanie s vlastnou váhou, základom ktorého je správne držanie tela a dýchanie.

Zdroj: Seredsity.sk

Ide o komplexné cvičenia, ktoré zapájajú viaceré svalové partie a budujú koordináciu a silu. Pri pohybových aktivitách nezabúdame ani na strečingové cvičenia – naťahovacie cvičenia, ktoré zabezpečia žiakom ohybnosť, pomáhajú zväčšiť kĺbovú pohyblivosť, slúžia k odstráneniu psychického a svalového napätia, sú prevenciou pred zraneniami.

Žiaci zažívajú cvičenie plné zábavy a radosti z pohybu. Cvičenia prispievajú k ich zdravému vývinu, žiaci si vytvárajú návyk na pohyb, „vybijú“ si nadbytočnú energiu, učia sa vzájomnej tolerancii, prispôsobujú sa kolektívu.

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Šachoví veľmajstri začínajú už od malička

Šachový krúžok po rokoch znovu ožil. Deti vznik staro-nového krúžku veľmi potešil, keďže sa prihlásili v hojnom počte. Túžia spolu stráviť čas a zahrať sa. Spoločne sa učia rozvíjať predstavivosť a abstraktné myslenie, trénujú trpezlivosť nad súperom, ale aj nad sebou samým.

Spoločne sa učia robiť rýchle, ale zároveň správne rozhodnutia. Šach je známy tým, že núti človeka myslieť o krok napred. Už samotná hra šachu je pre deti vzdelávaním. Učia sa jednotlivé otvorenia, koncovky, pasce, triky, názvy a dôležitosť políčok na šachovnici, hodnoty figúrok a mnoho iného.

Deti riešia na krúžku šachové úlohy a tak sa učia v bezpečí cvičiska, aby na bojisku mohli vedomosti aplikovať.

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Cirkevná objavuje nové talenty v stolnom tenise

Stolný tenis alebo tiež pingpong sa stáva čoraz populárnejším športom a z tohto dôvodu ho ponúkli ako záujmový útvar žiakom na 1. aj 2. stupni. Prvotným cieľom tohto záujmového útvaru je podporiť u žiakov zmysluplné trávenie voľného času.

Dnešná konzumná spoločnosť totiž ponúka deťom pomerne málo priestoru rozvíjať svoje pohybové zručnosti a práve preto chceme týmto útvarom deti viesť k radosti z hry i z pohybu.

Zároveň sa snažia rozvíjať kamarátske vzťahy a budovať pozitívny vzťah nielen k pohybu, ale aj k zdravému životnému štýlu. História pingpongu má na našej škole svoju tradíciu a právom ho možno titulovať ako šport, ktorý spája generácie a žiakov celej školy.

Každoročne škola organizuje Stolnotenisový turnaj o pohár dekana Serede. Túto udalosť obohatia svojou účasťou nielen duchovní otcovia, bývalí žiaci školy, ale aj pán školník Kristek, ktorý začal písať históriu tohto záujmového útvaru na Cirkevnej škole.

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroje: Článok vznikol v spolupráci s Cirkevnou základnou školou v Seredi
Zdieľať na Facebooku