01.10.2022, meniny má
15. augusta 2022

Hasičský zbor v Seredi hľadá veliteľa stanice. Pozrite si podmienky prijatia

Hasičský zbor v Seredi hľadá veliteľa stanice. Pozrite si podmienky prijatia
Zdroj: FB Hasičský a Záchranný Zbor - Hasiči Sereď
reklama

O tom, že hasiči sú dôležitou súčasťou našej spoločnosti, niet pochýb. Pomáhajú nielen pri požiaroch, ale aj pri dopravných nehodách a všade tam, kde je ich pomoc potrebná.

Seredskí hasiči práve hľadajú posilu v osobe veliteľa ich stanice. Keďže ide o veľmi zodpovednú prácu, uchádzač o danú pozíciu musí spĺňať viacero podmienok. Informácie priniesli Seredské novinky.

Pozícia veliteľa hasičskej stanice v Seredi

Presný názov pozície, ktorú potrebujú obsadiť hasiči v Seredi, je odborný inšpektor – veliteľ hasičskej stanice v Seredi. V rámci vzdelania musí mať ukončené vyššie odborné vzdelanie.

Uchádzači musia v prípade záujmu poslať žiadosť o prijatie do služobného pomeru spolu s profesijným životopisom, osobným dotazníkom a kópiou dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní na adresu: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava.

reklama

Podľa zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov môže byť príslušníkom Hasičského a záchranného zboru občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý o prijatie písomne požiada, ak:

  • je bezúhonný a nebol prepustený zo štátnej služby podľa § 77 písm. c) až e) zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov alebo uplynuli tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepustení podľa § 77 písm. c) až e) zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov,
  • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  • spĺňa kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie, do ktorej má byť vymenovaný,
  • je zdravotne, fyzicky a psychicky spôsobilý na vykonávanie služby,
  • ovláda štátny jazyk,
  • ovláda cudzí jazyk, ak túto požiadavku na vykonávanie štátnej služby určí služobný úrad,
  • má pobyt na území Slovenskej republiky.

Na základe zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore dostávajú hasiči príslušný plat v závislosti od platovej triedy podľa § 104 a platového stupňa podľa § 105 stupnice platových taríf. Tá je ustanovená v prílohe č. 2 tohto zákona. Všetky ďalšie potrebné informácie a dokumenty nájdete na tomto odkaze.

Zdroj: FB Hasičský a Záchranný Zbor – Hasiči Sereď

Podporte článok zdieľaním.

Zdroje: seredskenovinky.sk
Zdieľať na Facebooku