24.02.2024, meniny má
2. marca 2023

Mestská cyklotrasa bude realitou. Sereď obdržala stavebné povolenie na jej výstavbu

Mestská cyklotrasa bude realitou. Sereď obdržala stavebné povolenie na jej výstavbu
Zdroje: seredsity.sk/freepik.com
reklama

Ešte v novembri 2022 sme vás informovali o plánoch mesta vytvoriť cyklotrasu vedúcu naprieč Sereďou. Po dlhom procese stavebného konania mesto Sereď získalo stavebné povolenie na výstavbu prvej časti 1. etapy tohto projektu.

Ako toto označenie napovedá, mali by sme sa dočkať aj jej pokračovania. Cyklotrasa na úseku ulíc Šintavská – M. R. Štefánika – Dionýza Štúra má pomôcť odstrániť kolízne situácie cyklistov vytvorením priestoru určeného práve pre nich.

Cyklotrasa pre zvýšenie bezpečnosti

Naplánovaná mestská cyklotrasa začne na križovatke ulíc Dionýza Štúra/Vonkajší rad a skončí za križovatkou Námestie slobody/M. R. Štefánika/Šintavská rozšírením pripájacieho chodníka z existujúceho priechodu pre chodcov na nástupnú plochu do zámockého parku.

Celková dĺžka cyklotrasy je viac ako 1 kilometer a súčasťou výstavby je aj vybudovanie osvetlenia, priechodov pre cyklistov, prekládka existujúcich stĺpov verejného osvetlenia, vybudovanie parkoviska pre bicykle pri autobusovej stanici aj osadenie príslušenstva pre cyklistov pozdĺž celej trasy.

reklama

Zdroj: freepik.com

Jestvujúce chodníky pre chodcov na ulici Dionýza Štúra sa opravia a preklasifikujú na jednosmernú cyklotrasu širokú 1,5 m – 2,0 m. Paralelne s nimi budú vybudované nové chodníky pre chodcov v šírke 1,5 m, oddelené od cyklochodníka špeciálnym varovným pásom.

Pred OD Progres bude existujúce parkovisko pre automobily preorganizované tak, aby sa dala medzi ním a cyklochodníkom vybudovať jednosmerná oddelená cyklotrasa v šírke 2,0 m. Tá bude ďalej oddelená pásom zelene v šírke 1,5 m, ktorý nahradí betónové kvetináče nachádzajúce sa pri parkovisku.

Zdroj: google.maps.com

Časť priechodov pre chodcov na križovatke Dionýza Štúra/Železničná/M. R. Štefánika a Cukrovarská bude rozšírená a rovnako preklasifikovaná na spoločné priechody pre chodcov a cyklistov.

Pozdĺž cyklotrasy je naplánované aj vybudovanie príslušenstva, ktoré má slúžiť práve cyklistom. Okrem iného to bude 36 stojanov pre bicykle, ktoré umožňujú obojstranné parkovanie bicyklov. Celková kapacita nových vybudovaných parkovacích miest pre bicykle bude spolu 91 ks.

Zdroj: google.maps.com

Pri autobusovej stanici bude v rámci existujúcich plôch a zelene vybudovaná stanica „bike and ride“, ktorá bude zahŕňať dva uzamykateľné prístrešky pre bicykle a sedem kusov voľne stojacich stojanov pre bicykle.

Do jedného uzamykateľného prístrešku pre bicykle sa bude dať odstaviť 24 ks bicyklov a do voľne stojacich stojanoch pre bicykle je možné uzamknúť 14 ks bicyklov.

Výstavbou mestskej cyklistickej siete dôjde, samozrejme, aj k dočasnému obmedzeniu dopravy formou zúženia jestvujúcich komunikácií. Stavba cyklotrasy by podľa informácií uvedených v stavebnom povolení mala byť dokončená v termíne najneskôr do novembra 2026.

Ak vás zaujíma celá mapka z projektovej dokumentácie cyklotrasy, kliknite na tento link.

cyklotrasa

Zdroj: sered.sk

Zdroje: sered.sk, seredsity.sk
Zdieľať na Facebooku