08.12.2023, meniny má
1. marca 2023

Mestská polícia Sereď vyhlasuje výberové konanie na prijatie nového zamestnanca na pozíciu: Príslušník mestskej polície

Mestská polícia Sereď vyhlasuje výberové konanie na prijatie nového zamestnanca na pozíciu: Príslušník mestskej polície
Zdroje: FB Mestská polícia Sereď/seredsity.sk
reklama

Mesto Sereď – Mestská polícia vyhlasuje výberové konanie na prijatie nového zamestnanca s funkčným zaradením: Príslušník mestskej polície. Ak máte záujem stať sa príslušníkom mestskej polície, neváhajte si poslať životopis. O voľnej pracovnej pozícii informovala Mestská polícia Sereď na svojej facebookovej stránke.

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a rozhodnutí starostu obce (primátora mesta).

Požiadavky pre účasť na výberovom konaní za príslušníka MsP

  • vek nad 21 rokov,
  • vzdelanie stredoškolské s maturitou,
  • záujemca musí byť bezúhonný, preukáže sa odpisom z registra trestov,
  • zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť,
  • vodičský preukaz skupiny B.

Zamestnanec bude mať funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Nástupný plat 1 100 eur bez odbornej spôsobilosti a 1 300 eur s odbornou spôsobilosťou. Predpokladaný termín nástupu do práce je 05/2023.

Žiadosti o zamestnanie spolu so štukturovaným životopisom treba zaslať na e-mailovú adresu: mestskapolicia@sered.sk do 17. 03. 2023.

reklama

Do žiadosti treba uviesť: Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Zdroj: seredsity.sk

Zdroje: FB Mestská polícia Sereď
Zdieľať na Facebooku