17.05.2021, meniny má
3. mája 2021

Nominujte nositeľov ceny TT SK – návrhy na ocenenie môžu do konca júna predkladať aj obyvatelia

Nominujte nositeľov ceny TT SK – návrhy na ocenenie môžu do konca júna predkladať aj obyvatelia
Zdroj: trnava-vuc.sk/procare.sk
reklama

Cena Trnavského samosprávneho kraja je každoročne udeľovaná šikovným a tvorivým ľuďom za prínos k rozvoju kraja. Krajskí poslanci ju budú udeľovať za rok 2020.

Toto verejné ocenenie je každoročne určené pre jednotlivcov a kolektívy, ako aj osoby in memoriam, ktoré prispeli k rozvoju kraja a k šíreniu jeho dobrého mena. Nominácie v šiestich kategóriách je možné predkladať do 30. júna 2021.

„Cena Trnavského samosprávneho kraja je verejným ocenením za mimoriadny prínos k rozvoju regiónu. Aj týmto spôsobom vyjadrujeme vďaku za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v rôznych oblastiach života. Možnosť poukázať na ľudí, ktorí robia náš život kvalitnejším a lepším, má aj verejnosť,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Oceňované kategórie

Cena Trnavského samosprávneho kraja má šesť kategórií – školstvo, kultúra, šport, zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a občianska spoločnosť. Udeľovaná je za prínos k rozvoju kraja v humanitárnej, charitatívnej, vedeckej, pedagogickej, kultúrnej, umeleckej, publicistickej oblasti, v oblasti sociálnej starostlivosti, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti, ako aj za prejavy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva. Súčasťou ocenenia je umelecké dielo a môže byť udelená aj finančná odmena pre jednotlivca v sume do 1 000 eur a pre kolektív v sume do 2 000 eur.

Cenu udeľuje Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja na návrh poslancov krajského zastupiteľstva, mestských a obecných zastupiteľstiev, občianskych združení a organizácií. Nominácie na ocenenie môže predkladať aj verejnosť.

Minulý rok získala cenu Seredčanka

V roku 2019 získala túto cenu aj pedagogička z Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi RNDr. Mariana Straková, o čom ste si mohli prečítať v tomto článku. Ako učiteľka predmetov biológia a chémia dosahuje totiž na gymnáziu vynikajúce výsledky v starostlivosti o talentované deti a mládež.

Zdroj: TT SK

Kto a ako môže zaslať nominácie?

Nominácie je potrebné zaslať na vyplnenom tlačive, ktoré tvorí prílohu Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. 48/2019 o spôsobe udeľovania verejných ocenení Trnavského samosprávneho kraja spolu s odôvodnením návrhu a vyplneným Súhlasom na spracovanie osobných údajov v termíne do 30. júna 2021 na adresu Oddelenie dotácií, grantov a občianskej participácie, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava alebo priamo do podateľne úradu. Súvisiace dokumenty sú zverejnené na webovej stránke župy.

Vo formulári treba uviesť kategóriu, do ktorej nominácia spadá:

  1. školstvo,
  2. kultúra,
  3. šport,
  4. zdravotníctvo,
  5. sociálna starostlivosť,
  6. občianska spoločnosť.

Zdroj: trnava-vuc.sk

Podporte článok zdieľaním.

Zdroje: trnava-vuc.sk
Zdieľať na Facebooku