01.03.2021, meniny má
13. marca 2020

Potrebujete ostať s deťmi doma? Sociálna poisťovňa zjednodušila systém OČR a PN

Potrebujete ostať s deťmi doma? Sociálna poisťovňa zjednodušila systém OČR a PN
Zdroj: cas.sk/uzitocna.pravda.sk
reklama

V súčasnej situácii, kedy všetky škôlky aj školy ostávajú od pondelka 16. marca 2020 zatvorené na 14 dní, rieši mnoho rodičov dilemu, ako s nimi ostať doma. Vziať si dovolenku, OČR, PN? Aby sa obmedzil osobný kontakt verejnosti v ambulanciách všeobecných lekárov aj pediatrov, vyšla Sociálna poisťovňa rodičom v ústrety.

Zjednodušili systém

Sociálna poisťovňa zjednodušila v súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy koronavírusu postupy pri uplatňovaní nároku na ošetrovné člena rodiny (OČR) či na práceneschopnosť, resp. nemocenské (PN).

Zdroj: spravy.pravda.sk

Žiadosť o ošetrovné na dieťa

Rodič si uplatní nárok v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne telefonicky alebo zaslaním vyplneného formulára, ktorého vzor si môže stiahnuť na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Deti do 10 rokov veku: Sociálna poisťovňa si overí, či škola konkrétneho dieťaťa bola uzatvorená z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia a potom sa môže začať konanie o tejto dávke. Potom by mal poistenec, ktorý je zamestnancom, informovať o prekážke v práci svojho zamestnávateľa (telefonicky alebo e-mailom).

Deti nad 10 rokov veku: V tomto prípade musí rodič telefonicky kontaktovať pediatra a riadiť sa jeho pokynmi. Ak lekár vyhodnotí, že je nevyhnutné osobné a celodenné ošetrovanie dieťaťa napriek tomu, že choroba sa u neho ešte nevyvinula, môže potvrdiť žiadosť  o ošetrovné a zašle ju Sociálnej poisťovni. Dôvodom vystavenia tejto žiadosti bude diagnóza U07.2, podozrenie z infekcie COVID19.

V oboch prípadoch sa pri posudzovaní žiadosti skúma, či žiadateľ o ošetrovné spĺňa všetky ostatné podmienky na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia. Ak je karanténa dlhšia ako desať dní, počas ktorých sa môže vyplácať dávka ošetrovné, Sociálna poisťovňa na základe nového potvrdenia zriaďovateľa o pretrvávajúcej karanténe, akceptuje jej predĺženie podľa reálnej potreby.

Žiadosť o nemocenské

Poistenec, ktorý sa vrátil z rizikovej oblasti (či už má alebo nemá príznaky), alebo nikde necestoval a má príznaky ochorenia, telefonicky kontaktuje svojho všeobecného lekára. Ten rozhodne o opodstatnenosti dočasnej PN a vystaví Potvrdenie o dočasnej PN, na ktorom uvedie príslušnú diagnózu. Zároveň požiada pacienta o telefónne číslo a zapíše ho viditeľne na potvrdenie o dočasnej PN. Bez ohľadu na chýbajúci podpis pacienta lekár zašle II., IIa. a III. diel Potvrdenia o dočasnej PN pobočke Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa potom zašle IIa. diel zamestnávateľovi, ak je pacient v právnom postavení zamestnanca. Ostatné diely PN zostávajú v Sociálnej poisťovni na ďalšie konanie.

Poistenec, ktorý je zamestnancom, by mal informovať zamestnávateľa telefonicky alebo e-mailom o prekážke v práci. Ak je na potvrdení o dočasnej PN uvedené telefónne číslo poistenca, Sociálna poisťovňa ho bude telefonicky kontaktovať a v prípade jeho záujmu s ním spíše žiadosť o výplatu nemocenskej dávky. Ak na potvrdení nebude uvedený telefonický kontakt na poistenca, musí pobočku (telefonicky alebo mailom) kontaktovať poistenec a tá s ním spíše žiadosť o dávku.

Aj v prípade žiadosti o dávku nemocenské Sociálna poisťovňa skúma, či poistenec spĺňa všetky ostatné podmienky na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia.

„Upozorňujeme, že tieto postupy platia len v prípadoch, ktoré súvisia so šírením nákazy koronavírusu. V ostatných prípadoch pri uplatňovaní nároku na dávky nemocenské a ošetrovné platia štandardné postupy. O prípadných zmenách  bude Sociálna poisťovňa včas informovať,“ dodal hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Podporte článok zdieľaním.

Zdroje: socpoist.sk, trnava.dnes24.sk

Zdieľať na Facebooku