22.07.2024, meniny má
22. januára 2024

Prispejte svojím názorom k tvorbe novej koncepcie rozvoja kultúry a cestovného ruchu v Seredi. Zaberie vám to len pár minút

reklama

Aký máte názor na kultúru a kultúrne dianie v našom meste? My sme toho názoru, že kultúra v našom meste je na dobrej úrovni aj keď priestor na zlepšenie sa vždy nájde. A čo otázka cestovného ruchu v Seredi?

Na kultúru ako takú sa treba pozrieť zo širšieho uhľa pohľadu a preto vás mesto, konkrétne oddelenie Školstva, športu a kultúry prosí o vyplnenie dotazníka, ktorý pomôže pri tvorbe novej koncepcie rozvoja kultúry a cestovného ruchu na roky 2024 – 2028.

Týka sa to nielen kultúry ale aj cestovného ruchu

V dotazníku nájdete spolu 14 jednoduchých otázok, ktoré vám zaberú skutočne len zopár minút. Mestu však dokážu odpoveď nato, akým smerom by mala kultúra a cestovný ruch v meste smerovať. Dotazník nájdete na webovej stránke mesta sere.sk alebo na tomto odkaze . Môžete ho elektronicky vyplniť do 31. januára 2024.

„Obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka. Jeho cieľom je špecifikovať problémy mesta, analyzovať požiadavky občanov v oblasti kultúry a cestovného ruchu. Dotazník je anonymný. Získané údaje budú použité výlučne pre potreby vypracovania Koncepcie rozvoja kultúry a cestovného ruchu na území mesta Sereď,“ vysvetlili zástupcovia mesta.

reklama

Vaše prípadné ďalšie podnety a pripomienky môžete zaslať na adresu: skolstvo.sport@sered.sk

cestovného ruchu

Zdroj: sered.sk/dotazník

Zdieľať na Facebooku