27.07.2021, meniny má
9. januára 2021

Revitalizácia zelene a výrub niekoľkých stromov v seredskom zámockom parku prinesú výrazné zmeny

Revitalizácia zelene a výrub niekoľkých stromov v seredskom zámockom parku prinesú výrazné zmeny
Zdroj: Zuzana Slahučková
reklama

Zámocký park príde spolu až o osem stromov, nakoľko sú nebezpečné. Našťastie nejde o známe historické obrovské platany ani vzácny orech čierny. Dve nebezpečné sofory museli byť vypílené ešte v decembri, päť javorov a jaseň vypília začiatkom januára. Ide pritom o veľmi dôležitý výrub, keďže stromy vykazovali extrémne narušenú statiku a boli taktiež prevádzkovo nebezpečné. Dokazuje to znalecký posudok, ktorý si mesto dalo vypracovať.

„Stromy boli napadnuté drevokaznými hubami, čo je na prvý pohľad viditeľné len na niektorých kusoch, avšak vo vnútri stromov boli poškodené vo veľkom rozsahu. Kedykoľvek by mohlo prísť k ich zrúteniu,“ vysvetlila Katarína Navrátilová z oddelenia životného prostredia v Seredi. 

Výrub trval celý deň

Štyri dni po Vianociach realizovala spoločnosť Emef green s.r.o. spílenie prvých dvoch stromov. „Seredské sofory už mali svoje odžité a predstavovali nebezpečenstvo pre okolie. Boli to statné stromy, ich spílenie nám trvalo celý deň a druhý deň sme venovali dočisteniu okolia výrubu,“ objasnil Michal Fülöp, konateľ spoločnosti.

„Pílime a rúbeme hlavne nebezpečné a ťažko prístupné stromy, ako boli tieto dva. Spolupracujeme napríklad aj s bratislavským Starým mestom, Petržalkou či Poľným Kesovom a volajú nás k výrubom nebezpečných stromov aj do areálov škôl a škôlok,“ doplnil.

zdroj: Zuzana Slahučková

Drevo je uložené v kasárňach

Drevo stromov zo zámockého parku bolo následne odvezené do areálu seredských kasární, kde bude využité pre potreby mesta. Výrub zvyšných šiestich chorých stromov v parku bude mesto Sereď realizovať svojpomocne v prvej polovici januára 2021. Pôjde o päť javorov a jeden jaseň.

Aj najznámejší seredský orech čierny, asi 300-ročný mohutný strom, bude potrebovať v najbližšom období svoj odborný zákrok. „Kvôli zaisteniu stability koruny stromu bude realizovaná primeraná obvodová redukcia koruny a následne budú inštalované bezpečnostné väzby,“ uzavrela Katarína Navrátilová.

zdroj: Zuzana Slahučková

zdroj: Zuzana Slahučková

zdroj: Zuzana Slahučková

Mesto vysadilo nové stromy

Najvhodnejším vegetačným obdobím na výsadbu je jeseň. V tomto období dalo mesto Sereď zasadiť 23 kusov listnatých stromov vo svojich verejných priestranstvách. Ide o lipy malolisté, lipy striebristé, hraby obyčajné, jasene štíhle, čerešne vtáčie, javory mliečne a jarabiny vtáčie.

Mladými stromčekmi sa doplnila mestská zeleň v lokalitách ulíc Dionýza Štúra, Spádová, Jesenského, Legionárska a Matičná.

V súlade s odborným projektom Revitalizácia zámockého parku vysadilo mesto ďalších 17 stromov v okolí kaštieľa. Medzi nimi sú druhy ako javor mliečny, pagaštan pleťový, hrab obyčajný, buk lesný, jaseň štíhly, jaseň úzkolistý a dub letný.

Náhrada za výrub

Na Cukrovarskej ulici, Mlynárskej ulici a Garbiarskej ulici pribudli jaseň štíhly, lipa malolistá, jarabina vtáčia, javor mliečny a jaseňovec metlinatý. „Táto výsadba bola zrealizovaná v súlade s právoplatným rozhodnutím mesta Sereď, v ktorom bola uložená aj povinnosť zaplatiť časť spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín vo výške 3500 eur spoločnosti AVA-stav s.r.o. Galanta,“ informovala Katarína Navrátilová.

Spoločnosť tak zo zákona musela zabezpečiť výsadbu 25 vzrastlých listnatých stromov za tie dreviny, ktoré odstránili pri realizácii stavby „Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9 Sereď“. Spoločnosť je povinná zabezpečiť aj starostlivosť o túto výsadbu v období troch rokov a v prípade vyhynutia vysadenej dreviny zabezpečí aj dosadenie rovnakého druhu a veľkosti. 

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: Zuzana Slahučková, seredskenovinky.sk
Zdieľať na Facebooku