24.11.2020, meniny má
14. novembra 2020

Šintavčania neostanú bez hodovej slávnostnej omše. Bude sa vysielať online

Šintavčania neostanú bez hodovej slávnostnej omše. Bude sa vysielať online
Zdroj: archív BN
reklama

Keďže šintavský kostol je zasvätený sv. Martinovi, každý rok o tomto čase sa v susednej obci Šintava slávia „hody“. Za iných okolností by obyvatelia Šintavy trávili tento víkend s rodinkou na kolotočoch, pri stánkoch či varenom vínku a v nedeľu by sa zúčastnili na slávnostnej omši.

Omša bude online

Nakoľko to však súčasná situácia nepovoľuje a stále platia prísne protipandemické opatrenia, na svätej omši sa v Šintave môže zúčastniť iba 6 osôb. Obecný poslanec Ján Kavoň, kapelník DH Šintavanka Peter Šoňa a jej člen Matúš Markusek sa preto postarali o to, aby sa napriek všetkému mohli veriaci na hodovej omši zúčastniť aspoň virtuálne. Slávnostná svätá omša sa tak bude vysielať online 15. novembra 2020 o 11.00 hod. a môžete sa k nej pripojiť cez tento odkaz.

Dychovka zabezpečila hudobný sprievod

Obecná dychovka (toho času DH Šintavanka) je od nepamäti tradičnou súčasťou slávnostnej hodovej svätej omše. A hoci teraz nebude môcť veriacich sprevádzať priamo počas omše, jej členovia sa rozhodli vopred nahrať štyri piesne, ktoré sú jej súčasťou. Na nahrávanie prizvali aj Dominika Kišona, ktorý v šintavskom kostole spieva. Tieto piesne budú počas online prenosu púšťané tak, akoby ich dychovka hrala naživo.

Pre veriacich, ktorí sa budú chcieť omše zúčastniť online, uvádzame aj čísla týchto piesní: začínať sa bude hymnou k sv. Martinovi – pieseň č. 450, nasledovať budú piesne č. 256, 523 a 524. Okrem toho bude pán farár Ján Fordinál rozdávať po omši medzi 12.00 hod. a 13.00 hod. sväté prijímanie.

Poďakovanie za sprostredkovanie slávnostnej svätej omše patrí trom vyššie spomenutým pánom. Jánovi Kavoňovi za poskytnutie kamery a techniky, kapelníkovi DH Šintavanka Petrovi Šoňovi za zorganizovanie nahrávania a Matúšovi Markuskovi za realizáciu nahrávania dychovky.

Zdroj: Tomáš Markusek

Z histórie šintavskej farnosti

Prvá písomná správa o fare je z roku 1234, keď sa spomína kostol zasvätený svätému Martinovi. Nehovorí sa o nej ako o založenej fare, ale ako o existujúcej, preto sa predpokladá, že v 12. storočí už fungovala.

Podľa prvých správ kolektorov bola šintavská farnosť bohatá a rozsiahla a patrili k nej viaceré obce z okolia. Najstaršie známe meno šintavského farára Benedikta je doložené z roku 1332.

O zakladateľovi kostola však nie je nič známe. Súčasný kostol je, pravdepodobne, v poradí už tretí. O prvom kostole taktiež nie sú zachované žiadne záznamy. Druhý kostol je z roku 1559 a stál na tom istom mieste ako terajší, ale bol menší.

Koncom 16. storočia a na začiatku 17. stor. zasiahla reformácia takmer celé Slovensko a neobišla ani Šintavu. Thurzovské zemepánstvo a ich prechod na evanjelickú vieru spôsobili, že kostol s farou zaujali protestanti.

Z tohto obdobia je známy protestantský kazateľ Peter Bornemisza, ktorý v Šintave pôsobil v rokoch 1573 – 1579 a ktorý v roku 1573 pod ochranou Júliusa Salmu na Šintavskom hrade zriadil prvú kníhtlačiareň na Slovensku. Ďalší šintavský kazateľ bol Baltazár Vetero Zoliensis, ktorý sa v roku 1610 zúčastnil Žilinskej synody.

V 30. rokoch 17. storočia však zásluhou ostrihomského kardinála a biskupa Petra Pázmaňa konvertovalo veľa vplyvných členov šľachtických rodov na katolícku vieru a s nimi prestúpili aj ich poddaní. Keď šintavský majetok získali Esterházyovci, prebehla rekatolizácia obce a kostol bol vrátený katolíkom.

Zdroj: sintava.sk

Kto bol sv. Martin?

Sv. Martin sa narodil v meste Szombathely na území dnešného Maďarska okolo roku 316 v pohanskej rodine. Jeho otec mal vysokú hodnosť vo vojsku. Keď sa presťahovali do Pavie v severnom Taliansku, Martin sa začal bez vedomia rodičov pripravovať na krst.

V 15 rokoch mal byť  pokrstený, ale cisár Konštantín vtedy vydal rozkaz, aby sa do vojska zapojili všetci schopní synovia starých a vyslúžených vojakov. Martin bol zaradený do jazdeckého pluku, ktorý odchádzal do Amiens v severnej Galii (Francúzsko). Ku všetkým bol láskavý, bol štedrý voči svojmu sluhovi aj voči chudobným.

V meste Amiens sa odohral aj známy príbeh, keď stretol pri svojej ceste na koni žobráka, ktorý sa triasol zimou. Martin všetko rozdal, nemal pri sebe nič, a tak mu dal polovicu svojho plášťa. Vtedy v noci sa mu zjavil Pán Ježiš odiaty polovicou plášťa, ktorý Martin daroval žobrákovi. Hneď na druhý deň sa dal Martin v meste pokrstiť.

Je zobrazovaný ako rímsky jazdec na koni alebo ako biskup a jeho atribúty sú vojenský plášť, žobrák a hus. Sv. Martin je patrónom vojakov, jazdcov, kováčov, cestujúcich, chudobných, žobrákov, utečencov, väzňov, abstinujúcich a ďalších, a tiež mnohých kostolov, miest, farností, diecéz a štátov.

Zdroj: doverujem-a-verim.blogspot.com

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: sintava.sk, sered.fara.sk – Dekanát Šintava, zivotopisysvatych.sk, corycats.sk
Zdieľať na Facebooku