21.10.2021, meniny má
3. apríla 2021

Rekonštrukcia kaštieľa sa stáva skutočnosťou. Vzniknú nové reštauračné, ubytovacie, kancelárske či školiace priestory

Rekonštrukcia kaštieľa sa stáva skutočnosťou. Vzniknú nové reštauračné, ubytovacie, kancelárske či školiace priestory
Zdroj: seredsity.sk/seredskenovinky.sk
reklama

Všetci sme po tomto túžili už dlhšie. Spomínali na to hlavne staršie ročníky, ktoré toto miesto zažili ešte v nezameniteľnom duchu. A konečne sa to stáva realitou. Túto fantastickú novinku o prerábke seredského majestátu priniesla pre portál Seredské novinky Iveta Tóthová. Mesto Sereď ešte v roku 2019 vyhlásilo obchodno-verejnú súťaž na nájom kaštieľa, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 2257/1.

Návrh na prenájom kaštieľa bol v spomínanom roku predkladaný na rokovanie MsZ niekoľkokrát, a to 11. 4. 2019 a 19. 6. 2019. Na oboch uvedených zastupiteľstvách bol ale materiál stiahnutý z rokovania, pretože bol opakovane dopĺňaný na základe pripomienok poslancov. Verejná obchodná súťaž bola napokon oficiálne vyhlásená 26. 9. 2019. 

Rozdelenie na tri časti

Predmetom nájmu bol buď celý kaštieľ, alebo nájom iba jeho častí, ktoré boli rozdelené na tri menšie časti:

  • časť 1 – severná časť západného krídla vrátane zrúteného schodiska a celý suterén aj pod časťou 2,
  • časť 2 – južná časť západného krídla a zalomená časť južného krídla okrem bastiónu,
  • časť 3 – rovná časť južného krídla.
Mestské zastupiteľstvo preto zriadilo pre výber najvhodnejšieho nájomcu komisiu v zložení: Michal Irsák, Ondrej Kurbel, Edita Červeňová, Bystrík Horváth, Róbert Kráľ, Pavlína Karmažínová, Slávka Kramárová, Rastislav Petrovič a Branislav Bíro.

Dňa 17. septembra 2020 na rokovaní mestského zastupiteľstva poslanec Ondrej Kurbel ako člen komisie oboznámil všetkých prítomných poslancov, že boli predložené tri ponuky, ktoré komisia dôkladne prešetrila a vyhodnotila túto súťaž ako neúspešnú. Aj napriek tomu, že uchádzači predložili všetky požadované materiály, bolo zistených veľa technických nedostatkov a z toho dôvodu tieto ponuky neboli akceptované.

zdroj: seredskenovinky.sk

Vylepšili podmienky

Na základe toho, že ani jedna ponuka nebola úspešná, bola vyhlásená nová obchodno-verejná súťaž už s vylepšenými podmienkami.

Zámer a podmienky novej OVS schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi Uznesením č.194/2020 dňa 17. 9. 2020. Na výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy v obchodno-verejnej súťaži zriadilo mestské zastupiteľstvo opäť komisiu v zložení: Ondrej Kurbel, Bystrík Horváth, Edita Červeňová, Rastislav Petrovič, Branislav Bíro, Róbert Kráľ a Dušan Irsák.

V druhom kole OVS prišli dve ponuky a obe boli od rovnakého záujemcu, spoločnosti GODY Group. s.r.o. Podľa poslanca Ondreja Kurbela sa jednou ponukou záujemca uchádzal o nájom prvej časti kaštieľa a druhou o nájom centrálnej časti. Komisia teda v konečnom dôsledku nerozhodovala o tom, či je niektorá z ponúk výhodnejšia, ale o tom, či sú navrhnuté investičné zámery pre jednotlivé časti kaštieľa spolu s plánovanými investíciami do obnovy reálne a realizovateľné.

Komisia zriadená mestským zastupiteľstvom teda vyhodnotila predložené ponuky dňa 28. 10. 2020 a vybrala najvhodnejšieho uchádzača. Stala sa ním už spomínaná spoločnosť GODY GROUP s.r.o. so sídlom v Seredi. Poslanci boli o tejto skutočnosti oboznámení na rokovaní MsZ 12. 11. 2020.

Poslanec Ondrej Kurbel pre Seredské novinky k OVS povedal: 

„Rozhodli sme o prenájme časti 1, teda severnej časti západného krídla. V druhom prípade, pri žiadosti o prenájom „časti 2, teda južnej časti západného krídla a zalomenej časti južného krídla okrem bastiónu“, vzhľadom na väčšiu historickú hodnotu zachovaných častí hmoty objektu, a teda aj predpokladanú väčšiu náročnosť obnovy a vyššie finančné nároky na obnovu, komisia vyhodnotila investičný zámer žiadateľa ako finančne podhodnotený, a teda považovala za riziko ako pre mesto, tak pre investora ísť do takéhoto zmluvného vzťahu.“

Bývalá vináreň bude reštauráciou

Na základe rozhodnutia komisie mesto Sereď zastúpené primátorom mesta Martinom Tomčányim podpísalo so spoločnosťou GODY GROUP s.r.o. so sídlom v Seredi, Orechová 4790/8 nájomnú zmluvu na dobu určitú na časť kaštieľa, ktorú predstavuje severnú časť západného krídla vrátane zrúteného schodiska a celý suterén aj pod časťou 2.

Nový nájomca si za cieľ projektu vybral zrenovovať a sprevádzkovať bývalú vináreň ako reštauráciu, priestory na poschodí chce využívať ako krátkodobé ubytovacie zariadenie, časť miestností bude slúžiť na školiace a kancelárske účely, no a zrekonštruované by mali byť aj priestory v suteréne. Celkom ide o 1 381,7 m2.

zdroj: seredsity.sk

Toto mal urobiť štát pred 30 rokmi

Primátor Martin Tomčányi k tomu, že sa aspoň časť kaštieľa po dlhých desaťročiach možno podarí zrekonštruovať povedal pre článok do Seredských noviniek nasledovné:

„Kaštieľ chátral desaťročia, vlastnil ho štát a až v roku 2011 mesto vyhralo súdny spor s cirkvou, ktorá si na kaštieľ a priľahlý park nárokovala. Prioritne sme mali záujem o park, a preto sme do sporu išli. Dnes máme na cca 1/3 budovy nájomníka. Uvidíme, pretože rozsah prác a financií, ktoré sú potrebné, je obrovský. Toto mal urobiť štát pred 30 rokmi.“

Nájom je na 50 rokov

Nájom je dojednaný na dobu určitú od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2070. Podľa časového harmonogramu sú práce firmy GODY GROUP s.r.o. naplánované nasledovne:

  • do 1 roka predložiť projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu a zároveň začať s prípravnými prácami k rekonštrukcii,
  • do 2 rokov po vydaní stavebného povolenia sprevádzkovať reštauračnú časť kaštieľa,
  • do 4 rokov po vydaní stavebného povolenia sprevádzkovať priestory na krátkodobé ubytovanie a priestory na kancelárske a školiace účely,
  • do 5 rokov po vydaní stavebného povolenia zrekonštruovať priestory suterénu.

zdroj: seredskenovinky.sk

Aký bude nájom a náklady?

Spoločnosťou GODY GROUP s.r.o. bude podľa zmluvy platiť výšku nájomného 10 eur/rok v období od prevzatia predmetu nájmu do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto kolaudačného rozhodnutia už bude nový nájomca platiť 100 eur/rok. Celkové náklady na rekonštrukciu spoločnosť vyčíslila na 1 080 000 eur. Primátor Martin Tomčányi ďalej hovorí, že nový nájomca to bude mať ťažké:

„Zabezpečiť dostatok financií, jednania s pamiatkarmi, inžinierske siete a vybavovanie povolení, byrokracia. Stav kaštieľa máme zadokumentovaný. Prešiel som ho osobne s odborníkmi a čoskoro si Seredčania budú môcť pozrieť na stránke mesta spracovaný film a fakty o tejto budove. Novému nájomcovi sa budem snažiť byť nápomocný v rámci svojich možností a kompetencií. Spolu s poslancami úprimne držíme firme Gody Group palce.“

zdroj: seredsity.sk

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: seredskenovinky.sk/Iveta Tóthová
Zdieľať na Facebooku