17.05.2021, meniny má
20. októbra 2020

Vieme, čo sa stalo s bustou Františka Kubača v Seredi a kedy sa bude park Dionýza Štúra rekonštruovať

Vieme, čo sa stalo s bustou Františka Kubača v Seredi a kedy sa bude park Dionýza Štúra rekonštruovať
Zdroj: seredskenovinky.sk/FB Bistro Raketa
reklama

Bistro Raketa uverejňuje na svojom facebookovom profile veľa fotiek z minulosti Serede a mnohokrát aj s poučným komentárom. Nedávno uverejnili pár záberov z parku Dionýza Štúra (Kubačovho parku) a nezabudli pripojiť „okienko do histórie“ nášho mesta s informáciami o tom, prečo sa park volal Kubačov a kto boli autori známeho pomníka.

Pomník Františka Kubača

Park Dionýza Štúra bol založený začiatkom 70. rokov 20. storočia ako pobytová plocha zelene a pomník Františka Kubača bol slávnostne odhalený 7. mája 1975. Autorom busty je akad. sochár Bohumír Prihel a autorom pomníka Ing. arch. Krajíček. Text na doske pomníka informoval o živote Františka Kubača a jeho politických aktivitách.

Pôvodne sa park volal podľa pomníka „Kubačov park“ a tento názov je doteraz medzi obyvateľmi zaužívaný napriek tomu, že mesto rozhodnutím poslancov dalo po roku 1990 bustu Františka Kubača z parku odstrániť. Odvtedy je busta uložená na Mestskom úrade v Seredi.

Zdroj: seredskenovinky.sk

Kto bol František Kubač?

František Kubač bol slovenský partizán, politik, funkcionár KSČ a štátnik. Predseda Slovenskej národnej rady a nositeľ Radu Klementa Gottwalda sa narodil v Seredi 3. decembra 1887. Tu navštevoval aj ľudovú školu a neskôr sa vo Viedni vyučil za obuvníka. Pracoval ako poľnohospodársky a stavebný robotník a obuvník v Seredi.

Členom KSČ bol od roku 1921 a v roku 1907 vstúpil do sociálnodemokratickej strany. V roku 1919 založil v Seredi organizáciu Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej. Bol zakladateľom organizácie KSČ v Seredi a jej okolí, od roku 1929 bol členom Krajinského vedenia KSČ, neskôr bol zvolený za člena ÚV KSČ a od roku 1929 zastupoval komunistov v československom parlamente.

Organizoval demonštrácie, mzdové boje a štrajky cukrovarských robotníkov, handlovských baníkov a stavebných robotníkov. Bol tiež pracovníkom Zväzu maloroľníkov a členom mestského zastupiteľstva v Seredi.

Počas 2. svetovej vojny riadil prácu ilegálnej organizácie KSS v Seredi a vydával ilegálny komunistický časopis Hlas dediny. Bol členom povstaleckej Slovenskej národnej rady aj príslušníkom partizánskeho oddielu Petrov včleneného do partizánskej brigády Smrť fašizmu.

Po oslobodení bol poverený organizovaním národných výborov na juhozápadnom Slovensku. V podmienkach 50. rokoch súhlasil s opatreniami, ktoré obmedzili postavenie a kompetenciu slovenských národných orgánov. Publikoval najmä v straníckej tlači. Zomrel 15. júna 1958 v Bratislave.

Zdroj: seredskenovinky.sk

Projekt revitalizácie parku

V rámci projektu „Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Seredi“ by mali byť vykonané tieto aktivity: obnova a výsadba verejnej zelene, závlahy, rekonštrukcia komunikačných a spevnených plôch, nový mestský mobiliár, nové detské ihriská, fontánka a rekonštrukcia osvetlenia. Stavebné objekty boli v projektovej dokumentácii rozdelené nasledovne:

  • SO 101: Prestavba porastov drevín
  • SO 201: Závlahy trávnatých plôch
  • SO 301: Stavebná úprava komunikačnej siete
  • SO 401: Prvky urbánneho designu
  • SO 501: Výmena vonkajšieho osvetlenia

Celkové náklady na projekt predstavujú 251 902,44 eur, z toho žiadosť o nenávratný finančný príspevok je 239 307,32 eur a spolufinancovanie mesta Sereď je 12 595,12 eur. V Informatívnej správe o príprave a realizácii projektov, ktorou sa Mestské zastupiteľstvo v Seredi zaoberalo na svojom zasadnutí ešte 12. decembra 2019 je uvedené, že predpokladaný termín realizácie projektu bude v rokoch 2020 – 2021.

Zdroj: sered.sk

Čo bude s pomníkom?

V dôvodovej správe mesta Sereď sa píše, že primátor Ing. M. Tomčányi navštívil pána Drahomíra Prihela, ktorý je oprávneným dedičom autorských práv po zosnulom autorovi busty Bohumírovi Prihelovi. Cieľom tohto stretnutia bolo nájdenie spôsobu naloženia s bustou a použitie mramorovej základiny pomníka.

Pán Drahomír Prihel, akademický sochár, sa vyjadril, že, ak mestské zastupiteľstvo nebude súhlasiť s vrátením busty F. Kubača na pôvodné miesto, žiada ju umiestniť tak, aby bola chránená pred odcudzením a poškodením a pôvodný podstavec využiť iným spôsobom.

Zo strany mesta bola požiadavka, aby bolo možné upraviť tento pamätník tak, aby názorovo nerozdeľoval obyvateľov mesta. Napríklad pomenovať pamätník podľa udalostí viažucich sa k určitým momentom v histórii Slovenska. Pán Prihel s predloženým návrhom súhlasil.

My veríme, že park Dionýza Štúra sa dočká svojej obnovy a že v Seredi tak vznikne ďalšie príjemné miesto na oddych a relax.

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: sered.sk, FB Bistro Raketa, seredskenovinky.sk
Zdieľať na Facebooku