01.10.2022, meniny má
13. septembra 2022

Vodná nádrž Kráľová bude tento rok vypustená. Pozrite si detaily, čo všetko a kedy sa bude robiť a kontrolovať

Vodná nádrž Kráľová bude tento rok vypustená. Pozrite si detaily, čo všetko a kedy sa bude robiť a kontrolovať
Zdroje: kupaliska.sk/slovakia.travel
reklama

Vodná nádrž Kráľová bude na prelome mesiacov september a október čiastočne vypustená. VN Kráľová má rozlohu 10,9 km2 a objem 52 miliónov m3.

Približne raz za 10 rokov sa musí vypúšťať kvôli kontrole stavu trvale zaplavených objektov. Ďalším dôvodom je kontrola množstva nánosov v nádrži. Informácie priniesli SRZ MsO Sereď na ich web stránke.

Vypustenie VN Kráľová

Plánované vypúšťanie začne v piatok 30. septembra 2022. Výrazný pokles hladiny neminie Váh v okolí Serede s priľahlými ramenami.

Termíny vypúšťania/napúšťania zdrže o:

reklama
  • 30. september – 18.00 hod. – spustené vypúšťanie zdrže od kóty 122,00 m n. m. (minimálna prevádzková hladina),
  • 5. október – 6.00 hod. – ukončenie vypúšťania zdrže na kóte 115,00 m n. m.,
  • 5. až 11. október – kontrola stavu hrádzí a opevnení s geodetickým zameraním, posúdenie stavu betónových konštrukcií objektov vodného stupňa a hrádzových objektov, geofyzikálne merania, atď. podľa aktuálnej potreby,
  • 12. až 14. október – 12.00 hod. – napúšťanie zdrže z kóty 115,00 m n. m.,
  • 20. október – ukončenie napúšťania zdrže na kóte 122,00 m n. m.; začiatok prevádzky VS podľa Manipulačného poriadku.

Obmedzenia

V rámci účelu vypustenia bude prebiehať kontrola technického stavu opevnenia hrádzi zdrže, kontrola technického stavu trvalo zatopených priestorov v oblasti stupňa vodnej stavby a kontrola dobývacieho priestoru v zdrži KaŠ Zlaté Moravce.

Taktiež bude prebiehať realizácia súboru špeciálnych geofyzikálnych meraní v oblasti skládky hradiacich konštrukcií pre vtoky VE a v oblasti blízkeho kontaktu pravého vtokového krídla VE so zemným násypom.

V prípade veľmi nízkej hladiny bude lov rýb zakázaný z dôvodu mimoriadnej udalosti (Zákon o rybárstve – § 15 bod 1 písmeno c). Informácie budú poskytnuté na webe a cez SMS rozhlas.

Ako sa vyjadril rybársky zväz pre Trnavské rádio: „Začne platiť aj všeobecný zákaz lovu od 30. 9. do 20. 10. s tým, že ukončenie sa ešte môže zmeniť podľa aktuálneho stavu výšky hladiny a podľa reálneho ukončenia prác.“ Spolu s tým bude operatívne posudzovaný stav na vodách MsO Sereď.

V budúcom roku rybári počítajú s turnajmi na Kráľovej. V pláne je napríklad prvý medzinárodný fishing event“ s názvom Carp Cup. Privítať by mal 78 tímov.

Pri vypúšťaní objektov, ako je napríklad Vodná nádrž Kráľová, treba brať ohľad ajna migráciu rýb. V tomto prípade väčšina rybej osádky reaguje tak, že začne migrovať proti prúdu.

Počas výlovu treba často prehradiť stoku s využitím prehradzovacieho plota a zabrániť rybám v úniku do prítoku. Ďalšie zaujímavosti nájdete na tomto odkaze.

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: srzsered.sk, trnavske.radio
Zdieľať na Facebooku