02.10.2023, meniny má
9. septembra 2023

Vyostrená situácia medzi výborom SRZ Sereď a vedením obce Dolná Streda. Aké škody boli zistené na OR Dolnostredské?

reklama

Viacerí členovia SRZ Sereď zaznamenali za poslednú dobu problém s prístupom na OR Dolnostredské. Podľa SRZ Sereď boli vyvýjané snahy zamedziť im prístup na toto miesto a sťažiť im tak výkon rybárskeho práva položením betónov a iných prekážok, aj umiestnením zákazovej značky na prístupové cesty k OR.

V týchto dňoch prišlo SRZ Sereď s vážnymi zisteniami, ktorým sa venuje a bližšie ich opisuje v nasledujúcom texte.

List od SRZ Sereď

Škody na OR Dolnostredské počas podnikania obce na ňom

Doteraz sa diskutovalo najmä o majetkovej škode na rybách nasadených do OR našou organizáciou, ktoré predávala obec Dolná Streda ako svoje. Ešte nebola doriešená táto škoda, a bola nami zistená ďalšia škoda na OR. Počas podnikania obce Dolná Streda na OR došlo k zásadnej škode na životnom prostredí, ktorá našu organizáciu (zameranú na ochranu životného prostredia) trápi obzvlášť.

Pre mladšie ročníky uvádzame, že OR Dolnostredské bolo vytvorené a revitalizované z odpadovej stoky našou organizáciou. Výsledky našej práce pri tvorbe a ochrane životného prostredia na OR boli také významné a úspešné, že OR Dolnostredské sa počas našej správy stalo v časti Chráneným vtáčím územím európskeho významu.

reklama

Žiaľ, čo sme my a naši predchodcovia v SRZ MsO Sereď tvorili niekoľko desaťročí usilovnej dobrovoľníckej práce a investícií; bolo počas podnikania obce za necelý jeden rok zásadne poškodené až zničené.

Zdroj: SRZ Sereď

Biotopy európskeho významu boli v časti vyklčované, bol na ne navezený stavebný a iný odpad. Akoby skutočne bola pravda, čo sa dlhodobo povráva, že zámerom obce Dolná Streda (alebo niekoho, komu robí bábku jej vedenie) je výstavba súkromných chát v krásnej prírode, ktorá by mala byť nedotknutá a z ktorej by mali mať osoh aj budúce generácie. Akoby výrub a navezenie sutiny malo slúžiť na vytvorenie a spevnenie budúcich stavebných pozemkov pre „vyvolených“, ktorí prírodu krátkozrako drancujú pre svoj prospech a momentálny úžitok.

Akonáhle sme si prevzali OR Dolnostredské späť do rybárskych revírov, oznámili sme zistené poškodenie životného prostredia enviro-polícii. Vec je teraz najmä v ich rukách. Ak by ste ktokoľvek mali akékoľvek informácie o výrube drevín alebo vývoze stavebného odpadu a materiálu do okolia OR Dolnostredské, oznámte nám to.

Zdroj: SRZ Sereď

Zdroj: SRZ Sereď

Je čas sa zamyslieť, prečo by sme mali tolerovať drzé správanie a ustupovať ľuďom, ktorí kvôli svojmu vlastnému prospechu dokážu zničiť prírodu obrovských rozmerov, ktorá patrí všetkým z nás. Je čas začať sa pozerať okolo seba a všímať si týchto ľudí, ktorým je jedno či tu ostane niečo po nich pre ďalšie generácie. Nastal čas, aby sme sa nebáli, nenechali sa bezprávne obmedzovať a zastrašovať ľuďmi, ktorí sa správajú akoby boli nad zákonom.

Veríme, že spoločnými silami zvrátime tento (neželaný) stav. Buďme pozorní a vnímaví, aby tu po nás niečo ostalo pre našich najdrahších. A nezabudnime, že moc zlým dáva len strach dobrých či neochota väčšiny postaviť sa proti zlu.

Výbor MsO SRZ Sereď

Zdroj: SRZ Sereď

Zdroj: SRZ Sereď

Zdroj: SRZ Sereď

Zdroj: SRZ Sereď

Zdroj: SRZ Sereď

Zdroj: SRZ Sereď

Zdroj: SRZ Sereď

Zdroj: SRZ Sereď

Zdroj: SRZ Sereď

Zdroj: SRZ Sereď

Zdroj: SRZ Sereď

Zdroj: SRZ Sereď

or

Zdroj: SRZ Sereď

Zdroj: SRZ Sereď

Zdroje: SRZ Sereď
Zdieľať na Facebooku