25.09.2023, meniny má
2. decembra 2022

ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi sa snaží držať krok s dobou, a preto sa zapojila do projektu digitálnej transformácie

ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi sa snaží držať krok s dobou, a preto sa zapojila do projektu digitálnej transformácie
Zdroj: FB Projektový šprint/seredsity.sk
reklama

ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi patrí k jednej z troch škôl, ktoré sa zapojili do iniciatívy s názvom Projektový šprint. Program má za cieľ zlepšiť digitálne zručnosti žiakov a podporiť tak digitálnu transformáciu škôl.

Žiakov a pedagogický zbor čakala 100-dňová výzva, v rámci ktorej školský projektový tím zabezpečil, aby všetci žiaci absolvovali jednu hodinu, ktorá pokrýva viac ako dve vzájomne súvisiace témy.

Budovanie schopností s pomocou digitálnych technológií

Projekt spustil Inštitút vzdelávacej politiky ministerstva školstva v spolupráci so Svetovou bankou. Financie poskytuje Európska komisia v rámci podpory štrukturálnych reforiem.

Škola sa neustále snaží držať krok s dobou, no zároveň stáť na zaužívaných tradíciách. Podľa riaditeľky Paulíny Krivosudskej sú predmety v štátnom vzdelávacom programe z roku 2015 izolované a nedostatočne poprepájané.

reklama

Práve preto sa rozhodli zapojiť do iniciatívy Projektový šprint, ktorý pomôže tento nedostatok napraviť. Vďaka nemu si žiaci vyskúšali tematické vyučovanie za pomoci digitálnych technológií, ktoré im umožnilo budovať kritické myslenie a schopnosť spolupracovať.

Žiaci využívali aj tablety a programovateľného robota

Koordináciu projektového tímu mala na starosti Mgr. Silvia Kubíčková. Vysvetlila, že spolupráca prebiehala prostredníctvom centra MS Teams, kde mali jednotlivé triedy rozvrhnuté poprepájané hodiny s popisom, aký cieľ sa snažia dosiahnuť.

Príkladom takýchto hodín je spojené vyučovanie matematiky a biológie u žiakov piateho ročníka, v rámci ktorého sa žiaci učili dokonca aj dejepis. Tento typ výuky prebiehal počas prechádzok.

Žiakom spestrili hodiny najmä digitálne pomôcky ako tablety, počítače, interaktívna tabuľa, programovateľný robot s bluetooth rozhraním či YouTube, aplikácia PlantNet na rozpoznávanie rastlín, Kahoot a mnoho ďalších.

Zdroj: FB Projektový šprint

Žiaci si projekt pochvaľujú

Tento spôsob vyučovania si pochvaľujú najmä samotní žiaci, pre ktorých je oveľa atraktívnejší a zábavnejší. Páčili sa im taktiež interaktívne kvízy, ktoré vyplňovali cez vzdelávaciu platformu Vimboard a spomínaný Kahoot.

„Musím uznať, že tento spôsob vyučovania je inovatívnejší a modernejší. Reakcia detí je naozaj pozitívna, viac ich to baví a sú taktiež plní očakávaní, akým programom sa naučia,“ povedal učiteľ dejepisu a občianskej náuky Ľuboš Kostolányi.

Riaditeľka Paulína Krivosudská na záver dodala, že je dôležité uvedomiť si zmeny, ktoré s dobou prichádzajú, a nebáť sa využívať digitálne technológie. „Keď uvidíte úsmev na tvárach detí, uvedomíte si, že čas, ktorý ste venovali príprave, nebol márny.“

Zdroje: FB Projektový šprint, minedu.sk
Zdieľať na Facebooku