16.04.2024, meniny má
6. marca 2024

Cirkevná základná škola v Seredi vychovala stovky úspešných ľudí. Bývalých absolventov sme sa opýtali, prečo odporúčajú túto základnú školu rodičom predškolákov

Cirkevná základná škola v Seredi vychovala stovky úspešných ľudí. Bývalých absolventov sme sa opýtali, prečo odporúčajú túto základnú školu rodičom predškolákov
Zdroj: Seredsity.sk

Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda si vytvorila výnimočné miesto v srdci nášho mesta a stala sa miestom vzdelávania mnohých talentovaných ľudí zo Serede a okolia. Na základe úspechov jej žiakov môžeme tvrdiť, že je plná šikovných detí, ktoré zbierajú úspechy v rôznych oblastiach od matematiky, slovenčiny a fyziky cez prednes prózy či poézie až po rôzne športové disciplíny.

Aby sme toto odvážne vyjadrenie potvrdili, rozhodli sme sa vyspovedať úspešných absolventov CZŠ v Seredi, medzi ktorými nájdete architektov, detskú lekárku, profesionálneho športovca aj obľúbeného kňaza. Opýtali sme sa ich, ako si pamätajú na svoje študijné začiatky, na ich špeciálne spomienky, dôvody, prečo odporúčajú cirkevnú školu rodičom predškolákov či na ich pohľad, čo im dala do života už v tak mladom veku.

V nasledujúcich riadkoch tak budete mať možnosť spoznať úspešných a šikovných ľudí, ktorí na seredskú cirkevnú školu nedajú dopustiť a všetci sa zhodli na jednej veci. Cirkevná im dala skvelé základy, na ktorých dokázali stavať ich ďalšie vzdelanie.

Vedeli ste, že v úvode roka 2024 CZŠ obsadila v rebríčku najlepších základných a stredných škôl zostavovanom neziskovou organizáciou INEKO perfektné 12. miesto v konkurencii takmer 230 základných škôl? Tento úspech získala nielen v rámci kraja, ale dokonca aj v porovnaní so všetkými seredskými základnými školami si udržala pozíciu jednotky. K tomuto krásnemu úspechu im gratulujeme.

reklama

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi neustále zlepšuje študijné podmienky

V prípade, že by ste sa chceli o samotnej škole dozvedieť viac, odporúčame vám naše nižšie vložené články. Môžete si tak z pohodlia domova prezrieť nielen priestory školy, ale dozvedieť sa aj dôležité informácie o ich moderných vzdelávacích programoch, ktorými sa odlišujú od iných základných škôl v našom meste.

CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi podporuje tiež všetky talenty a nadania, ktoré v sebe objavia samotní žiaci alebo ich učitelia (tréneri) a následne im poskytne potrebnú podporu na rozvíjanie týchto schopností. V článkoch sa dočítate, že táto škola dosahuje fantastické výsledky na rôznych súťažných úrovniach.

Taktiež vám odporúčame prečítať si rozhovor s Ing. Monikou Krolákovou, energickou a vždy usmievavou riaditeľkou CZŠ v Seredi, ktorá nám prezradila niečo viac nielen o fungovaní školy, bilingválnom programe, víziách a plánoch, ale aj o sebe. Veľmi zaujímavý je tiež článok, v ktorom sme sa opýtali rodičov, prečo pre svoje deti vybrali práve túto školu.

Zdroj: Seredsity.sk

Ing. arch. Dominik Seidl – architekt

Aké je Vaše povolanie a prečo ste si ho zvolili? 

Od ukončenia vysokej školy pracujem už sedem rokov ako architekt. Postupné smerovanie k architektúre sa konkretizovalo súčasne s rozširovaním a prehlbovaním môjho poznávania, čo sa prelínalo s poslednými rokmi vzdelávania na cirkevnej základnej škole.

Vtedy som začínal komplexnejšie vnímať, čo všetko obsahuje práca architekta. Nemusí to byť len technické vypracovanie dokumentácie zabezpečujúce samotnú výstavbu, ale že je možné a súčasne veľmi dôležité prinášať užívateľom navrhovaných priestorov aj pridanú hodnotu.

Tým mám na mysli snahu o vytvorenie objektu/životného priestoru pre konkrétneho človeka, kde sa bude nielen cítiť dobre, bezpečne, prijatý a šťastný, ale že mu toto prostredie zároveň pomôže rozvíjať vnímanie pre potreby pomoci svojmu blízkemu či aj vzdialenejšiemu v rámci ľudskej rodiny a sveta, ktorý nám bol darovaný.

V tvorbe a prinášaní tejto pridanej hodnoty vidím dlhodobý zmysel a cieľ mojej práce. Realita praxe mi pripomína, že nie je vždy možné tento princíp aplikovať na 100 %, niekedy však stačí zostať verný hodnote vnútorného nastavenia. Vtedy je možné odkrývať nové riešenie, ktoré nie je kvalitné len v materialite vizuálnej stránky, ale užívateľovi vytvára podmienky, ktoré sú mu nápomocné pri realizovaní rozhodnutia žiť plnohodnotný a prínosný život.

Ako si spomínate na cirkevnú základnú školu?

Spätne si uvedomujem, že pri prechode na „štátne“ gymnázium som nezažil žiadny „kultúrny či spoločenský šok“. Učitelia ani prostredie na CZŠ nás umelo nedržali v bubline alebo v predstave, že nás treba pred niečím „vonku“ chrániť.

Skôr išlo o postupné vysvetľovanie, sprostredkovanie a odovzdávanie nielen vedomostí, ale aj rozlišovania. Rozlišovania, aké správanie a postoje v živote môžu prinášať pokoj, dôveru v seba aj v druhých, silu obstáť v prekonávaní prekážok a tiež radosť nielen mne, ale aj ľuďom, s ktorými prichádzam do kontaktu.

Zdroj: Archív Dominika Seidla

Aké predmety ste mali najradšej a prečo?

Nespomínam si, že by som výrazne preferoval konkrétny predmet, skôr som mal málokedy nechuť ísť ráno do školy. Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že najmä vďaka komplexnosti prístupu učiteľov prevládal vo mne pocit akejsi narastajúcej zvedavosti nielen dozvedieť sa niečo nové, ale skôr aj hlbšie zistiť a intenzívnejšie pochopiť, ako veci fungujú a ako sú vlastne vzájomne prepojené.

Čo Vám dala do života táto základná škola?

Myslím si, že roky strávené na cirkevnej základnej škole boli dobrý základ, na ktorom som mohol stavať v nasledujúcich rokoch štúdia na gymnáziu a neskôr na vysokej škole. Zvládnutie jednotlivých predmetov bolo pre mňa na výbornej úrovni a až dnes, pri narastajúcom vplyve klimatických zmien si uvedomujem, že aj vďaka CZŠ som už ako žiak dostával dôležité povedomie o ekologickom správaní a ochrane sveta, ktorý nám bol zverený.

Čo považujem aj spätne za najväčšiu hodnotu? Okrem toho, čo som dostal v rodine, vo mne všeobecne prevládlo presvedčenie, že po ukončení cirkevnej základnej školy môžem stavať nielen na základnom všeobecnom vzdelaní, ale aj na odovzdanom morálnom a hodnotovom kompase.

Pamätáte sa na nejaký pozitívny moment, ktorý sa viaže s Vaším detským obdobím v škole?

Konkrétny pozitívny moment sa mi vybavuje ťažšie, ale určite vo mne prevládajú pozitívne pocity pri spomienkach na celé 9-ročné obdobie strávené na CZŠ. Samozrejme, nie všetko bolo vždy ideálne, všetci sme ľudia s lepšími či horšími vlastnosťami, ale aj spätne si uvedomujem, že v škole sa vždy snažilo prihliadať na férovosť, spravodlivosť, otvorenosť a snahu vypočuť si všetky strany.

Prečo by ste odporučili cirkevnú základnú školu rodičom budúcich prvákov z Vášho pohľadu?

Ako je zjavné z mojich predošlých odpovedí, nikdy som nepocítil, že by mi niečo chýbalo, prípadne nedosahovalo dostatočnú úroveň po stránke všeobecného vzdelania a vytvárania návyku samostatného učenia sa, vnímania či chápania výkladu učiteľa.

Výraznou nadstavbou však boli prijatie a pocit bezpečia, vzájomný rešpekt, snaha o sprostredkovanie „dospelého“ sveta učiteľov a spätné vcítenie sa dospelých do vnímania mladého „človiečika“, ktorý je v tomto veku formovaný nielen vedomosťami z učebníc, ale aj pozornosťou, pomocou, pochopením, láskavosťou… Práve ich prostredníctvom môže dostať hodnoty, o ktoré je možné oprieť sa v nasledujúcich (a často aj ťažkých) rokoch života.

Zdroj: Seredsity.sk

MUDr. Zuzana Heregová – detská lekárka

Aké je Vaše povolanie a prečo ste si ho zvolili? 

Som detská lekárka a v ambulancii v Seredi pracujem štvrtý rok. Predtým som v rámci atestačnej prípravy pracovala štyri roky na Detskej klinike v Trnave, kde som nadobudla obrovské skúsenosti. Pre štúdium medicíny som sa rozhodla až počas maturitného ročníka. K výberu zdravotníctva ma inšpirovali zaujímavé príhody môjho otca, ktorý pracuje ako záchranár.

Ako si spomínate na cirkevnú základnú školu?

Rada spomínam hlavne na prestávky, najmä na tie veľké, kedy sme si kupovali Resanky s džúsikom a skákali gumu, hrali čiarovú naháňačku alebo sa prechádzali povonku. Taktiež na rôzne aktivity ako jasličkové koledovanie, vystúpenia na Deň matiek či zábavné maškarné plesy.

Aké predmety ste mali najradšej a prečo?

Čítanie je moja obľúbená činnosť, takže asi slovenčinu a hlavne literatúru. Pokusy na chémii mali tiež svoje čaro. A ešte mi napadajú dejepis, výtvarná výchova a informatika, na ktoré som sa vždy veľmi tešila.

Čo Vám dala do života táto základná škola?

Priateľstvá, hodnoty a kvalitné vzdelanie, ktoré boli dobrým základom pre život i ďalšie štúdium v mojom živote.

Pamätáte sa na nejaký pozitívny moment, ktorý sa viaže s Vaším detským obdobím v škole?

Okresná súťaž v stolnom tenise, kde sme so spolužiačkami skončili na krásnom 2. mieste. Zažili sme krásny deň mimo vyučovania a vtedy sme sa nikomu nechválili, že sme súťažili iba tri družstvá.

Prečo by ste odporučili cirkevnú základnú školu rodičom budúcich prvákov z Vášho pohľadu?

Kresťanské hodnoty a s nimi spojené stabilné a bezpečné zázemie pre rozvoj detí. Vzhľadom na jej rodinný charakter som poznala takmer všetkých žiakov. A v neposlednom rade vidím, že CZŠ stále napreduje, modernizuje sa a aktívne sa prispôsobuje novým požiadavkám na vzdelávanie. Osobne poznám veľkú časť učiteľského zboru, ktorému hádam časom budem môcť aj ja zveriť svojho prváčika.

Zdroj: Seredsity.sk

Milan Cehlárik – katolícky kňaz

Aké je Vaše povolanie a prečo ste si ho zvolili? 

Som jedenásty rok katolíckym kňazom. Otázku o rozhodnutí pre toto povolanie dostávam pomerne často, no napriek tomu stále nemám nejakú jednoduchú odpoveď. Povedal by som, že šlo o akúsi súhru výchovy v rodine, dobrého príkladu viacerých kňazov, ktorí v našom meste a farnosti pôsobili, a niečo ako tichý vnútorný hlas, v ktorom som toto pozvanie zachytil.  

Ako si spomínate na cirkevnú základnú školu?

Vo všeobecnosti mám na základnú školu pekné spomienky. Na cirkevnej základnej škole som začínal ako tretiak práve v čase, keď sa presťahovala do nových priestorov, v ktorých sídli dodnes. Pamätám si, že to bol dôležitý moment a spätne si uvedomujem, že som ho vnímal ako slávnostnú chvíľu, z ktorej bolo cítiť radosť až miernu eufóriu. Zároveň od začiatku prevládal vo mne pocit akejsi rodinnej atmosféry, ktorý ma sprevádzal počas všetkých rokov strávených v tejto škole. 

Aké predmety ste mali najradšej a prečo?

Asi ako každý chlapec telesnú výchovu. Nepamätám si, že by som mal nejaký špeciálne obľúbený predmet. Skôr si spomínam, čo ma zaujalo v súvislosti s učiteľom alebo učiteľkou, ktorí nás tieto predmety učili. Ak vedeli tému dobre podať, bavilo ma to.

Takto si rád spomínam na diskusie v rámci dejepisu v deviatom ročníku alebo zaujímavé laboratórne práce na fyzike. Celkovo ma zaujímala literatúra a slovenčina, ktorú som neskôr aj chvíľu študoval a s naším dobrým triednym učiteľom som vedel prežiť aj matematiku, s ktorou sa však moje cesty na strednej škole začali rozchádzať.

Čo Vám dala do života táto základná škola?

Myslím, že obstojnú východziu pozíciu pre ďalšie vzdelávanie a štúdium. A samozrejme, množstvo pekných spomienok a zážitkov so spolužiakmi. 

Pamätáte sa na nejaký pozitívny moment, ktorý sa viaže s Vaším detským obdobím v škole?

Pekných chvíľ a momentov bolo naozaj veľmi veľa. Ťažko vypichnúť jeden konkrétny. Zrejme skôr v emocionálnej pamäti mi zostal jeden deň pred vianočnými prázdninami… Netuším, v ktorom som bol ročníku, no vytvorila sa veľmi priateľská a rodinná atmosféra, keď si všetci žiaci na chodbách pri stretávaní navzájom želali pekné sviatky.

Prečo by ste odporučili cirkevnú základnú školu rodičom budúcich prvákov z Vášho pohľadu?

Pred časom som mal možnosť rozprávať sa s jedným kolegom, ktorý dlhšie pôsobil v zahraničí a spravoval tam práve cirkevnú školu. Hovoril, že v tej krajine majú cirkevné školy stále vysoký status a dokonca moslimovia dávajú svoje deti do týchto škôl pre ich hodnotovú orientáciu.

Nemám svoje deti, ale na škole učím a prichádzam do kontaktu so školským prostredím. Vnímam, že dnes viac ako inokedy potrebujeme isté hodnotové ukotvenie. Toto by zrejme pre mňa bolo jedno z dôležitých rozhodovacích kritérií.

Zdroj: Seredsity.sk

Adam Morong – profesionálny futbalista

Aké je Vaše povolanie a prečo ste si ho zvolili?

Som profesionálny futbalista. Futbalu sa venujem od cca siedmich rokov. Profesionálne od nejakých 17 – 18 rokov. Prešiel som klubmi Sereď, Trenčín, Liptovský Mikuláš, Nitra, Senica, Ružomberok a Skalica, kde momentálne aj pôsobím.

Bavili ma rôzne športy a súťaže, no najviac futbal. Ostal som pri ňom, aj keď to nebolo vždy jednoduché. Som však rád, že môžem vykonávať povolanie, ktoré ma baví a je aj mojím hobby.

Ako si spomínate na cirkevnú základnú školu?

Mám na ňu len veľmi pekné spomienky, ktoré si viem aj dnes vybaviť.

Aké predmety ste mali najradšej a prečo?

Samozrejme to bola telesná výchova, celkovo ma bavil šport a súťaženie, nielen futbal. No okrem nej aj dejepis a rôzne pokusy na chémii či fyzike. Celkovo som bol vždy veľmi zvedavé dieťa a veľmi ma bavilo objavovať nové veci.

Čo Vám dala do života táto základná škola?

Dobré základy do budúceho štúdia a veľa nových priateľstiev. Tým, že skola má menší počet žiakov oproti iným seredským školám, tak si žiaci dokážu vytvoriť veľmi pevné priateľstvá, ktoré budú trvať roky aj po ukončení základnej školy.

Pamätáte sa na nejaký pozitívny moment, ktorý sa viaže s Vaším detským obdobím v škole?

Boli rôzne. Napr. škola v prírode, lyžiarsky výcvik alebo rôzne športové podujatia. V podstate už počas základnej školy som si vytvoril perfektný vzťah ku všetkým športom. Aj vďaka tomu sa dnes môžem živiť tým, čo milujem.

Prečo by ste odporučili cirkevnú základnú školu rodičom budúcich prvákov z Vášho pohľadu?

Školu som nedávno navštívil, veľa vecí sa tam zmodernizovalo a zmenilo. Vnímal som tam pokojné a priateľské prostredie. Podľa môjho názoru, keďže je škola menšia, je tam individuálnejší prístup učiteľov k žiakom.

Zdroj: Seredsity.sk

Sára Mária Seidlová – študentka posledného ročníka architektúry a dizajnu na STU

Aké je Vaše povolanie a prečo ste si ho zvolili?

V súčasnosti končím Fakultu architektúry a dizajnu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, čiže to bude už šesť rokov aktívnej prípravy na povolanie architekta. Jeden semester som absolvovala na Fakulte architektúry ČVUT v Prahe, pôsobím v rôznych vysokoškolských akademických orgánoch, spoluorganizujem a spolumoderujem odborné študentské diskusie a vo voľnom čase sa venujem grafickému dizajnu.

Pri výbere vysokej školy a aj budúceho povolania zohrala dôležitú úlohu aj skutočnosť, že obaja moji rodičia sú architekti a aj môj starší brat Dominik si zvolil práve toto povolanie ako svoju životnú cestu. Nebol to však jediný faktor, ktorý zavážil. Architektúra pre mňa znamená spojenie zručností techniky, umeleckej tvorby a služby človeku.

Ako si spomínate na cirkevnú základnú školu?

Moje spomienky na CZŠ sú úzko previazané s pocitom blízkosti a kontinuity, keďže som túto školu vnímala prostredníctvom svojho brata ešte roky predtým, ako som sa stala jej žiačkou. Prichádzala som tak v rozhodujúcom veku nástupu do školy už do známeho, akoby domáckeho prostredia.

Až spätne si uvedomujem, aké vzácne je to všetko, čo som od prvého ročníka až po ten posledný považovala za samozrejmé – láskavá starostlivosť a ľudský záujem pedagógov, prekračovanie vyšliapaných ciest a vytvorenie priestoru nielen pre fyzický a mentálny rozvoj dieťaťa, ale aj pre odovzdávanie hodnôt a duchovného rozmeru ako integrálnej súčasti jedinečnej osobnosti.

Aké predmety ste mali najradšej a prečo?

Je ťažké vybrať konkrétne predmety, keďže v každom ma zaujímalo niečo iné, niekedy viac a niekedy zas pomenej. Vždy som mala na matematike rada pocit zadosťučinenia pri dosiahnutí správneho výsledku, na hodinách slovenského jazyka a literatúry odkrývanie nových príbehov a ich vrstiev a na prírodovede či biológii detskému vnímaniu prispôsobený rozmer ekologickej zodpovednosti či už pri hospodárení s vodou, recyklácii alebo ozdravovaní ozónovej vrstvy. Samozrejme, v tom veku som si uvedomovala predovšetkým radosť, ktorá ma sprevádzala na ceste poznávania nových zážitkov a poznatkov.

Čo Vám dala do života táto základná škola?

Cirkevná základná škola položila základy celého môjho doterajšieho štúdia, na ktorých som mohla stavať počas štúdia na gymnáziu a neskôr na vysokej škole. Získala som skúsenosť, že investovanie svojej sústredenej pozornosti znamená veľmi účinné a efektívne učenie sa novým veciam.

Že sa netreba obávať nových výziev a technologického pokroku a že prezentácia je rovnako dôležitá ako obsah. No primárne považujem za najdôležitejšie sprostredkovanie odovzdávania pridanej hodnoty duchovného rozmeru ako integrálnej prirodzenej súčasti každodenného života.

Pamätáte sa na nejaký pozitívny moment, ktorý sa viaže s Vaším detským obdobím v škole?

Žiaden konkrétny moment mi nenapadá, skôr prevláda spomienka na kontinuálny pocit bezpečného prostredia, zvedavého vnímania nových podnetov a prirodzeného napredovania.

Prečo by ste odporučili cirkevnú základnú školu rodičom budúcich prvákov z Vášho pohľadu?

Pri spätnom pohľade na všetky stupne vzdelávania poviem úprimne, že nič nie je bez chýb. Dokonca niekedy samotné zdanie dokonalosti môže v skutočnosti len zakrývať neschopnosť chyby priznať a riešiť ich prostredníctvom správne vedenej komunikácie k ich postupnému odstráneniu a napredovaniu.

Na CZŠ nie sú dokonalí ani zamestnanci, ani prostredie a ani dokonalí žiaci. To je úľava, že? Spoločne a so vzájomnou pomocou sa však kráča po ceste, ktorá sa vyznačuje odbornosťou, láskavosťou, prijatím, trpezlivosťou, otvorenosťou a víziou budúcnosti budovanej na hodnotách. Je to hlavne živá škola, ktorá rastie spolu s jej žiačkami a žiakmi a pomáha im objavovať a rozvíjať ich jedinečné dary a schopnosti.

Zdroj: Seredsity.sk

Zdieľať na Facebooku