19.05.2024, meniny má
25. apríla 2023

Opýtali sme sa rodičov, prečo pre svoje deti vybrali Cirkevnú ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi. Zhodujú sa na jednej odpovedi

Opýtali sme sa rodičov, prečo pre svoje deti vybrali Cirkevnú ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi. Zhodujú sa na jednej odpovedi
Zdroj: Seredsity.sk

Už o niekoľko dní sa ukončí zápis žiakov do prvých ročníkov základných škôl v Seredi. Ak ste aj vy medzi rodičmi, ktorých táto neľahká úloha čaká a ešte ste sa nerozhodli, na ktorú základnú školu umiestnite svoje dieťa, tak vám ju skúsime o niečo zjednodušiť.

Prinášame vám odpovede seredských rodičov, ktorí pre svoje deti vybrali práve Cirkevnú ZŠ Cyrila a Metoda. Tentokrát sme chceli nechať hovoriť samotných rodičov, ktorí nám zhodnotili úroveň tejto základnej školy a popísali nám, ako vnímajú prístup a spôsob vyučovania.

V najbližšom školskom roku (2023/2024) sa otvárajú dve triedy 1. ročníka. Trieda s tradičným programom a trieda s bilingválnym programom, v ktorej je rozšírené vyučovanie anglického jazyka už od prvého ročníka. Elektronickú prihlášku môžete podávať do 29. apríla 2023 a vyplniť si ju môžete na tomto odkaze.

Zápis žiakov sa bude konať:

reklama
  • piatok 28. apríla 2023 v čase od 14.00 do 17.30 hod.,
  • sobotu 29. apríla 2023 v čase od 9.00 do 12.00 hod.

Zdroj: Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi

CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi sa nám páči po viacerých stránkach

V prípade, že by ste sa chceli o samotnej škole dozvedieť viac, odporúčame vám nižšie vložené články. Môžete si tak z pohodlia domova pozrieť nielen priestory školy, ale dozvedieť sa aj dôležité informácie o ich moderných vzdelávacích programoch, ktorými sa odlišujú od iných škôl v našom meste.

Cirkevná základna škola je plná šikovných detí, ktoré zbierajú úspechy v rôznych oblastiach. Od matematiky a fyziky cez prednes prózy či poézie až po športové disciplíny.

CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi podporuje tiež všetky talenty a nadania, ktoré v sebe objavia samotní žiaci alebo ich učitelia (tréneri) a následne im poskytne podporu, ktorú na rozvíjanie svojich schopností potrebujú. V článku sa dočítate, že táto škola dosahuje fantastické výsledky na rôznych súťažných úrovniach.

Taktiež vám odporúčame prečítať si rozhovor s Ing. Monikou Krolákovou, energickou a vždy usmievavou riaditeľkou Cirkevnej základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Seredi, ktorá nám prezradila niečo viac nielen o fungovaní školy, bilingválnom programe, víziách a plánoch, ale aj o sebe.

Pre tieto dôvody si seredskí rodičia vybrali práve „cirkevnú“

Aby sme pre rodičov budúcich školákov vedeli presne opísať dôvody, prečo si majú vybrať práve Cirkevnú ZŠ v Seredi, tak sme sa rozhodli osloviť rodičov žiakov tejto školy. Niektorých z nich môžno budete poznať, nakoľko zhodou okolností ide o známejšie tváre z našho mesta.

Máme medzi nimi napríklad fotografku Danielu Matuškovú, umelkyňu Elenu Rutovú, spisovateľku Tinku Karmažín, zakladateľku OZ Pomocníček Michaelu Miškolciovú či podnikateľa Lukáša Hracha.

Možno ich odpovede aj vás presvedčia o tom, že CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi je správnou voľbou pre budúcnosť vašich detí.

Tinka Karmažín

Prečo ste pre vaše dieťa vybrali práve Cirkevnú ZŠ Cyrila a Metoda v Seredi? Na základe akých kritérií ste sa rozhodovali?

Školu sme si vybrali na základe hodnôt, ktoré prináša pre žiakov a tým ich obohacuje. Páčilo sa nám, že škola má veľmi moderný prístup k výučbe, empatický a láskavý prístup učiteľov, veľmi pekné priestory a v neposlednom rade je obrovskou výhodou bilingválny študijný program a intenzívne vyučovanie anglického jazyka už od 1. ročníka. 

Ako po uplynutí niekoľkých rokoch hodnotíte toto rozhodnutie?

Veľmi kladne, nakoľko kolektív učiteľov aj systém výučby 1. stupňa je vynikajúci. Detí v triede je tiež menej, preto majú učitelia väčší priestor dôkladne sa im venovať podľa individuálnych potrieb. Ak by sme sa mali rozhodovať znova, je to pre nás jasná voľba. Sme nesmierne spokojní. 

Každý žiak je jedinečný a potrebuje osobitý prístup. V čom ho podľa vás dostáva práve vaše dieťa?

Toto je jeden z benefitov cirkevnej školy, že každé dieťa je riešené individuálne a pracovníci školy sa snažia každému vyjsť v ústrety a nájsť kompromis pri riešení problémov. Tento prístup mi veľmi pripomína súkromné zariadenia, tam to takto funguje. Škola funguje na báze rodinného typu, tým že to nie je veľká škola s množstvom žiakov, dajú sa riešiť požiadavky individuálne a je na to priestor. 

Má vaše dieťa na tejto škole možnosť rozvíjať svoje silné stránky či talent? Ak áno, v akej oblasti ho škola podporuje a ako? 

Škola ponúka množstvo záujmových krúžkov a aktivít, ktoré podporujú individuálne talenty žiakov a skutočne je z čoho vyberať. Či sa to týka vedomostí, zručností, počítačových či športových daností. Škola si dáva záležať na tom, aby stále vymýšľali pre deti niečo zaujímavé a nové. Tým, že sa učitelia žiakom naozaj venujú a podporujú rozvoj ich talentu, tak sa žiaci z tejto školy pravidelne na súťažiach umiestňujú na najvyšších miestach. 

Je podľa vás Cirkevná ZŠ Cyrila a Metoda v Seredi vhodná aj pre dieťa, ktoré má rodičov ateistov?

Samozrejme. Hodnoty, ktoré táto škola vyznáva a ktoré učitelia uplatňujú, môže každého len obohatiť. Viesť deti už od skorého veku k dobru, úcte, priateľstvu, láske k blížnym či pomoci a empatii k iným, vedieť byť citlivý k potrebám iných, myslím, nie je len otázkou náboženstva. 

Ak by ste mali opísať túto školu pomocou piatich slov, ktoré by to boli?

Moderná, napredujúca, prispôsobivá, vysokokvalitná, rodinná.

Zdroj: Archív Tinky Karmažín

Lukáš Hracho

Prečo ste pre vaše dieťa vybrali práve Cirkevnú ZŠ Cyrila a Metoda v Seredi? Na základe akých kritérií ste sa rozhodovali?

Pre nás bolo dôležité, že škola sa nachádza v blízkosti nášho domu a synovia to tak nemajú ďaleko do školy. Zo školy je cítiť rodinnú atmosféru, páči sa nám menší počet detí v triedach a príjemný učiteľský kolektív.

Ako po uplynutí niekoľkých rokoch hodnotíte toto rozhodnutie?

Rozhodnutie umiestniť našich synov na Cirkevnú ZŠ sv. Cyrila a Metoda rozhodne neľutujeme. Sme maximálne spokojní s úrovňou vzdelávania a poskytovaných služieb.

Každý žiak je jedinečný a potrebuje osobitý prístup. V čom ho podľa vás dostáva práve vaše dieťa?

Na škole sú k dispozícii špecializovaní asistenti zameraní na individuálne potreby detí, čo hodnotíme vysoko pozitívne.

Má vaše dieťa na tejto škole možnosť rozvíjať svoje silné stránky či talent? Ak áno, v akej oblasti ho škola podporuje a ako?

Naše deti sa odmalička učia cudzí jazyk a práve bilingválne vzdelávanie považujeme za jednu z najlepších služieb alebo volieb, ktorú Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda poskytuje.

Je podľa vás Cirkevná ZŠ Cyrila a Metoda v Seredi vhodná aj pre dieťa, ktoré má rodičov ateistov?

Myslím, že určite áno.

Ak by ste mali opísať túto školu pomocou piatich slov, ktoré by to boli?

Rodina, bilingválna, odbornosť, prístup, inovácia.

Zdroj: Archív Lukáša Hracha

Michaela Miškolciová

Prečo ste pre vaše dieťa vybrali práve Cirkevnú ZŠ Cyrila a Metoda v Seredi? Na základe akých kritérií ste sa rozhodovali?

Pre nás rodičov bolo prvým kritériom výberu to, že škola je menšia, počet žiakov v triede je nižší, a preto aj prístup k nim je individuálnejší. Škola pôsobí veľmi rodinne a príjemne. Taktiež sme už dlhšie pozorovali, že škola sa neustále modernizuje a zlepšuje vo svojich výsledkoch.

V neposlednom rade nás pri rozhodovaní ovplyvnilo aj to, že aj ja ako mama som bola žiačkou CZŠ od jej samého vzniku. A stretnúť niektorých učiteľov či pani upratovačku po takom dlhom čase bolo veľmi príjemné, nehovoriac o tom, že si ma dokonca pamätali.

Ako po uplynutí niekoľkých rokoch hodnotíte toto rozhodnutie?

Náš syn Matias je druhák a za tieto dva roky sme ani na chvíľu neoľutovali rozhodnutie zapísať ho na túto školu. Dokonca prišlo už viac momentov, kedy sme sa v našom rozhodnutí iba utvrdili.

Každý žiak je jedinečný a potrebuje osobitý prístup. V čom ho podľa vás dostáva práve vaše dieťa?

Myslím si, že triedna pani učiteľka svojich žiakov veľmi dobre pozná a vie, čo platí na každého žiaka zvlášť. Napríklad vie, že náš syn je na niektorých hodinách rýchlejší ako ostatní žiaci, a preto mu vždy pripraví aktivitu navyše, čo veľmi oceňujeme.

Má vaše dieťa na tejto škole možnosť rozvíjať svoje silné stránky či talent? Ak áno, v akej oblasti ho škola podporuje a ako?

Matias je výborný v matematike a je veľmi zručný a tvorivý. V rámci matematiky absolvoval už niekoľko súťaží a jeho tvorivosť je podporovaná napríklad aj v školskom klube, kam veľmi rád chodí.

Je podľa vás Cirkevná ZŠ Cyrila a Metoda v Seredi vhodná aj pre dieťa, ktoré má rodičov ateistov?

Myslím si, že áno, prečo nie. Vedenie žiakov k viere môže byť inšpiratívne.

Ak by ste mali opísať túto školu pomocou piatich slov, ktoré by to boli?

Moderná, rodinná, ústretová, pokroková, láskyplná.

Zdroj: Archív Michaely Miškolciovej

Elena Rutová

Prečo ste pre vaše dieťa vybrali práve Cirkevnú ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi? Na základe akých kritérií ste sa rozhodovali?

Cirkevná základná škola mi po návšteve „budovy“ pripadala ako oáza pokoja. Pociťovala som pokoj zo všetkých strán, od vstupu do budovy až po zamestnancov školy. Priateľská atmosféra, usmievaví a vľúdni učitelia a vlastne všetci, s ktorými som mala možnosť sa stretnúť v ten deň. 

V porovnaní so školou, ktorú dovtedy navštevovala dcérka, je budova Cirkevnej školy menšia, no to sa mi práve páčilo. Aj keď by som sa tam určite sama „stratila“, pre deti je veľmi „zrozumiteľná“.

Pani riaditeľka i pani zástupkyňa trpezlivo vypočuli moje obavy i nespokojnosť z predchádzajúcej skúsenosti. Prišla som tam vlastne po radu, čo robiť v situácii, v ktorej sa moje dieťa nachádzalo. Bola som veľmi milo prekvapená prístupom, ktorý bol chápajúci, empatický a snahou pomôcť.

Úplne prvým momentom, kedy som začala uvažovať nad Cirkevnou ZŠ, bola skutočnosť, že ju navštevuje dieťa mojej kamarátky. Od nej som mala informácie, že jej dieťa je šťastné a spokojné. Toto som chcela pre svoju dcérku aj ja.

Ako po uplynutí niekoľkých rokov hodnotíte toto rozhodnutie?

Rozhodnutie zmeniť školu a výber CZŠ sv. Cyrila a Metoda považujeme obe s dcérkou za najlepšie rozhodnutie, ktoré sme v poslednom období urobili. Samozrejme, čo sa týka školy.

Moje dcérka sa začala usmievať, chodí zo školy spokojná, vyučovacie výsledky sú výborné, prístup učiteľov individuálny, triedny učiteľ – lepšieho si neviem predstaviť. Celkovo atmosféra školy je rozvíjajúca, podporujúca, chápajúca,  na druhej strane prísnosť a dodržiavanie pravidiel je nutnosťou, bez toho by škola nebola školou.

Chcem ešte spomenúť a vyzdvihnúť fakt, že učitelia na tejto škole sú pre deti  prirodzenými autoritami a deti ich rešpektujú.

Každý žiak je jedinečný a potrebuje osobitný prístup. V čom ho podľa vás dostáva práve vaše dieťa?

Atmosféra školy podporila v mojej dcérke lásku ku športu. Predtým mala o sebe veľmi nízku mienku, myslela si, že je nešikovná.

Po zmene školy nastal obrat vo vnímaní seba samej. Dostávali a dostávajú sa jej príležitosti, kde môže dokázať a ukázať sama sebe i svojmu okoliu, že je šikovná a veľmi zručná. Reprezentuje školu v športových aktivitách a stala sa súčasťou Taekwondo clubu v Seredi, kde má výborné podmienky, čoho výsledkom sú medaily z každej súťaže, ktorej sa zúčastní.

Zdravé sebavedomie, ktoré si i vďaka prístupu učiteľov a kamarátskych spolužiakov vybudovala, sa prejavilo i v hre na klavíri. Navštevuje ZUŠ v Seredi, kde sú jej pokroky v hre na klavír nepopierateľné. Dokonca uvažuje nad štúdiom na konzervatóriu.

Je podľa vás Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi vhodná aj pre dieťa, ktoré má rodičov ateistov?

Z vlastnej skúsenosti viem povedať, že to, že táto škola je cirkevná, nie je žiadnou nevýhodou, skôr by som povedala naopak. Naša rodina nie je silno veriaca, no napriek tomu viera v Boha, láskavý a chápavý, no na druhej strane prísny prístup pani katechétky, dáva mojej dcérke možnosť pochopiť, že vo svete existujú aj iné pravidlá a má možnosť vybrať si svoju cestu sama, samozrejme, pod láskavým vedením rodiča i školy.

Hodiny náboženstva sú často orientované i na svetské udalosti, ktorými sa zaoberáme všetci. To, ako sa deti majú možnosť vyjadriť k veciam a akým spôsobom sa snažia pomôcť a prispieť i svojou „troškou“ ku tomu, aby svet bol lepší. To sa mi veľmi páči. Veľmi sa mi páčilo a nedá mi nespomenúť situáciu, keď vypukla u našich susedov vojna. Deti sa modlili a posielali v modlitbe lásku a silu všetkým dotknutým, priali si v modlitbách skoré ukončenie vojny. Toto bolo pre mňa konkrétne veľmi silné. Takéto niečo nemôže uškodiť žiadnemu človeku, či je ateista, alebo veriaci.

Ak by ste mali opísať školu pomocou piatich slov, ktoré by to boli?

Empatia, láskavosť, prísnosť, sebavedomie, podpora.

Zdroj: Archív Eleny Rutovej

Daniela Matušková

Prečo ste pre vaše dieťa vybrali práve Cirkevnú ZŠ Cyrila a Metoda v Seredi? Na základe akých kritérií ste sa rozhodovali?

Pôvodne som chcela jednoducho malú školu, a tak trochu inú, no najbližšie by to bolo možné v Bratislave, a teda to bolo pre nás nereálne. Takže som sa rozhodla pre cirkevnú, lebo je najmenšia a to mi bolo sympatické.

Ako po uplynutí niekoľkých rokoch hodnotíte toto rozhodnutie?

Najlepšie. Pretože som celý čas vnímala to, čo som si aj priala pri menšej škole, a to skvelú informovanosť o všetkom, čo sa v triede môjho syna deje.

Vždy som hneď v obraze a veľmi dobre informovaná, vždy je všetko 100 % odkomunikované, pokojne aj o deviatej večer, ak to je treba. To si celé roky veľmi cením. Či už s učiteľmi, alebo s pani riaditeľkou.

Každý žiak je jedinečný a potrebuje osobitý prístup. V čom ho podľa vás dostáva práve vaše dieťa?

V tejto odpovedi nechcem byť konkrétna, pretože mám doma pubertiaka, tak vám len poviem, že v otázke ste si aj odpovedali. Každé dieťa je iné a osobitý prístup som cítila u nás celé roky.

Má vaše dieťa na tejto škole možnosť rozvíjať svoje silné stránky či talent? Ak áno, v akej oblasti ho škola podporuje a ako?

Jasné. Náš syn miluje šport, a tak je aj často zapojený do futbalových turnajov. Plus vidím, že ak na niektorý predmet talent nemá, tak som okrem známok na to aj veľmi pekne upozornená a hľadáme cestu, ako to so synom vylepšiť.

Je podľa vás Cirkevná ZŠ Cyrila a Metoda v Seredi vhodná aj pre dieťa, ktoré má rodičov ateistov?

No, sme asi príklad toho, že áno. Pretože ja osobne náboženstvo ako také vôbec neriešim, no zároveň nemám nič proti. Náš syn sa naladil na to, ako to v škole chodí a to je celé. Ale teda na prijímaní nebol a tiež to bolo veľmi pekne odkomunikované. Tým u mňa škola stúpla, pretože som necítila žiadne tlaky.

Ak by ste mali opísať túto školu pomocou piatich slov, ktoré by to boli?

Keby mám školu odporučit, tak Áno 🙂

Zdroje: Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v Seredi
Zdieľať na Facebooku