02.10.2023, meniny má
2. júna 2023

Ďalšia základná škola hľadá zodpovedné vedenie. Záujemcovia o pozíciu riaditeľ/riaditeľka ZŠ s MŠ v Šúrovciach si môžu podať žiadosť do konca júna

Ďalšia základná škola hľadá zodpovedné vedenie. Záujemcovia o pozíciu riaditeľ/riaditeľka ZŠ s MŠ v Šúrovciach si môžu podať žiadosť do konca júna
Zdroje: goslovakia.sk/unsplash.com
reklama

Nielen v Seredi sa obsadzujú voľné pracovné pozície. Rovnako to je aj v neďalekých Šúrovciach, kde vyhlásili výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou s nástupom od 1. septembra 2023 (najneskôr od 1. októbra 2023).

Ak si myslíte, že ste vhodným kandidátom pre túto pracovnú pozíciu, máte vhodné vzdelanie a skúsenosti, nepremeškajte šancu poslať svoj životopis.

Kvalifikačné predpoklady na túto pozíciu

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušne kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca,
 • zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec,
 • získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca,
 • zdravotná spôsobilosť na výkon práce pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • bezúhonnosť,
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

Ďalšie kritériá a požiadavky

 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • práca s PC (windows, internet),
 • komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
 • flexibilita,
 • prax vo vedení kolektívu nad 30 zamestnancov veľkou výhodou.
riaditeľ

Zdroj: surovce.sk

Platové ohodnotenie

Plat bude určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme.

reklama

Celé znenie pracovnej ponuky, ako aj zoznam potrebných dokladov nájdete na oficiálnej stránke obce Šúrovce alebo kliknutím na tento odkaz.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi doručí žiadateľ poštou alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Šúrovciach na adresu: Obecný úrad Šúrovce, Nová 174/5, 919 25 Šúrovce v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka ZŠ s MŠ Šúrovce – neotvárať!“  v termíne do 30. júna 2023 vrátane, do 12.00 hod. Rozhodujúcim je dátum doručenia na Obecný úrad Šúrovce.

Uchádzačom, ktorí splnia kritériá na zaradenie do výberového konania, bude zaslaná písomná pozvánka na výberové konanie.

Zdroje: Obec Šúrovce
Zdieľať na Facebooku