08.12.2023, meniny má
8. novembra 2023

Deti zo Základnej školy Juraja Fándlyho vyčarili úsmevy na tvárach svojich starkých a rodiny. Nechýbali ani slzy dojatia a sladké prekvapenie

Deti zo Základnej školy Juraja Fándlyho vyčarili úsmevy na tvárach svojich starkých a rodiny. Nechýbali ani slzy dojatia a sladké prekvapenie
Zdroj: FB ZŠ Juraja Fándlyho Sereď
reklama

Hoci už máme za sebou prvý novembrový týždeň vráťme sa ešte nachvíľku do minulého mesiaca. Október sa tradične spája aj s prívlastkom Mesiac úcty k starším. Pri tejto príležitosti si mnohé mestá a obce pripravili rôzne podujatia pre svojich seniorov.

Školy a škôlky samozrejme nezaostávali. Prečítajte si, aké vystúpenie si nacvičili žiaci s pani učiteľkami na jednej zo seredských základných škôl.

Žiaci nacvičili prekrásne vystúpenie

Jedno jesenné októbrové popoludnie premenili žiaci ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi na vystúpenie pre starých a prastarých rodičov a rodinu. Pod vedením vedúcej folklórneho krúžku Mgr. Žanety Baudyšovej sa predstavili hlavne žiaci prvého, tretieho a štvrtého ročníka. Vystúpenie detí sa nieslo v duchu slovenských tradícií, piesni, tanca a detských hier. Jednotlivé časti vystúpenia boli popretkávané básničkami a milými veršami pre všetkých starkých rodičov.

Ako základná škola pekne opísala: ,,Teplá dlaň a sivé vlasy, dobré srdce lásku hlási“, tieto slová výstižne charakterizujú našich prarodičov.

reklama

„Detičky im vystupovali s láskou v srdci. S takou veľkou a obetavou láskou ako od nich dostávajú oni, ich vnúčatká. V úvode nám dievčence z 10. oddelenia ŠKD pod vedením pani učiteľky Oľgy Haršányovej predstavili scénku Na Ondreja. Pokračovali detičky z folklórneho krúžku básničkami, spoločne si zaspievali aj krásne slovenské piesne napr. Po nábreží koník bež. Vystúpenie pokračovalo programom pod názvom: Poď sa so mnou hrať!, Na siláka. Pásmo hier vystriedalo pásmo s názvom: Zatancujme si spolu, opísala jednotlivé časti vystúpenia Mgr. Baudyšová.

žiaci

Zdroj: FB ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

Tóny známych slovenských piesni sa tak niesli celou školou. Nielen hudbu ale aj obrovský potlesk plný lásky bolo dozaista počuť až von. O tom, že padla aj nejedna slzička na oboch stranách, snáď nemusí byť ani reč.

Deti zakončili svoje predstavenie slovami ,,Preto v dnešný veľký deň, povedať chcem ďakujem“. Pre svojich starkých mali pripravené aj vlastnoručne napečené mafinky, ktoré im s láskou, pusou a veľkým objatím darovali.

Zdroj: FB ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

Zdroj: FB ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

Zdroj: FB ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

Zdroj: FB ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

Zdroj: FB ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

Zdroj: FB ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

Zdroj: FB ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

Zdroj: FB ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

Zdroj: FB ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

Zdroj: FB ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

Zdroj: FB ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

Zdroj: FB ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

Zdroj: FB ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

Zdroje: FB ZŠ Juraja Fándlyho Sereď-Mgr. Žaneta Baudyšová
Zdieľať na Facebooku