01.03.2021, meniny má
15. februára 2021

Mandát zanikol ďalšiemu poslancovi Mestského zastupiteľstva v Seredi. Poslanca Michala Hanusa nahradí Seredčan Marek Tóth

Mandát zanikol ďalšiemu poslancovi Mestského zastupiteľstva v Seredi. Poslanca Michala Hanusa nahradí Seredčan Marek Tóth
Zdroj: FB Michal Hanus/FB ChelloPhoto
reklama

Pred pár dňami sme vás informovali o zániku mandátu poslanca MsZ, o čom sa dočítate viac na nasledujúcom odkaze. Tentokrát zanikol mandát aj poslancovi PhDr. Michalovi Hanusovi, ktorý sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť jeden celý rok.

Zasadnutí sa nezúčastnil pre zdravotné problémy

Dňom 14. 2. 2021 zanikol poslancovi Mestského zastupiteľstva v Seredi PhDr. Michalovi Hanusovi mandát poslanca vo volebnom obvode č. 1.  v súlade s § 25 ods. 2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Dôvodom je, že sa 365 dní, t. j. jeden rok ani raz nezúčastnil na zasadnutiach mestského zastupiteľstva.

Tak ako aj v predchádzajúcom prípade na jeho miesto nastúpi ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát.

Na poslanecké miesto tak zasadne JUDr. PhDr. Marek Tóth (Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti). V komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnili 10. novembra 2018, získal ako ďalší v poradí vo volebnom obvode č. 1 celkom 557 hlasov.

Novonastúpený poslanec zloží zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní, čím sa následne ujme svojej funkcie.

Zdroj: seredskenovinky.sk

Vyjadrenie PhDr. Michala Hanusa:

„Vážení priatelia, dovoľujem si prihovoriť sa Vám naposledy ako poslanec MsZ v Seredi. Kto ma osobne pozná vie, že som mal vážne zdravotné problémy a dlhodobo som bol PN. Z toho dôvodu som sa nemohol zúčastniť ani na rokovaniach MsZ. Osobne som veľmi rád, že sa mi zdravotne polepšilo a začínam viesť ako tak plnohodnotný život.

Dnešný deň som sa dozvedel, že podľa platného zákona mi zanikol mandát poslanca MsZ, keďže som 365 dní nebol na rokovaní MsZ. Posledné, na ktorom som sa zúčastnil, bolo 14. 2. 2020. Najbližšie je 18. 2. 2021, kde už, aj keď nie som PN, nebudem.

Ďakujem každému, s kým som mohol spolupracovať. Aj napriek tomu, že existuje judikát v obdobnej veci, ÚS SR Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 107/2010 z 31. marca 2010, rozhodnutie akceptujem.

Pre úplnosť uvádzam, že som sa vždy riadne a včas z neúčasti ospravedlnil a pridávam znenie (judikátu pozn. redakcie).“

Na preukázanie naplnenia podmienok na zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva je potrebná aj aktivita orgánov samosprávy obce smerujúca k objektívnemu zisteniu dôvodov neúčasti poslanca obecného zastupiteľstva na jeho zasadnutí. V prípade, že takýmto spôsobom orgán obce nepostupuje a dospeje k nesprávnemu záveru týkajúcemu sa naplnenia podmienok zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva podľa § 25 ods. 2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o obecnom zriadení“), poruší práva a právom chránené záujmy dotknutej osoby.Zo skutkovej podstaty § 25 ods. 2 písm. g) zákona o obecnom zriadení vyplýva, že právne relevantná je iba taká skutková situácia, keď dôjde k trom neúčastiam poslanca na riadnom zasadnutí obecného (mestského) zastupiteľstva nasledujúcich po sebe, a to bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia. Preto, ak sa preukáže, že z tvrdených troch neúčastí bola čo i len jedna ospravedlnená vážnym dôvodom, javí sa skúmanie neúčasti na ďalších zasadnutiach jednoznačne ako právne irelevantné.

Zdroj: FB Michal Hanus 

Podporte článok zdieľaním.

Zdroje: FB Michal Hanus, seredskenovinky.sk
Zdieľať na Facebooku