02.10.2023, meniny má
29. mája 2023

Materská škola na Komenského ulici získala grant na fotovoltaické panely vo výške 23 208 eur

Materská škola na Komenského ulici získala grant na fotovoltaické panely vo výške 23 208 eur
Zdroje: Seredské novinky/Mesto Sereď
reklama

V súčasnosti ceny energií rastú závratnou rýchlosťou. Domácnosti, školy, firmy a samosprávy musia kvôli tomu hľadať alternatívne riešenia. Jedným z takýchto úsporných riešení sú napríklad fotovoltaické zdroje.

V Seredi máme fotovoltaické články na budove mestského úradu a na budove mestskej polície. Materská škola na Komenského ulici v Seredi so svojím projektom Slnko svieti pre všetky deti získala na zriadenie fotovoltaiky podporu vo výške 23 208 eur. Informácie uviedli Seredské novinky.

Prvý ročník grantového programu Školy na zelenú

Nadačný fond dm drogerie markt vedený v Nadácii Pontis otvoril tento rok prvý ročník grantového programu Školy na zelenú. Fond poskytne školám príspevok na fotovoltaické panely v sume 90 000 eur s minimálnou výškou podpory na jednu žiadosť 10 000 eur a maximálnou 50 000 eur.

Tento príspevok mohli žiadať materské a základné školy, špeciálne školy, základné umelecké školy, stredné školy či školské zariadenia. Podmienkou pre získanie príspevku bolo okrem iného disponovať zateplenou strechou s plochou aspoň 50 m2 so statickým posudkom.

reklama

Slnko svieti pre všetky deti

Súčasťou výzvy bolo zakomponovanie témy obnoviteľných zdrojov energie či šetrenia s nimi do vzdelávacieho procesu. Medzi troma podporenými inštitúciami bola aj Materská škola na Komenského ulici v Seredi so svojím projektom Slnko svieti pre všetky deti.

Projekt za Materskú školu Komenského v Seredi vypracovala zástupkyňa Katarína Jakubcová, vďaka ktorej materská škola získala na zriadenie fotovoltaiky podporu vo výške 23 208 eur.

„Nebude to len zriadenie fotovoltaiky na streche budovy materskej školy a zníženie nákladov na el. energiu, ale aj zaradenie environmentálnej výučby do výchovno-vzdelávacieho procesu v interiéri aj exteriéri a rozvíjanie enviro návykov u detí. Prinášať nové nápady, poznatky a informácie z enviro oblasti chceme aj našim kolegyniam,“ uviedla pre Seredské novinky zástupkyňa Katarína Jakubcová.

„Poskytneme priestor na aktívnu výmenu skúseností medzi pedagógmi, čím otvoríme dvere všetkým priaznivcom enviro výchovy a vzdelávania napríklad formou otvorených hodín, aktualizačného vzdelávania či workshopov v rámci vonkajšej učebne. Kvalitnou  výchovou, vzdelávaním a osvetou zvýšime tak environmentálne povedomie u detí aj dospelých a vybudujeme tak základy pre aktívny prístup k životnému prostrediu,“ doplnila.

Realizácia fotovoltaiky

Fotovoltaické panely by mali inštalovať v termíne do konca septembra 2023. Škola má aktuálne pred sebou vyhlásenie výberového konania na dodávateľa. Následne, po vybudovaní fotovoltaiky chce materská škola prepojiť výučbu z projektu Školský dvor, ktorý učí environmentálne s projektom Slnko svieti pre všetky deti.

„Tie dva projekty spolu úzko súvisia a vhodne sa dopĺňajú. Deti sa naučia, že existujú rôzne obnoviteľné zdroje a obnoviteľná energia, nazývaná aj zelená alebo čistá energia, ktorá pochádza z prírodných zdrojov,“ doplnila K. Jakubcová.

Zdroj: Seredské novinky

Zdroje: Seredské novinky
Zdieľať na Facebooku