13.08.2022, meniny má
2. augusta 2022

Od 1. augusta prebieha výmena jódových tabliet. Kde ich môžete odovzdať?

Od 1. augusta prebieha výmena jódových tabliet. Kde ich môžete odovzdať?
Zdroje: najlekaren.eu/seas.sk
reklama

Súčasťou každej seredskej domácnosti sú tabletky jodidu draselného, nakoľko naše mesto vpadá do okolia jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. V príprade jadrovej havárie nám tieto tabletky poslúžia ako prvá pomoc.

Ako informovalo Ministerstvo vnútra SR na svojom Facebooku, tento rok prebieha výmena jódových tabliet od 1. augusta. K tejto výmene dochádza každých päť rokov.

Koho sa týka výmena jódových tabliet?

Výmena jódových tabliet sa uskutoční v mestách a obciach v okolí jadrových elektrární Jaslovské Bohunice (s územím v okruhu s polomerom 21 km) a Mochovce (územie s v okruhu s polomerom 20 km). Dotkne sa približne 224 miest a obcí a 460 000 obyvateľov. V okrese Galanta ide o mesto Sereď a obce Šaľgočka, Vinohrady nad Váhom a Zemianske Sady. Kompletný zoznam obcí nájdete na tomto odkaze.

Pravidelná výmena je realizovaná každých päť rokov a naposledy sa konala v roku 2017. Tento rok bude prebiehať od 1. augusta do konca roka. Distribúciu tabliet koordinuje Ministerstvo vnútra SR v spolupráci so Slovenskými elektrárňami, a. s.

reklama

Ako zdôraznil minister vnútra Roman Mikulec: „Rezort vnútra ako spolukoordinátor distribúcie profylaktík zriadil na tento účel dva distribučné sklady, z ktorých sa budú vydávať príslušné počty balení pre obce/mestá a osobitne pre určené inštitúcie. Sme pripravení byť maximálne súčinní.“ 

Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice. Zdroj: seas.sk

Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice. Zdroj: seas.sk

Výmena sa týka viacerých skupín občanov vrátane detí s trvalým aj prechodným bydliskom v obci, ako aj osôb, ktoré mali poskytnuté dočasné útočisko v obci. Samostatná skupina sú materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, ich zamestnanci a študenti, prevádzky podnikov, domovy sociálnych služieb, domovy seniorov, ubytovacie zariadenia a ústavy pre výkon väzby.

Počet 460-tisíc jódových tabliet sa preto navyšoval na cca 695-tisíc osôb, aby boli ďalšie balenia jódovej profylaxie zabezpečené aj pre spomínané zariadenia a inštitúcie.

Štefan Hajdú, manažér jadrovej bezpečnosti Slovenských elektrární, dodáva: „Na základe požiadavky od štátnej správy sme zabezpečili jódovú profylaxiu pre všetkých obyvateľov v okolí jadrových elektrární. Distribúcia jodidu draselného ako prostriedku jódovej profylaxie je určená do oblasti havarijného plánovania v okolí jadrových elektrární. Napriek tomu, že pravdepodobnosť vzniku udalosti s únikom radiácie do okolia je veľmi nízka, sme pripravení aj na zvládanie takýchto situácií. Jodid draselný je jedným z prvkov špeciálnej individuálnej ochrany. Je distribuovaný obyvateľstvu v okolí jadrových elektrární aj v iných štátoch Európy.“

Kde si môžete tabletky vymeniť a ako ich užívať?

Okresné úrady a obce majú za úlohu samostatnú informačnú kampaň na svojom území. V nej majú informovať, kde a v akých termínoch si môžu občania vyzdvihnúť a odovzdať expirované tablety. Základné informácie k organizácii distribúcie môžete získať na webovej stránke sekcie krízového riadenia MV SR.

Jódové tablety nie sú určené na bezprostredné použitie, nakoľko stabilný jód blokuje viazanie rádioaktívneho jódu štítnou žľazou. Tieto tablety sa môžu použiť len v prípade radiačnej havárie na výzvu kompetentných orgánov v dávke určenej pre jednotlivé vekové kategórie.

Veronika Drábová, vedúca odboru radiačnej ochrany UVZ SR, upozorňuje: „V prípade núdzovej situácie, kedy dochádza k úniku rádioaktívneho jódu do ovzdušia, dáva Úrad verejného zdravotníctva SR príslušným orgánom na úseku ochrany obyvateľstva návrh na vykonanie opatrenia jódovej profylaxie. Táto je neodkladným účinným ochranným opatrením vzťahujúcim sa na štítnu žľazu, ktoré sa vykonáva, ak dochádza k príjmu rádioaktívneho jódu. Zároveň dodávame, že prípravok jódovej profylaxie – jodid draselný je v Slovenskej republike registrovaný ako liečivo, preto dôrazne upozorňujeme, že jódové tablety sa nesmú užívať preventívne, ale len po jednoznačnej výzve štátu po úniku plynného rádioaktívneho jódu do ovzdušia.“

Podrobnosti o lieku nájdete v príbalovom letáku. Lieky po uplynutí expiračnej doby alebo nepoužité tabletky je potrebné odovzdať príslušným orgánom miestnej správy. Ich zneškodnenie bude zabezpečené v súvislosti s pravidlami pre liečivá. Staré lieky je možné taktiež odovzdať v ktorejkoľvek lekárni.

FB - Ministerstvo vnútra SR

Zdroj: FB Ministerstvo vnútra SR

Podporte článok zdieľaním.

Zdroje: FB Ministerstvo vnútra SR, seas.sk
Zdieľať na Facebooku