24.06.2024, meniny má
1. júna 2023

Poslanci na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili financie na opravu elektroinštalácie na ZŠ J. A. Komenského. Žiadostiam športových klubov však nevyhoveli

Poslanci na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili financie na opravu elektroinštalácie na ZŠ J. A. Komenského. Žiadostiam športových klubov však nevyhoveli
Zdroje: seredsity.sk/youtube.com/Mesto Sereď
reklama

Zuzana Slahučková – referent komunikácie MsÚ Sereď zhrnula, ako prebiehalo v posledný májový deň mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, o ktorom sme vás informovali aj my.

Prečítajte si aké body boli prerokovávané, čo poslanci schválili a čo naopak zamietli. Ak vás zaujíma aktuálne dianie v meste odporúčame venovať čítaniu tohto článku zopár minút. Prípadne si môžete pozrieť aj nižšie priložené video, s celým priebehom zastupiteľstva.

Poslanci schvaľovali aj zamietali

Na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci novelizovali VZN mesta Sereď, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach zriadených na území mesta Sereď.

Hlavným dôvodom na zmenu bolo doplnenie Parkovej ulice, na ktorej mesto plánuje umiestiť predajcov počas Seredského hodového jarmoku (23. – 25. júna 2023).

reklama

Poslanci ďalej schválili použitie financií z rezervného fondu mesta Sereď v čiastke 99 669,63 eur na odstránenia havarijného stavu elektroinštalácie a štruktúrovanej kabeláže – druhá časť, na ZŠ Jana Amosa Komenského.

Časť nákladov hradili zdroje z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (80-tisíc eur), v druhej etape poskytol zdroje aj Regionálny úrad školskej správy v Trnave (50-tisíc eur).

Zastupiteľstvo sa zhodlo aj na použití rezervného fondu mesta Sereď na spustenie realizácie projektu „Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v Seredi“. Zdroje budú následne refundované a navrátené do rezervného fondu mesta. Jedná sa o čiastku 188 200,55 eur.

Zastupiteľstvo na záver nevyhovelo žiadostiam o prehodnotenie výšky dotácií poskytnutých na rozvoj telovýchovy a športu na prvý polrok 2023 pre Asociáciu športových klubov Lokomotíva Sereď, HK Slávia Sereď a ŠK ICE PLAYERS Sereď.

poslanci

Zdroj: Mesto Sereď

Zdroje: Seredské novinky
Zdieľať na Facebooku