19.05.2022, meniny má
14. januára 2022

PAMIATKY V OKOLÍ: Historická pamiatka Rotunda Povýšenia sv. Kríža je súčasťou kostola v Križovanoch nad Dudváhom

PAMIATKY V OKOLÍ: Historická pamiatka Rotunda Povýšenia sv. Kríža je súčasťou kostola v Križovanoch nad Dudváhom
Zdroj: blog.sme.sk
reklama

V súčasnosti si mnoho pamiatok môžeme prezrieť aj prostredníctvom videa, fotiek, panorám či virtuálnych prehliadok, alebo ich môžeme osobne navštíviť. Ale ako je to v prípade pamiatok, ktoré sú súčasťou kostola?

V nasledujúcich riadkoch vám prinášame zaujímavé informácie o jednej takej pamiatke. Rotunda Povýšenia sv. Kríža je súčasťou kostola v Križovanoch nad Dudváhom.

Niečo z histórie

Táto románska rotunda pochádza pravdepodobne z obdobia spred roku 1246. Stavebne je spojená s rímskokatolíckym Kostolom Povýšenia sv. Kríža z roku 1938. Hoci presný dátum vzniku rotundy nie je známy, na jej starobylosť odkazuje zasvätenie sv. Krížu doložené listinou z roku 1296.

Na stránke Vitajte v Trnave nájdeme o rotunde napísané: „Rotunda je pôvodným a celistvo zachovaným stavebným objektom, ktoré patria do špecifickej skupiny románskych tehlových kostolov. Takéto kostoly vznikali v 12. storočí a začiatkom 13. storočia. Je to klasická ukážka rotundy, vytvorená valcovou loďou a podkovovitou apsidou. V minulosti bol jej súčasťou aj cintorín, na ktorom sa pochovávalo do roku 1775.“

reklama

Zdroj: apsida.sk

Rotunda mala aj okná, ktoré boli v období gotiky zväčšené po stranách južného portálu kvôli zlepšeniu osvetlenia priestoru. V časoch Tökölyho povstania ju v rokoch 1678 – 1687 využívali povstalci ako stajne. V období baroka (1760 až 1780) bola rotunda začlenená do nového kostola a využívala sa ako presbytérium.

Spojenie s novou stavbou sa realizovalo na západnej strane vybúraním časti muriva. Ako zaujímavosť, ktorú uvádzajú na stránke apsida.sk, môžeme spomenúť: „V lodi rotundy boli vytvorené dve barokové okná a stredoveké prvky – okná a vlys – boli zamurované. Rovnako tak víťazný oblúk, keďže z pôvodnej svätyne sa stala sakristia. V tejto dobe bolo upravené aj patrocínium kostola.“

Rotunda a jej zaujímavosti

Môžeme si spomenúť aj niekoľko zaujímavostí o rotunde:

  • Predstavuje pekný príklad románskej tehlovej architektúry – prispievajú k tomu harmonické proporcie nenarušené neskoršími prístavbami alebo nadstavbami.
  • Patrí medzi menšie stavby svojho druhu – priemer lode je 540 cm, priemer apsidy 340 cm, pričom priemer múrov je 1 meter.
  • Fasády lode aj apsidy majú pod strechou zdobenie s tvarom opakujúceho sa motívu Ұ – tento motív sa dá nájsť aj v Diakovciach alebo Dražovciach.
  • Vďaka archeologickému výskumu sa v lodi objavili zvyšky západnej tribúny – pri rotundách na Slovensku veľmi ojedinelé.
Zdroj: apsida.sk

Zdroj: apsida.sk

Slovník pojmov

Prinášame vám aj krátky slovník pojmov, ktoré sa v článku vyskytli:

  • Apsida – priestor polkruhového alebo podkovovitého (zriedkavo ¾ pôdorysu) – slúžil v stredovekých kostoloch zvyčajne ako presbytérium/svätyňa.
  • Presbytérium – osobitný priestor v kostole, vyhradený pre oltár a kňaza – prípadne tam môžu ísť ďalšie zasvätené alebo laické osoby. Oddelený je víťazným oblúkom od lode kostola.
  • Rotunda – typ stavby na centrálnom kruhovom pôdoryse. Pôvodný význam – akýkoľvek centrálny priestor. Využívanie tohto pojmu v súčasnosti – označenie špecifického typu malého kostola používaného v ranom stredoveku.
  • Patrocínium – zasvätenie kostola, kaplnky alebo oltára určitému svätcovi (patrónovi).

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: vitajtevtrnave.sk, apsida.sk, Wikipedia, slovnikcudzichslov.sk
Zdieľať na Facebooku