12.04.2021, meniny má
29. marca 2021

Seredské chodníky prejdú tento rok rozsiahlou rekonštrukciou. Mesto tak reaguje aj na podnety občanov

Seredské chodníky prejdú tento rok rozsiahlou rekonštrukciou. Mesto tak reaguje aj na podnety občanov
Zdroj: Google mapy/culturalheritage.sk
reklama
Rekonštrukčné práce chodníkov a miestnych komunikácií prebehnú tento rok v Seredi v rozsiahlej miere. Podľa zástupcu primátora Bc. Ľubomíra Veselického dali mestu impulz aj kritické komentáre občanov. Okrem toho budú naďalej realizované bežné opravy vozoviek a chodníkov. Informáciu priniesli Seredské novinky.

Mestskému parku dodajú nový vzhľad

Najväčšiu zmenu bude možné spozorovať na Cukrovarskej ulici, v časti od križovatky s Fándlyho ulicou až po svetelnú križovatku so zabočením k nadjazdu ponad železnicu. Ďalej budú zrekonštruované chodníky na ulici SNP od svetelnej križovatky pri Lidli po prevádzku Minipressa na Kúpeľnom námestí.

Nová betónová dlažba bude pokladaná aj na chodníku pri Altise až po bistro Rambus. Na Parkovej ulici je v pláne oprava vozovky s vjazdom do slepej uličky a rovnako aj vybudovanie chodníkov na oboch stranách.

Po novom asfaltovom povrchu sa budete môcť prejsť aj v mestskom parku, kde prejdú rekonštrukciou chodníky v jeho strede a pred kaštieľom. Mestu je povolené použiť materiály, ktoré schváli Pamiatkový úrad v Trnave. Asfaltový chodník bude vybudovaný aj na Trnavskej ceste od cintorína po I.D.C. Holding a.s.

Zdroj: seredskenovinky.sk

Zdroj: seredskenovinky.sk

Zdroj: seredskenovinky.sk

Tento rok dostali prednosť chodníky

Plánované rozsiahle rekonštrukcie bližšie objasnil zástupca primátora Bc. Ľubomír Veselický.

„Plánovanie je spojenie stratégií postupného skvalitňovania povrchov komunikácií a finančných možností mesta potvrdené pri schvaľovaní rozpočtu poslancami. Uvediem príklady. Vlani sme rekonštruovali ulice Vážska a Kuzmányiho  a chodníky, kde boli kladené sieťové káble. Nie je múdre najprv rekonštruovať chodník a po roku či  dvoch ho rezať, vkladať do podzemia sieťové káble a znovu robiť nový povrch. Takto napríklad čakáme na položenie elektrických sietí do zeme na Pekárskej ulici. To je stratégia a finančná logika.“

Podľa zástupcu primátora sú dobrým príkladom postupnosti chodníkov vo veľkom parku. V jednom roku bol rekonštruovaný chodník od vrátnice k zadnej bráne, v ďalšom chodník od vrátnice k podchodu, potom chodník od vrátnice okolo detského ihriska k ceste vedúcej k amfiteátru. V tomto roku to budú chodníky spájajúce dva ostatné menované.
Ďalej doplnil, že postup mesta je regulovaný rozpočtom a zákonom. Preto nie je možné reagovať okamžite na fotografie poškodených chodníkov od občanov:

„Nik nie je bezchybný a nie všetky vykonané opravy mali vždy želateľný  výsledok. Príkladom je príjazd zo zámkovej dlažby na parkovacie miesta pred OD Jednota. Vieme, že kým tam nebude príjazdový pás z cestného betónu tak, ako ho urobila spoločnosť LIDL na svojom parkovisku, bude tá dlažba sadať každý rok. Tento rok dostali prednosť chodníky. Zmienená potreba opravy príjazdu bude prehodnocovaná pri investíciách na rok 2022. Tých nepekných, popraskaných, zvetraných a ťažšie schodných či zjazdných povrchov sú desiatky. Veľmi kritické dokážeme opraviť v rámci údržby. Ale aj tu máme finančný strop určený rozpočtom.“

Úpravy po výkopových prácach

Počas roka budú aj naďalej prebiehať bežné opravy chodníkov a vozoviek, ako napríklad oprava parkoviska a zriadenie bezbariérového priechodu pre chodcov na Šintavskej ulici. Ďalej oprava prepadu parkoviska na ulici Spádová a A. Hlinku, odvodnenie na ulici Rovná a rekonštrukcia chodníka na ulici Jesenského.

Opravou prejdú aj chodníky, ktoré boli zničené po rozkopávkach pri pokladaní optických káblov a iných prác, napríklad na Pekárskej ulici. Tieto opravy vykonáva firma Lukystav s.r.o. z Dolnej Stredy.

Podporte článok zdieľaním.

Zdroje: seredskenovinky.sk
Zdieľať na Facebooku