08.12.2023, meniny má
31. októbra 2023

Pozrite si termíny vývozu objemných odpadov a biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý tento rok vyvezú poslednýkrát

Pozrite si termíny vývozu objemných odpadov a biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý tento rok vyvezú poslednýkrát
Zdroje: odpady-portal.sk/ruzinov.sk
reklama

Jeseň sa preklápa do svojho posledného mesiaca a väčšina z nás už pomaly ukončuje práce v záhradách. Niektorí majú na odpad zo záhrad k dispozícii kompostér, iní využívajú hnedé nádoby naňho určené.

V nasledujúcich riadkoch vám prinášame prehľad, kedy bude vyvezený biologicky rozložiteľný odpad, ako aj elektroodpad a objemný odpad. Informácie priniesli Seredské novinky.

Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu

Mesto Sereď oznamuje obyvateľom rodinných domov, že zber 120-litrových hnedých nádob s biologicky rozložiteľným odpadom sa tento rok končí vo štvrtok 9. novembra (zóna 1), resp. štvrtok 16. novembra 2023 (zóna 2) v závislosti od platného harmonogramu zberu odpadu podľa ulíc.

Posledným dňom zberu čiernych vriec s biologicky rozložiteľným odpadom je pondelok 13. november a konáre sa budú od rodinných domov poslednýkrát zbierať v utorok 14. novembra 2023. Mesto zároveň prosí občanov, aby rešpektovali stanovené termíny a v ďalších týždňoch už bioodpad nevykladali. Nebude im vyvezený.

reklama

V prípade potreby je počas celého roka možnosť odovzdať tento druh odpadu bezplatne na Zbernom dvore mesta Sereď na Cukrovarskej ulici.

Zdroj: seredskenovinky.sk

Jesenný zber objemných odpadov

V mesiaci november prebehne zároveň jesenný zber elektroodpadu a objemných odpadov. Elektroodpad (chladničky, práčky, TV, drobné spotrebiče, svietidlá a pod.) a autobatérie sa bude zbierať 20. novembra (zóna 1) a 22. novembra 2023 (zóna 2).

Zber objemného odpadu (sedacie súpravy, postele, skrine, stoly, stoličky, koberce, sanitárna keramika, matrace, okná, dvere, radiátory a pod.) prebehne v dňoch 27. novembra (zóna 1) a 29. novembra 2023 (zóna 2). Pneumatiky do tohto odpadu nepatria.

Nábytok rozložte na čo najmenšie časti, v prípade vyloženia nadmerného množstva odpadu pred jedným rodinným domov, bude odvezený objemný odpad maximálne do objemu 4 m3. V prípade potreby vypratania celých garáží či rodinných domov majú občania celoročne k dispozícii Zberný dvor mesta Sereď.

Ulice sa nebudú prechádzať opakovane. Mesto preto žiada občanov, aby dodržali termíny zberu a elektroodpad aj objemný odpad vyložili pred rodinné domy najneskôr v deň zberu do 6.00 hod. ráno.

Zóna 1: 8. mája, Dlhá, Hornočepeňská, Hrnčiarska, I. Krasku, Jasná, Jelšová, Konvalinková, Kúpeľné nám., Kuzmányho, Ľ. Podjavorinskej, Levanduľová, Lipová, Lúčna, Malá ulička, Matičná, Murgašova, Nezábudková, Obežná, Parková, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Severná, SNP, Starý most, Strednočepeňská, Svätoplukova, Š. Moyzesa, Šintavská, Športová, Topoľová, Tulipánová, Vážska, Veterná, Vojanská, Záhradná.

Zóna 2: A. Hlinku, Bratislavská, Cukrovarská, Čepeňská, Dolnočepeňská, Dolnostredská, Družstevná, F. Kráľa, Fándlyho, Hornomajerská, Hviezdoslavova, Jarná, Jesenského, Jilemnického, Kasárenská, Komenského, Kostolná, Krásna, Krátka, Krížna, Kukučínova, Letná, Malý Háj, Mierová, Mládežnícka, Mlynárska, M.R. Štefánika, Nám. slobody, Nová, Novomestská, Nový Majer, Orechová, Pažitná, Pekárska, Pionierska, Poľná, Považsky breh, Pribinova, Priečna, Rovná, Sládkovičova, Slnečná, Slnečná II, Stromová, Školská, Šulekovská, Tehelná, Trnavská, Vinárska, Vonkajší rad, Vysoká, Železničná.

Zdroj: seredskenovinky.sk

Zdroje: Zdroj: seredskenovinky.sk
Zdieľať na Facebooku