23.01.2022, meniny má
3. januára 2022

Prvý mestský ovocný sad či rekonštrukcia atletického areálu. Rok 2021 priniesol v ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi veľa zmien

Prvý mestský ovocný sad či rekonštrukcia atletického areálu. Rok 2021 priniesol v ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi veľa zmien
Zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho
reklama

Rok 2021 priniesol do našich životov mnohé zmeny. V tomto duchu sa predchádzajúci rok niesol aj pre Základnú školu Juraja Fándlyho v Seredi.

Nie vždy boli prichádzajúce zmeny očakávané a vítané, avšak mnohé z nich ich posunuli vpred a dokonca sa splnilo aj zopár snov základnej školy.

Prvý mestský ovocný sad

V januári 2021 prišla Ing. Zuzana Slahučková, referentka pre komunikáciu a zelené projekty mesta Sereď, s myšlienkou požiadať o grant nadácie Ekopolis a vytvoriť v areáli školy prvý mestský ovocný sad.

Táto myšlienka základnú školu úplne nadchla vzhľadom na to, že sa už štrnásty rok pýšia titulom Zelená škola. Navyše je ich aktuálnou prioritnou témou „Zeleň a ochrana prírody“. Podaný projekt síce neuspel, no mesto Sereď sa rozhodlo zafinancovať vznik prvého „Mestského ovocného sadu“ z vlastných finančných zdrojov.

reklama

Vďaka tomu sa za pomoci dobrovoľníkov podarilo vysadiť osem hrušiek, dve moruše, štyri čerešne, päť jabloní, tri marhule, jednu mišpuľu, jarabinu a oskorušu. Ide o  tradičné pôvodné slovenské odrody, ktoré škole už teraz robia veľkú radosť a majú s nimi aj ďalšie plány.

zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

Jarná online škola

Prvé mesiace v roku sa niesli aj v znamení dištančného vyučovania. Výborne sa naň adaptovali aj najmenší prváci. Škola zakúpila digitálnu techniku, ktorú zapožičiavala žiakom, a tým umožnila prístup k dištančnému vzdelávaniu i pre tých, ktorí nemali vhodné zariadenia doma.

Počas jarných prázdnin dokonca prebehla „Jarná online škola“. Žiaci sa do nej zapojili v hojnom počte aj napriek tomu, že toto vzdelávanie bolo dobrovoľné. Preukázali záujem o vlastné vzdelanie a hlad po nových vedomostiach. Učitelia si pre nich pripravili menej tradičné aktivity, ktoré mali formu hier, a hodiny tak prebiehali v uvoľnenej atmosfére.

Prípravy na zápis prváčikov

Na jar začínali aj prípravy na zápis budúcich prváčikov. V spolupráci so Seredsity prebiehalo natáčanie promovideoklipu, ktorý mal slávnostne vyjsť ešte pred začatím zápisu. Kvôli koronavírusu sa ho však nepodarilo dokončiť včas.

Hlavnými aktérkami sú bývalé žiačky Ema a Eva Mančíkové. Vo videu prezentujú hodnoty školy, ktorými žili počas deviatich rokov ich štúdia na ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi.

Netradičné otvorenie dverí

Škole sa podarilo aj netradičné otvorenie dverí školy. Pre budúcich prváčikov si pripravili online čítanie rozprávok, hókusy-pókusy i folklórnú hodinku. Odmenou bola viac ako stovka prihlášok.

Žiaľ, z kapacitných a priestorových dôvodov mohli otvoriť len tri triedy a prijať len 66 prváčikov. Za prejavenú dôveru škola všetkým ďakuje.

Realizácia mnohých zaujímavých aktivít

Koncom apríla sa vrátili do školy i žiaci druhého stupňa a škola začala žiť plnohodnotným životom. Pokračovalo sa v zavádzaní blokového vyučovania, ktoré sa stalo u žiakov populárne. Blokové vyučovanie umožňuje pozrieť sa na vybranú tému z viacerých uhlov pohľadu, a tak ju komplexnejšie pochopiť.

Zakúpil sa nový interaktívny dotykový panel, ktorý našiel svoje využitie najmä na vyučovaní programovania a postupne nachádza svoje uplatnenie i vo vyučovaní iných predmetov.

Ku koncu školského roka 2020/2021 sa podarilo hneď niekoľko vecí. Slávnostne uvítali do života novú knižnú búdku, ktorá je prístupná nielen žiakom, ale i verejnosti. Malá búdka pri škole = malý krok k udržateľnosti životného prostredia a šíreniu myšlienok Zelenej školy.

zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

V spolupráci s dobrovoľníčkou Veronikou Repiskou osadili v ekoučebni nové vyvýšené záhony a zasadili bobuľové kríky. Vďaka pani Danihlíkovej, ktorá získala pre školu zamestnanecký grant od Veolie, nainštalovali aj záhradný domček na náradie a zakúpili náradie určené na starostlivosť o školskú zeleň.

zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

V júli prebiehala Letná škola hrou a Letná škola hrou v ŠKD. Na ich organizáciu škola získala hneď dva granty. Jeden v hodnote 2000 eur od Nadácie ZSE a druhý v hodnote 1500 eur z Nadačného fondu Slovenských elektrární.

Letné rekonštrukčné práce

Počas leta prebiehali na škole rekonštrukčné práce. Maľovali sa triedy, jedna učebňa bola prerobená na novú triedu, robili sa drobné opravy, nakupovali učebné pomôcky a všetko sa chystalo na to najdôležitejšie – zriadenie nových oddychových zón v triedach a na chodbách.

To sa podarilo vďaka finančným prostriedkom, ktoré škola získala ako úspešný žiadateľ vo výzve Modernejšia škola. Túto výzvu vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a škola získala na modernizáciu maximálnu možnú sumu – 30 000 eur.

Zóny sa mali otvoriť už v septembri, avšak vývoj trhu zapríčinil nielen zvyšovanie cien a prehodnotenie objednávok, ale aj predĺženie dodacej doby objednaných prvkov. Priestory sa tak definitívne podarilo dokončiť až na sklonku kalendárneho roka 2021.

V centrálnej časti školy tak vznikli dve krásne zóny určené na oddych, tvorenie, zábavu, kultúru a, samozrejme, vzdelávanie sa. Jedna zóna bola vytvorená vo vstupnom vestibule školy a vznikol tu tak priestor, ktorý má nielen oddychovú, ale aj informačnú funkciu a pripomína, že škola nesie meno významnej osobnosti slovenských dejín.

zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

Digitálna transformácia školy

V rámci digitálnej transformácie školy, na ktorej pracujú od minulého školského roku, zainvestovali aj do novej výpočtovej techniky. Sumou 10 000 eur ich podporilo OZ Samsung Galanta, vďaka čomu po dvanástich rokoch vymenili počítače v jednej z učební.

Škola má vytvorený Akčný plán digitálnej transformácie, vyškolených štyroch pedagogických zamestnancov na funkciu digitálnych koordinátorov a jedného aj zazmluvneného cez národný projekt IT akadémia. Všetci pedagogickí zamestnanci pracujú na svojom sebarozvoji a neustále sa snažia zlepšovať a inovovať metódy a formy svojej práce tak, aby boli vhodné pre dnešnú generáciu detí.

Rekonštrukcia atletického areálu

Ďalší sen sa splnil vďaka zriaďovateľovi, ktorý vypracoval úspešný projekt na rekonštrukciu atletického areálu a na tejto rekonštrukcii sa i značnou mierou finančne podieľa. Tento sen v škole snívali viac ako jednu dekádu.

Po dokončení bude v areáli nová tartanová dráha, priestor na skok do výšky a vrh guľou. Žiaci školy aj napriek doterajším nehostinným podmienkam dosahovali v atletike krásne výsledky a v škole veria, že vďaka novému areálu budú môcť svoj talent naplno rozvíjať.

Škola úprimne ďakuje zriaďovateľovi, všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, rodičom, starým rodičom, žiakom a priaznivcom školy za všetko, čo sa im spoločnými silami v roku 2021 podarilo dosiahnuť.

zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

Úspešný štart do nového roka

Rok 2021 Základnej školy Juraja Fándlyho v Seredi sa niesol v duchu pozitívnych zmien. My veríme, že ten ďalší rok naň plynulo naviaže a škole sa bude dariť nielen vo vychovávaní úspešných žiakov, ale aj v rozvoji a ďalších aktivitách. Škole prajeme úspešný štart do nového roka a veľa ďalších úspechov.

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: ZŠ Juraja Fándlyho
Zdieľať na Facebooku